Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesională

Advertorial
Miercuri, 16 Martie 2022, ora 14:18
5746 citiri
Anunț de participare la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesională
FOTO: fonduri-ue.ro

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesională. Curs de inițiere “vulcanizator de produse industriale din cauciuc” în cadrul proiectului “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților”

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, județ Maramureș, vă invită să participați la atribuirea prin procedura competitivă a contractului de servicii de formare profesională – Curs de inițiere “ vulcanizator de produse industriale din cauciuc “ (COD CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională) în conformitate cu cerințele incluse în documentația de achiziție, în cadrul proiectului cu titlul “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților” POCU/726/6/12/134995.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție: procedura competitivă în conformitate cu prevederile capitolului 5 din cadrul Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa de finanțare: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 “Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - Regiuni mai puțin dezvoltate”, Axa Prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Obiectiv specific 6.12 - Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

INFORMAȚII DESPRE PROCEDURĂ

Denumire contract: contract de servicii

Tip contract: servicii de formare profesională

Obiectul contractului: prestarea de servicii de formare profesională – Curs de inițiere “ vulcanizator de produse industriale din cauciuc “, în regiunea NV, în cadrul proiectului mai sus menționat, pentru maxim 127 participanți certificați la finalul cursurilor de formare profesională, de către furnizori de formare profesională autorizați conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

Specificații: Cursul de inițiere “vulcanizator de produse industriale din cauciuc” cu durata de maxim 48 ore (maxim 16 ore de teorie, maxim 32 ore de practică), se va desfășura pe bază de comandă demarare serie curs, astfel: minim 4 până la maxim 28 participanți în grupa de curs.

Toate specificațiile tehnice sunt menționate în Documentația de achiziție nr. 899 din data de 16.03.2022.

Durată contract: de la semnarea contractului până la data de 28.02.2023 (pe toată perioada de implementare a proiectului “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților”, POCU/726/6/12/134995).

Divizare pe loturi: Nu.

Oferte parțiale sau alternative: Nu.

Valoarea estimată totală: 133.350 lei fără TVA.

Suma alocată pentru serviciile de formare este de 1.050 lei/cursant certificat fără TVA.

Prețul unitar este ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a ofertei și a contractului de servicii. Decontarea serviciilor se va face numai pentru serviciile efectiv prestate: număr efectiv de participanți/cursanți certificați.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Locul de prestare al serviciilor: Regiunea NV, județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor.

Modul de obținere a documentației de achiziție:

Toate informațiile privind procedura de achiziție sunt prezentate în Documentația de achiziție nr. 899 din 16.03.2022 publicată pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro, rubrica anunțuri-proceduri.

De asemenea, documentația se obține de la sediul social din Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureș sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.ro.

Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2022, ora 12:00.

Adresa la care se depun ofertele: Mun. Baia Mare, str. Lascăr Pană, nr. 3, jud. Maramureș.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Informații suplimentare se pot obține de la: sediul Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC, pers. de contract Lidia Lihet, telefon: 0262 222226, e-mail: assoc@assoc.ro.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Președinte

Sălăjeanu Florian Valeriu

Citește și:
Mesajul AUR, după victoria extremiștilor de dreapta din Italia: „O lecție pentru toate statele membre ale Uniunii Europene”
Mesajul AUR, după victoria extremiștilor de dreapta din Italia: „O lecție pentru toate statele membre ale Uniunii Europene”
Reprezentanții AUR au transmis luni, 26 septembrie, printr-un comunicat oficial, că alegerile parlamentare din Italia sunt o lecţie pe care italienii o dau tuturor statelor membre ale Uniunii...
Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu merg în Japonia. Evenimentul la care vor participa și întâlnirile pe care le vor avea cei doi
Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu merg în Japonia. Evenimentul la care vor participa și întâlnirile pe care le vor avea cei doi
Premierul Nicolae Ciucă şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, fac o vizită în Japonia, unde vor avea mai multe întâlniri oficiale şi vor participa la funeraliile de stat ale...