În ce condiţii obţii autorizaţia de construcţie a casei pe teren intravilan. Capcanele contextului actual

Vineri, 03 Septembrie 2021, ora 03:30
13041 citiri
În ce condiţii obţii autorizaţia de construcţie a casei pe teren intravilan. Capcanele contextului actual

Ai economii strânse de ceva vreme. O sumă frumuşică pentru un avans. Iar pandemia de coronavirus te-a pus pe gânduri și vrei să iți cumperi teren pentru a-ți construi o căsuță pentru tine și familia ta. În felul acesta vei avea mai mult spatiu pe care îl vei amenaja în funcție de nevoi. Ai în plan și o grădină, acel colțișor verde în care să te retragi după o zi de muncă.

Doar că nu ai acel teren și trebuie să cauți bine. Trebuie să te informezi temeinic înainte de a face o investiție atât de serioasă în viitorul tău și al celor dragi. Şi este necesar să cunoști procedurile legale, să te familiarizezi cu termenii de specialitate pentru a nu transforma un vis frumos într-un coșmar.

Potrivit specialiștilor în imobiliare și consiliere juridica, pentru a construi pe un teren intravilan, “este vital să soliciți extrasul de carte funciară de la notar sau de la Oficiul local de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Acest document este esențial pentru a clarifica situația juridică a terenului”.

Trebuie să afli în ce stadiu se găsește terenul pe care l-ai ales să ridici casa. Există riscul că bucata de pământ să facă obiectul unui litigiu, să fie înstrăinat, deținut de cote-părți sau să fie scos din circuitul civil, notează storia.ro.

De asemenea, trebuie verificata poziţia reală în spaţiu a terenului, apelând la un topometrist autorizat. În felul acesta vei afla coordonatele şi punctele de contur ale suprafeţei, certificând faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan. Astfel, scad riscurile că vânzătorul să vanda altceva decât prezintă.

Cum poți obține Extrasul de carte funciară

Documentele solicitate pentru a intra în posesia terenului pot reprezenta o piedică care te țin sub presiunea timpului şi presiunea emoțiilor pentru că trebuie să știi, în clar, care este stadiul acelui teren. Extrasul de carte funciară poate fi obținut prin depunerea unei cereri, în care să menționezi numărul cadastral și localitatea în care este situat terenul.

Pe lângă cerere, trebuie să faci dovada achitării tarifului aferent. Acest demonstrează, până la proba contrarie, situația economică, tehnică și legală a terenului. Prețul este cuprins între 20 și 100 de lei, pentru situațiile de urgență. Odată ce ai obținut extrasul de carte funciară, vei afla clar dacă terenul face obiectul unei revendicări în baza legii.

Ce informaţii îţi oferă Certificatul de urbanism

Pasul imediat următorul este obținerea certificatului de urbanism. Este un document esențial, care, alături de autorizația de construcție, permite construcția sau reabilitarea unei construcții în condiții de legalitate. În absența certificatului de urbanism, nu poți obține autorizația de construcție.

Conform deciziilor din aprilie 2019, luate de Înalta Curte de Casație și Justiție, dreptul de proprietate asupra unei construcții nu poate fi dobândit în absența celor două documente.

"Certificatul de urbanism se emite, în baza unei cereri prealabile, de către biroul de Urbanism al localității pe aria căreia urmează a fi ridicată o construcție. Certificatul este semnat de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii".

Acest Certificat oferă informații despre identitatea proprietarului terenului, situarea să în intravilan sau în afara să, încadrarea terenului în zonă, riscurile naturale existente și altele.

De asemenea, foarte important: tot în certificatul de urbanism se menționează destinația stabilită pentru teren și alte hotărâri ale Consiliului local sau județean, cu privire la zona în care vrei să construiești un imobil.

“În intravilan, este interzisă construirea pe terenuri cu suprafețe mari și compacte, rezervate unor obiective de utilitate publică și pe terenurile cu risc de alunecare sau inundații, până la înlăturarea definitivă a acestor căușe”, mai precizează specialiștii.

Potrivit regulamentului local de urbanism, terenurile intravilane pot fi folosite în anumite moduri, existând o serie de condiții de amplasare, în funcție de destinația terenului și de situarea să (care afectează proiectarea și realizarea construcției), pentru o dezvoltare echilibrată a zonei respective;

Cum obții autorizația de construcţie

Terenul intravilan este considerat construibil atunci când procentul de ocupare al terenului, numit, pe scurt, POT, format din raportul dintre suprafața construită și suprafața parcelei și coeficientul de utilizare al terenului (CUT), se încadrează în limitele maxime admise pentru zona în care se află terenul.

“Mai mult, pentru a obține autorizația de construcție, orice imobil trebuie să respecte regimul maxim de înălțime, regulile de amplasare și retragerile minime obligatorii (de exemplu, amplasarea construcției față de drumurile publice, orientarea față de punctele cardinale, amplasarea față de aliniament aplicată tuturor nivelurilor), precum și să asigure accesul obligatoriu la carosabil și drum pietonal. Totodată, construcția trebuie să se încadreze armonios în zona în care se află, cu atât mai mult dacă există și alte clădiri în vecinătate”.

Mai mult, “suprafața minimă a terenului pentru care se oferă autorizație de construcție este de 150 mp pentru clădirile înșiruite și 200 mp pentru clădirile amplasate izolat sau cuplate. În plus, deschiderea la stradă trebuie să fie de minimum opt metri pentru clădirile înșiruite și de minimum 12 m, pentru clădirile izolate sau cuplate, conform regulamentului de urbanism”.

În general, se merge pe terenurile cu formă regulată și cu o adâncime cel puțin egală cu lățimea parcelei sau chiar mai mare. Un teren cu o alungire excesivă și îngustă poate fi parțial sau total neconstruibil. Așadar, înainte de a face toate demersurile, e bine să iei în calcul toate aceste aspect.

Citeste si:
Un șarpe i-a îngrozit pe proprietarii unei case. S-au trezit cu el în canalizarea locuinței
Un șarpe i-a îngrozit pe proprietarii unei case. S-au trezit cu el în canalizarea locuinței
O familie din Mehedinți s-a trezit cu un șarpe în canalizarea din curtea casei. Jandarmii au ajuns rapid la fața locului și au îndepărtat reptila. Jandarmeria Mehedinţi a transmis,...
S-a trezit cu o viperă în casă. Reptilele s-au înmulțit în ultima perioadă și au ajuns să intre tot mai des în locuințe
S-a trezit cu o viperă în casă. Reptilele s-au înmulțit în ultima perioadă și au ajuns să intre tot mai des în locuințe
O viperă a fost descoperită în mijlocul unei case din Câmpulung. Proprietarii au sunat imediat la 112, iar jandarmii au venit și au îndepărtat reptila. Autoritățile fac un apel că...