Ce masuri ia Guvernul pentru sustinerea antreprenoriatului feminin?

Miercuri, 22 Iunie 2011, ora 17:51
2336 citiri
Ce masuri ia Guvernul pentru sustinerea antreprenoriatului feminin?

Guvernul a luat mai multe masuri de sustinere a antreprenoriatului feminin, care constau fie in finantari de la bugetul national, fie cu ajutorul banilor europeni si programelor operationale de dezvoltare.

Iata care sunt acestea:

I. Instrumente special dedicate antreprenoriatului feminin

1. Finantare de la bugetul national

- Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.

- In anul 2010, au fost alocati 600.000 de lei pentru acest program, pentru care 826 de femei au aplicat online si 232 au urmat cursul de formare antreprenoriala. Rata de absorbtie este de 100%.

2. Finantare europeana

Programul National de Dezvoltare Rurala. Desi PNDR nu include o schema destinata antreprenoriatului feminin, acesta este sprijinit in cadrul Axei Prioritare 3, prin masurile 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi" si 313 "Incurajarea activitatilor turistice", acordandu-se prioritate (punctaj suplimentar) proiectelor derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectului. Pe masuri, situatia indeplinirii criteriului "proiect derulat de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectului" se prezinta astfel:

- Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi" - Proiecte selectate: 2.357 din care 1.484 derulate de femei/tineri.

- Masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice" - proiecte selectate: 1.077 din care 656 derulate de femei/tineri.

3. A.I.P.P.I.M.M.

- Reteaua Nationala a Ambasadorilor Antreprenoriatului Feminin finantat de CE isi propune sa realizeze prima retea de 10 ambasadori ai antreprenoriatului feminin din Romania cu scopul motivarii si determinarii femeilor in initierea propriilor afaceri (proiect lansat in martie 2011).

- Buget: 100.086,15 euro, din care grant 48.840 euro.

4. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa Prioritara 3[2][2], masura 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"

- Numarul femeilor care au beneficiat de pregatire pentru initierea unei afaceri pana la 31 decembrie 2010: 2.820 (din 12,025 preconizat)

- Numarul femeilor cursante in managementul si organizarea muncii pana la 31 decembrie 2010: 1.983 (din 17.165 preconizat)

- Axa Prioritara 6[3][3], masura 6.3 "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii"

- Numar femei care au demarat o activitate independenta pana la 31 decembrie 2010: 54 (din 1015 preconizat).

II. Masuri de stimulare a antreprenoriatului in general, la care au acces si doamnele

1. Finantare buget national

Sustinerea proiectelor de investitii realizate de microintreprinderi, cu o vechime mai mica de doi ani (Programul "Start")

- Beneficiari: 658 de persoane au aplicat online cu 240 de proiecte in anul 2010. Au fost incheiate 71 contracte.

- Rata de absorbtie este de 100%.

- Pentru 2011 bugetul alocat este de 10 milioane de lei, cu 30% mai mare fata de 2010.

2. Programul demarat in 2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii afacerilor de catre intreprinzatorii tineri

- Pana la 21 iunie 2011 au fost inregistrate la Oficiile Nationale ale Registrului Comertului 3.808 firme - 2.614 dintre acestea sunt in momentul de fata inmatriculate.

3. Incubatoare de afaceri

- Beneficiari: 49 incubatoare de afaceri.

- Programul este implementat de PNUD in Romania, in parteneriat cu AIPPIMM si cu autoritatile locale din zonele tinta.

- Pentru anul 2010 s-au alocat 2,9 milioane de lei, iar pentru 2011 Guvernul a alocat un buget de 6,15 milioane de lei, dublu fata de anul 2010.

4. Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul Fondului de Garantare si Contragarantare pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM)

- Beneficiari: 9.000 garantii in valoare de peste 650 milioane de euro in 2010, ceea ce a dus la crearea si/sau mentinerea a peste 195.000 locuri de munca.

- FRC a acordat 1.860 contragarantii in valoare totala de 371,6 milioane de lei pentru finantari in valoare de 1.401 mil. lei, de care beneficiaza 1.630 IMM-uri si in care lucreaza peste 45.350 angajati, in anul 2010.

5. Oferirea de garantii guvernamentale de 80% din valoarea creditului pentru beneficiarii proiectelor finantate din fonduri structurale in domenii prioritare

pentru economia romaneasca, pentru maximum 4 ani

- Beneficiari: FNGCIMM a acordat in anul 2010 garantii in valoare de 19 milioane de lei pentru implementarea unor proiecte de investitii in suma de aproximativ 450

milioane de lei.

- Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in 2011 se ridica la 300 de milioane de euro.

6. Sprijinirea comerciantilor si a serviciilor de piata prin Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

- Beneficiari: 5 milioane de lei alocati in 2010 - 1.793 de societati au aplicat online cu 188 de proiecte, din care 117 contracte au fost incheiate.

- Pentru 2011 Guvernul a alocat un buget de 7 milioane de lei, cu 40% mai mare decat in 2010.

7. Sustinerea IMM-urilor prin acordarea de ajutoare de minimis

- Beneficiari: 905 IMM-uri au beneficiat de acorduri de principiu pentru finantare in 2009 - 2010: s-au efectuat plati in valoare de 202 milioane de lei.

8. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii

-Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de aproximatv 1,5 miliarde de lei.

- Beneficiari: 172 IMM-uri au beneficiat pana in prezent de aceasta

masura.

9. Sprijin pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si implementarea proiectelor

de investitii - schema de minimis

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de aproximativ 95 milioane de lei.

- Rezultate obtinute pana in prezent: 55 IMM-uri beneficiare.

10. Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii -

schema de minimis

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de aproximativ 280 milioane de lei.

- Rezultate obtinute pana in prezent: 31 IMM-uri beneficiare.

11. Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor

inovative - schema de minimis

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de peste 775 milioane de lei.

- Rezultate obtinute pana in prezent: 13 IMM-uri beneficiare.

12. Finantarea proiectelor de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si

inovare

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de aproximativ 773 milioane de lei.

- Rezultate obtinute pana in prezent: 17 IMM-uri beneficiare.

13. Ajutor pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii in

vederea dezvoltarii e-economiei

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de peste 545 milioane de lei

- Rezultate obtinute pana in prezent: 7 IMM-uri beneficiare.

14. Ajutor pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultanta si instruire specializata pentru implementarea proiectelor de investitii in domeniul e-economiei - schema de minimis

- Bugetul estimat in perioada 2008 - 2013 este de peste 163 milioane de lei

- Rezultate obtinute pana in prezent: 4 IMM-uri beneficiare.

Finantare europeana

1. Programul Operational Sectorial "Cresterea competitivitatii economice"

* Axa prioritara 1: Un sistem productiv inovativ si eco-eficient.

- Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, cu respectarea conditiilor de mediu.

- Accesul IMM la finantare.

-Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului.

* Axa prioritara 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovatie pentru Competitivitate.

- Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie.

- Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

* Axa prioritara 3: Tehnologia Informatiei pentru sectorul privat si public

- Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei - Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

- Valoarea maxima a finantarii: 25.000 euro, echivalent in lei.

- Rata maxima de co-finantare: 90%

- Beneficiarii eligibili: IMM si ONG

- Dezvoltarea e-economiei

- Operatiunea 3.3.1 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor.

- Marimea maxima a grantului: 1.050.000 lei.

-Operatiunea 3.3.2 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert

electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri. Marimea maxima a

grantului: 1.640.000 lei.

Pentru ambele operatiuni, rata maxima de co-finantare:

- 60% pentru intreprinderi mijlocii

- 70% pentru intreprinderi mici si micro - pentru componenta de investitii

- 90% pentru componenta de consultanta si training specific.

Beneficiarii eligibili: IMM.

* Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si securitatii aprovizionarii, in contextul schimbarilor climatice

- Energie eficienta si durabila

- Operatiunea 4.1.1 Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice.

- Operatiunea 4.1.2 Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de distributie.

- Operatiunea 4.1.3 Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate.

-Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea

energiei verzi.

Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

* Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

- Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate, in invatamantul preuniversitar.

- Calitate in formare profesionala continua (FPC), care urmareste cresterea capacitatii sistemului si furnizorilor publici si privati de FPC de a furniza programe de formare profesionala de calitate.

* Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

- Tranzitia de la scoala la viata activa, adresata persoanelor care participa la programe de educatie si formare profesionala organizate fie prin invatamantul secundar, fie prin invatamantul tertiar universitar si non-universitar, fie prin programe de ucenicie.

- Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii, prin mentinerea/reintegrarea in educatie si formare profesionala a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii.

-Acces si participare la FPC, facilitand calificarea angajatilor.

* Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

- Promovarea culturii antreprenoriale, in vederea cresterii abilitatii persoanelor de a materializa ideile de afaceri.

-Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii.

Programul Operational Regional

* Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional

si local

- Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala. Activitati eligibile orientative vizeaza:

- Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor din mediul urban pentru cresterea competitivitatii, valorificarea resurselor materiale si a fortei de munca locale.

Activitati eligibile orientative sunt:

* Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru

valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Programul Operational Sectorial Mediu

* Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru

protectia naturii

- Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000, in scopul conservarii diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica, precum si asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000.

Andreea Paul (Vass),

Consilier de Stat al prim-ministrului

Citeste si:
Capitalele lumii care „au furat” Crăciunul cu taxe de intrare la târgul de sărbători. Cum se compară ofertele lor cu cea din București
Capitalele lumii care „au furat” Crăciunul cu taxe de intrare la târgul de sărbători. Cum se compară ofertele lor cu cea din București
Târgul de Crăciun din București a pornit într-o nouă ediție, după ce anul trecut acesta a fost anulat din cauza restricțiilor pandemice. Spre deosebire de anii anteriori, bucureștenii...
Marcel Ciolacu le plânge de milă pensionarilor români: "80 la sută trăiesc cu o pensie până în 2.000 de lei"
Marcel Ciolacu le plânge de milă pensionarilor români: "80 la sută trăiesc cu o pensie până în 2.000 de lei"
Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că 80 la sută dintre pensionarii români au o pensie de până în 2.000 de lei şi că pensia minimă va ajunge de la 1 ianuarie 2022 la 1.000 de...