Angajații Electrica au uitat să citească un contor timp de 18 luni. Ce a făcut clientul care s-a trezit cu o factură de 1.100 de lei

Autor: N.G.
Luni, 18 Octombrie 2021, ora 22:21
7920 citiri
Angajații Electrica au uitat să citească un contor timp de 18 luni. Ce a făcut clientul care s-a trezit cu o factură de 1.100 de lei
Amenda OPC a fost aplicată societății de stat Electrica Furnizare

Societatea Electrica Furnizare a fost amendată de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov pentru că nu a citit timp de 18 luni contorul de furnizare a energiei electrice în cazul unui consumator din județul Alba.

După ce i-a venit o factură de aproape 1.100 de lei, mult mai mare față de valoarea facturilor medii primite în ultimii ani, clientul a depus plângere la OPC. În urma controlului s-a constatat că valoarea facturii s-a datorat faptului că angajații Electrica nu au mai citit contorul la datele prevăzute în contract.

Din analiza facturii fiscale care atestă un consum de energie electrică în valoare de 1.089,27 lei a reieșit că mijlocul de măsurare a energiei consumate și înregistrate nu a fost citit timp de 18 luni, de la 16 octombrie 2019 la 19 aprilie 2021. Procesul verbal de sancționare cu amendă în valoare de 50.000 de lei a fost încheiat la data de 28 iunie 2021.

”Operatorul de distribuție a energiei electrice a replanificat citirea contoarelor de la 3 luni la 6 luni, deoarece măsura nu s-a putut realiza în contextul epidemic de COVID-19. Factura în cauză a fost emisă pentru o perioadă de 18 luni, deși potrivit Ordinului ANRE nr. 235/2019 privind aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice, „intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OR, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 6 luni”, a susținut clientul Electrica în plângerea depusă la dosar.

Furnizorul de energie electrică a contestat precesul verbal, dar a pierdut la instanța de fond. Societatea Electrica Distribuție, cea care realizează citirile contoarelor clienților, a recunoscut că nu a efectuat citirea mijlocului de măsurare a energiei electrice, dar a motivat acest lucru prin faptul că s-au replanificat unitățile de citire, de la 3 luni la 6 luni și a fost îngreunat accesul la grupul de măsură în contextul generat de epidemia de COVID 19, ca urmare a restricțiilor impuse de autorități. Societatea amendată a cerut o sancțiune mai mică, susținând că valoarea amenzii de 50.000 de lei nu este corectă în raport cu fapta contravențională.

Magistratul consideră sancțiunea ca fiind ”modică”

O astfel de practică a societății comerciale constituie o conduită comercială incorectă, contrară cerințelor diligenței profesionale. În intervalul de timp cuprins între 16.10.2019 la 19.04.2021 clientul a achitat prețul de consum al energiei electrice prin raportare la consumurile înregistrate în anul precedent în lunile corespunzătoare. Sumele achitate lunar au avut o valoare modică, însă atunci când s-a făcut citirea aparatului de măsură s-a constatat că în perioada respectivă s-a înregistrat un consum de energie electrică în valoare de 1.089,27 lei și pentru care a fost emisă factura fiscală. Dacă s-ar fi făcut la timp citirea contorului de energie electrică, această sumă ar fi fost distribuită uniform în perioada de referință, iar efortul economic al clientului pentru achitarea prețului energiei electrice consumate ar fi fost unul mult mai redus”, se precizează în hotărârea instanței de judecată din 4 octombrie 2021.

Magistratul a mai precizat că ”punerea clientului în situația de a achita o factură cu valoare ridicată tocmai din cauza neîndeplinirii obligațiilor de către comerciantul pe care legea îl obligă să dea dovadă de diligență profesională, nu se încadrează în ceea ce presupune conduita respectivă, în speță clientul având reprezentarea unor plăți modice ca urmare a citirii lunare sau la maxim 6 luni a aparatului de măsură a energiei electrice”.

Se mai susține că sancțiunea pecuniară aplicată are o valoare modică, dacă se are în vedere potențialul economic al acestei societăți și a fost aplicată cu respectarea cerinței de proporționalitate cu gradul de pericol social concret al contravenției.

”Urmările unor astfel de fapte, săvârșite de un operator economic care operează în condiții de monopol îi pun pe beneficiarii serviciului de alimentare cu energie electrică în situația unor dificultăți economice care în unele situații sunt greu de depășit, cum ar fi achitarea imediată a unor sume importante reprezentate de consumul de energie pentru o perioadă îndelungată de timp și care ar fi putut fi corect repartizate cronologic, în ipoteza în care petenta ar fi dat dovadă de diligență profesională”, a mai afirmat judecătorul de la instanța din Alba Iulia. Hotărârea poate fi contestată la Tribunalul Alba.

#electrica, #factura, #citire, #contor, #Alba, #amenda, #OPC, #proces , #economii