Sectorul 6 cauta o schimbare la fata: Impozitul aferent cladirilor si terenurilor neingrijite ar putea fi majorat cu pana la 500%

Marti, 16 Februarie 2021, ora 09:26
3768 citiri
Sectorul 6 cauta o schimbare la fata: Impozitul aferent cladirilor si terenurilor neingrijite ar putea fi majorat cu pana la 500%
Taxe mai mari pe terenuri in Sectorul 6/Foto: Ziare.com

Consiliul Local al Sectorului 6 ar putea adopta, in sedinta de joi, un proiect de hotarare privind majorarea impozitului aferent cladirilor si terenurilor neingrijite cu pana la 500%.

Proiectul prevede ca se aproba Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul Sectorului 6.

Majorarea impozitului poate fi cu 100%, 200%, 300%, 400% sau cu 500%, in functie de starea cladirii sau a terenului, care va fi evaluata de catre organul de control, pe baza unui punctaj.

Potrivit Regulamentului, fac exceptie de la majorarea impozitului cladirile/terenurile neingrijite pentru care proprietarii detin autorizatie de construire/desfiintare valabila, in vederea construirii/renovarii/demolarii/amenajarii terenului si au anuntat la Inspectoratul de Stat in Constructii si la autoritatea publica locala inceperea lucrarilor.

Directia Generala de Politie Locala Sector 6 este abilitata sa efectueze verificari pe raza Sectorului 6 si sa intocmeasca fisa de evaluare, nota de constatare, somatia si procesul-verbal de conformitate. Nota de constatare va fi insotita in mod obligatoriu de schite foto care sa ateste starea cladirii/terenului la data inspectiei.

Conducatorul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 poate constitui, prin decizie, comisii mixte de verificare.

Dupa identificarea si evaluarea cladirii/terenului neingrijite/neingrijit, prin grija Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 proprietarul va fi somat pana in data de 30 aprilie a fiecarui an fiscal in care s-a constatat starea cladirii/terenului, dupa caz, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare pana la data de 15 noiembrie si sa mentina in continuare cladirea/terenul in stare de intretinere/ingrijire.

Daca pe parcursul anului respectiv proprietarul cladirii/terenului s-a conformat somatiei, se incheie proces-verbal de conformitate.

In cazul in care, dupa expirarea termenului acordat, se constata ca proprietarul nu a efectuat lucrarile de intretinere/ingrijire necesare, persoanele abilitate din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 vor intocmi in termen de maxim cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului acordat o nota de constatare in care va fi consemnata mentinerea cladirii/terenului in categoria celor neingrijite.

Daca proprietarul a obtinut autorizatie de construire/demolare/etc si a anuntat la Inspectoratul de Stat in Constructii si la autoritatea publica locala inceperea lucrarilor, termenul de remediere a deficientelor constatate se prelungeste conform duratei de executie a lucrarilor, conform autorizatiei de construire sau pana la data incheierii procesului verbal de receptie in conditiile legii, dupa caz.

Nota de constatare si documentatia aferenta acesteia, in care se consemneaza mentinerea cladirii/terenului in categoria celor neingrijite, se transmit in termen de maximum trei zile de la data intocmirii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 6. In acest caz, la sesizarea Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 6, Primarul Sectorului 6 va propune spre adoptare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotarare de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.

Cotele de majorare a impozitului se stabilesc conform hotararii de Consiliu Local privind stabilirea nivelului valorilor incepand/pentru anul urmator, mai prevede Regulamentul.

Tarife de 350 lei pentru ridicarea si transportul autoturismelor ce ingreuneaza salubrizarea

Saptamana trecuta Consiliul Local Sector 6 anunta ca ar putea adopta, in sedinta de joi, un proiect de hotarare care introduce tarife de 350 lei pentru ridicarea si transportul autoturismelor care ingreuneaza activitatea operatorilor de salubrizare, incepand de la cea de-a doua ridicare.

Pentru prima ridicare, proprietarul/detinatorul legal/utilizatorul vehiculului nu va fi obligat la plata vreunui tarif ocazionat cu operatiunile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculului in cauza, acesta restituindu-se gratuit persoanelor indreptatite.

Proiectul de hotarare modifica prevederi din hotararea Consiliului Local nr. 197/2017 privind efectuarea operatiunilor de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor care ingreuneaza activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrarilor de utilitate publica, precum si interventia organelor abilitate in situatiile de urgenta pe raza Sectorului 6.

Toto saptamana trecuta primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca exista trei terenuri in sectorul 6 unde se pot construi parcari supraetajate si anume in spatele unor blocuri din apropierea bulevardului Iuliu Maniu si a strazii Moinesti, in spatele blocului "Materna" si vizavi de Autogara Militari.

#Ciprian Ciucu primar, #Sectorul 6, #taxe, #cladiri impozite , #stiri ciprian ciucu