Noul impozit pe clădiri, mai ușor de calculat. Cine beneficiază de scutiri, termenele și modalitățile de plată

Vineri, 10 Septembrie 2021, ora 03:05
10396 citiri
Noul impozit pe clădiri, mai ușor de calculat. Cine beneficiază de scutiri, termenele și modalitățile de plată
Clădirile în care activează cabinete de medicina familiei sau unități sanitare publice nu vor mai fi impozitate FOTO Unsplash.com

Anul acesta, a adus schimbări importante în ceea ce privește impozitarea si plățile care trebuie efectuate către stat.

Codul Fiscal a suferit o actualizare pe 21 decembrie 2020, prin Legea nr. 296/2020, prin care s-au adus unele modificări în ceea ce privește impozitarea clădirilor folosite pentru servicii turistice și calcularea impozitului pentru clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice de la data de 1 ianuarie 2021. Modificări au mai fost aduse si la finalul lunii august, anul acesta.

Astfel, clădirile în care activează cabinete de medicina familiei sau unități sanitare publice nu vor mai fi impozitate, la fel și casele de cultură ale sindicatelor. Excepție fac acele încăperi destinate activităților economice. Înainte, legea menționa absența impozitării doar în cazul unităților sanitare publice.

Mai mult, vor fi scutite de la plata impozitului pe clădire persoanele cu handicap temporar, care dețin un certificat de handicap revizuibil, iar această scutire începe să se acorde începând cu data noului certificat de handicap, respectându-se prevederile legale. Astfel, certificatul de handicap trebuie să aibă continuitate și să fie depus la sediul ANAF în termen de 45 de zile, potrivit prevederilor din Codul Fiscal actualizat prin Legea nr. 296/2020.

De asemenea, potrivit legii, nu se percepe impozit pe locuințele deținute în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav și accentuat, ale persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate și pe cele ale reprezentanților legali ai persoanelor, pe perioada de îngrijire, supraveghere și întreținere a persoanelor cu handicap grav sau accentuat ori cu grad I de invaliditate. Până în 2021, la intrarea în vigoare a noilor prevederi, se mai spunea și că scutirea de impozit intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana a depus documentele justificative.

Tot referitor la scutirea de impozite, prevederile introduse mai spun că autoritățile, prin consiliul local, pot hotărî reducerea sau chiar scutirea de impozitul pe teren pentru acele terenuri afectate de calamități naturale, pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul (articolul nr. 464 din Legea 296/2020).

O altă schimbare se referă la contractele de cesiune, închiriere, administrare sau folosință pe o perioadă mai mare de un an, potrivit storia.ro. În aceste cazuri, impozitul pe clădiri poate fi plătit în două rate egale, prima parte până pe 31 martie, iar a doua, până pe 30 septembrie, potrivit articolului nr. 462 din Codul Fiscal, actualizat în 2020.

Schimbări și în cazul impozitului pe clădiri nerezidențiale

Au apărut o serie de modificări și în cazul impozitului pe clădiri nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice. „Pentru aceste clădiri, impozitul constă în calcularea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3% asupra valorii rezultate din raportul de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii cinci ani anteriori anului de referință și depus la ANAF până la primul termen de plată din anul de referință”, mai precizează specialiștii in imobiliare de la storia.ro.

Dacă raportul de evaluare este depus după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor, potrivit literei a) din alineatul nr. 1 din articolul 458 din Legea nr. 296/2020 pentru actualizarea Codului Fiscal. Anterior, litera a) spunea că impozitul se calculează tot aplicând o cotă de 0,2-1,3% asupra valorii rezultate dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii cinci ani anului de referință, iar acest document trebuia depus la ANAF până la primul termen de plată din anul de referință.

În cazul în care nu se precizează valoarea, se va utiliza ultima valoare înregistrată în baza de date a ANAF, potrivit actualizării prin litera c) a alineatului 1 din articolul nr. 458.

Schimbări au apărut și pentru persoanele juridice

Astfel, dacă proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii cinci ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădire este de 5%, potrivit alineatului nr. 8 din articolul 460 din aceeași lege. Până la noile prevederi, dacă proprietarul persoană juridică nu actualiza valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei ani anteriori anului de referință, cota de impozitare era de 5%.

Modificări la impozitarea terenurilor

Codul Fiscal introduce câteva schimbări și în ceea ce privește impozitarea terenurilor. Potrivit articolului nr. 466 din Codul Fiscal actualizat, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate potrivit Legii nr. 7/1996, se vor avea în vedere suprafețele corespunzătoare situației reale demonstrate prin lucrările de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se vor înscrie în evidențele fiscale, în registrul agricol și în cartea funciară, iar impozitul pe teren se va calcula potrivit noii situații, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a înregistrat lucrarea de cadastru la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (alin. 6 din articolul nr. 466 din Codul Fiscal actualizat).

Pentru terenurile pentru care se datorează taxă pe teren potrivit contractului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația de a depune o declarație la ANAF, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și datorează taxa pe teren, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, potrivit alineatului 91 din articolul nr. 466.

La finalul lunii august s-au mai efectuat următoarele modificări, potrivit Ministerului Finanțelor

  • Clarificări privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite ca domiciliu și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora și urmașilor celui decedat;
  • Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport;
  • Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

Cum și unde poți plăti impozitul

  • În numerar, la Direcția de Impozite și Taxe Locale și la oficiile poștale;
  • Cu ordin de plată, prin bancă, acolo unde ai contul deschis. Poate fi realizat atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice;
  • Cu cardul, la Direcția de Taxe și Impozite Locale;
  • Prin Ghiseul.ro (plata online) - persoanele fizice pot achita impozitele datorate prin platforma guvernamentală după obținerea credențialului de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale. Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă, trebuie să trimiți o cerere și o copie după cartea de identitate/CUI/CIF;
  • Prin mandat poștal.

Indiferent de impozite, important să fii la curent cu schimbările legislative și să respecți termenele de plată

Pentru terenuri, impozitul se plătește anual, în două rate egale, prima până pe 31 martie, iar a doua până pe 30 septembrie inclusiv. Plata anticipată a impozitului pe teren pentru întregul an până pe 31 martie inclusiv este răsplătită cu o bonificație de până la 10%.

„În cazul contractelor de cesiune, închiriere, administrare sau folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului”.

Pentru clădiri, impozitul se plătește tot anual, în două rate egale, până pe 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Și în cazul clădirilor, cei care plătesc anticipat până la 31 martie întreaga sumă primesc o bonificație de 10%.

Indiferent de ce tipuri de impozite ai de plătit, este important să fii la curent cu schimbările legislative și să respecți termenele de plată.

Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB

România, cea mai mare inflație din UE în ianuarie. Activitatea Guvernului sau lipsa acesteia sunt printre principalele cauze
România, cea mai mare inflație din UE în ianuarie. Activitatea Guvernului sau lipsa acesteia sunt printre principalele cauze
Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din...
Cum va arăta e-Factura simplificată pentru volume mari de facturi. Ministrul de Finanțe face reparații din mers cu o lună și jumătate înainte să fie împărțite amenzi
Cum va arăta e-Factura simplificată pentru volume mari de facturi. Ministrul de Finanțe face reparații din mers cu o lună și jumătate înainte să fie împărțite amenzi
De la 1 ianuarie, de când sistemul RO e-Factura a devenit obligatoriu pentru contribuabili, acesta a ajuns la peste 300.000 de utilizatori, prin intermediul său fiind procesate un milion de...
#impozite, #terenuri, #cladiri, #locuinte, #cod fiscal , #stiri imobiliare