Ferma de familie demareaza in curand. Cum poti lua 50.000 de euro nerambursabili Interviu

Miercuri, 15 Mai 2013, ora 12:19
73091 citiri
Ferma de familie demareaza in curand. Cum poti lua 50.000 de euro nerambursabili Interviu

De luna viitoare, persoanele si societatile interesate de infiintarea unei ferme de familie vor putea accesa pana la 50.000 de euro in cadrul unui nou program dezvoltat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

In contextul in care demersurile pentru lansarea programului se afla pe ultima suta de metri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a explicat pentru Ziare.com aspecte legate de procedura prin care suma nerambursabila poate fi accesata, de specificatiile fondului special de creditare care urmeaza a fi infiintat de minister, precum si alte detalii importante pentru viitorii beneficiari.

Scopul masurii este de a transforma fermele de semi-subzistenta in ferme comerciale, care, pe langa asigurarea autoconsumului, vor putea iesi pe piata cu produsele obtinute in cadrul fermei de familie, a sustinut ministrul.

Ati anuntat ca, de la 1 iunie, agricultorii pot depune proiecte pentru a obtine fonduri nerambursabile de pana la 50.000 de euro pentru ferme familiale. Ce conditii trebuie indeplinite?

Categoriile de beneficiari eligibili, conform ultimei versiuni consultative a Ghidului Solicitantului aferent masurii 121, sunt:

-Persoana fizica;

-Persoana fizica autorizata;

-Intreprinderi individuale;

-Intreprinderi familiale;

-Societate pe actiuni - SA;

-Societate cu raspundere limitata - SRL;

-Societate agricola;

-Societate cooperativa agricola;

-Grup de producatori, doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri;

-Cooperativa agricola, doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

In aceasta sesiune pot depune proiecte detinatorii de ferme de familie, persoane fizice sau juridice, a caror exploatatie are o dimensiune economica intre 2 - 50 UDE si care este inregistrata in Registrul unic de identificare/Registrul agricol.

Persoanele fizice vor fi acceptate ca potentiali beneficiari daca se angajeaza sa se autorizeze ca persoane fizice autorizate/intreprindere individuala in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finantare.

Angajamentul se ataseaza Cererii de Finantare si va preciza ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului. In caz de neprezentare in termen a acestor documente contractul de finantare nu se va incheia.

Sunt favorizate anumite sectoare de productie din domeniul agricol?

Sectoarele prioritare in cadrul masurii 121, pentru sesiunea urmatoare, sunt:

1.Sectorul vegetal

-legume;

-pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii;

culturi de camp;

-pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin si struguri de masa.

2. Sectorul de crestere a animalelor

-bovine lapte;

-bovine carne;

-ovine si caprine ingrasare;

-porcine ingrasare;

-porcine reproductie;

-pasari oua;

-ovine si caprine reproductie;

-pasari carne.

Alocarea financiara: 50 milioane de euro

-Sectorul vegetal: 16.000.000 de euro

-Sectorul zootehnic: 24.000.000 de euro

-Pentru beneficiarii masurii 141 "Sprijinirea exploatatiilor agricole de semi-subzistenta" care au semnat decizia de finantare: 10.000.000 de euro

Ce trebuie sa contina un proiect pentru a fi eligibil pentru finantarea de 50.000 euro??

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie sa contina, Cererea de Finantare, Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate si Planul de Afaceri. Documentele sunt detaliate in ghidul solicitantului si manualul de proceduri postat pe site-ul www.apdrp.ro

Una dintre conditii este ca ferma familiala nu va avea mai mult de 50 de UDE si productia nu va depasi 60.000 euro. Puteti sa ne spuneti mai exact ce inseamna?

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata conform Regulamentului 1242/2008 - Standard Out-put. Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 de euro.

Ati spus ca cei care isi doresc sa aplice pentru obtinerea de fonduri vor beneficia de proiecte model, informatii si consiliere. Unde vor putea fi gasite aceste informatii si incepand de cand? Unde si de catre cine va fi acordata consultanta pentru realizarea proiectelor?

Se are in vedere elaborarea a sase proiecte model pentru fermele mici, in concordanta cu conditiile de eligibilitate si pragul minim de punctare aferent criteriilor de selectie si finantare ale masurii 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" din PNDR. Informatiile referitoare la aceste proiecte vor putea fi gasite pe site-urile www.madr.ro si www.apdrp.ro.

Cele sase proiecte model au in vedere facilitarea accesarii masurilor de dezvoltare rurala si adaptarea lor in functie de dimensiunea economica minima. Proiectele trebuie sa indeplineasca standardele tehnice si de mediu corespunzatoare dimensiunii prezentate anterior.

Tipurile de proiecte sunt pentru:

-Ferma de legume in camp - maxim 2ha;

-Ferma de legume in spatii protejate - maxim 1.000 mp;

-Livada de pomi si arbusti fructiferi - maxim 5 ha;

-Ferma de vaci destinata productiei de lapte - max 20 capete;

-Ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare - max. 4000 capete;

-Ferma de crestere si ingrasare porci - Ferma in circuit inchis - max. 100 capete;

-Aceste proiecte vor fi realizate in baza unui contract atribuit de MADR, in conditiile legislatiei privind achizitiile publice.

Cine va face evaluarea si selectarea proiectelor castigatoare?

Evaluarea si selectarea proiectelor depuse pe masura 121 va fi realizata de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Cum se va face urmarirea si evaluarea proiectelor castigatoare?

Urmarirea si evaluarea proiectelor se va realiza conform Manualului de procedura pentru evaluare si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii postat pe site-ul www.apdrp.ro.

Care sunt costurile pe care le estimati pentru un fermier pentru fiecare etapa - depunere, selectie, implementare a proiectelor. Pentru un caz de valoare medie, sa zicem.

Costurile sunt de la caz la caz, functie de tipul proiectului - achizitii de utilaje sau proiecte ce presupun constructii. Prin oferirea de catre MADR a celor sase proiecte tip, dorim ca de aceasta data costurile generate de accesarea masurii 121 pentru fermierii mici sa fie reduse.

Ce achizitii/cheltuieli sunt eligibile pentru suma de 50.000 de euro nerambursabila? Se aplica aceleasi conditii si pentru suma reprezentand contributia proprie a beneficiarului? Care este nivelul contributiei proprii?

In ce priveste cheltuielile eligibile pentru suma nerambursabila de 50.000 de euro, acestea sunt:

-Construirea si/sau modernizarea serelor;

-Instalatii de irigat de mici dimensiuni pentru sere si solarii;

-Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;

-Instalatii de muls cu 4 - 20 locuri;

-Tancuri pentru depozitarea si racirea laptelui;

-Masini agricole, utilaje, echipamente, etc. necesare modernizarii;

-Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei;

-Dozatoare pentru furaje concentrate;

-Instalatii de adapare si furajare.

Sprijinul nerambursabil poate fi de minimum 40% (50.000 de euro). De asemenea, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

- 10% - pentru investitiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finantare;

- 10% - pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr. 1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii) ;

- 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni: "imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat", "instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare". Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni.

Prin HG 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 sunt stabilite tipurile de cheltuieli eligibile (art.8) si neeligibile (art.11).

In ce conditii se va putea face comercializarea produselor obtinute in fermele familiale finantate? Se stie ca astazi, majoritatea produselor comercializate de tarani se vand la negru. Credeti ca acesta va fi un impediment pentru cei care ar vrea sa obtina finantare?

Comercializarea se va face in conformitate cu legislatia nationala in vigoare in functie de tipul de beneficiar care semneaza un contract de finantare cu APDRP. A se retine obligatia persoanei fizice care este selectata pentru finantare ca trebuie sa se autorizeze ca persoane fizice autorizate/intreprindere individuala in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finantare.

Ati spus ca pentru cofinantare se poate apela la un fond de creditare creat de Ministerul Agriculturii. Care vor fi conditiile de creditare (dobanzi, termene de acordare a creditelor, garantii etc)?

In prezent este in faza de avizare proiectul Ordonantei de Urgenta privind unele masuri pentru dezvoltarea fermelor de familie.

Se vor aloca sumele pentru microcreditarea beneficiarilor:

-15.000 de euro/beneficiar pentru realizarea de obiective de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, sau obiective de investitii situate sub nivelul minim de finantare din PNDR;

-75.000 de euro/beneficiar pentru microcreditele necesare fermelor de familie, beneficiari ai masurilor de investitii din PNDR, pentru asigurarea contributiei proprii la finantarea proiectelor de investitii in domeniul agricol cu o valoare eligibila de pana la 125.000 de euro selectate pentru finantare prin PNDR;

-25.000 de euro/beneficiar pentru asigurarea resurselor financiare pentru infiintarea productiei agricole.

Ce inseamna faptul ca pierderile de venit pentru fermele familiale pot fi compensate prin fonduri mutuale? In ce conditii?

Pierderile de venit pentru fermele familiale care ar putea fi compensate prin fonduri mutuale vor fi cele cauzate de boli animale sau ale plantelor ori de fenomene meteorologice nefavorabile, conform noii propuneri de Regulament European. Prin fondurile europene se poate asigura si o contributie la costurile de administrare a fondurilor.

Ce sunt punctajele de selectie? Cum sunt ele utilizate pentru selectarea beneficiarilor?

Criteriile de selectie sunt precizate in PNDR 2007 - 2013 si conduc spre o selectie a celor mai bune proiecte. Punctajul aferent fiecarui criteriu de selectie este stabilit pe baza consultarilor cu membrii Comitetului de Monitorizare pentru PNDR, pe baza unei proceduri transparente. Propunerile de punctaje pentru viitoarea sesiune pentru masura 121 sunt postate pe site-ul www.madr.ro si www.apdrp.ro urmand a fi finalizate impreuna cu membrii Comitetului de Monitorizare.

Fiecare solicitant poate sa faca o simulare a punctelor pe care le va putea obtine. Selectia proiectelor se va realiza in ordinea descrescatoare a punctajelor. In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare.

Ce perspective de suplimentare a fondurilor nerambursabile pentru fermele familiale exista?

In prezent, ne aflam la finele Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2007 - 2013, fiind organizata ultima sesiune de depunere proiecte pe masura 121. Proiecte mai pot fi depuse si la Grupurile de Actiune Locala autorizate. In viitoarea perioada de programare se are in vedere suplimentarea sprijinului nerambursabil pentru tinerii fermieri, pana la 70.000 de euro.

Ce efect credeti ca va avea, in perspectiva, aceasta masura asupra agriculturii din Romania? La ce nivel ar trebui sa ajunga aceasta finantare pentru a putea schimba structura de productie agricola a tarii?

Scopul masurii este de a asigura dezvoltarea fermelor, de la ferma de semi-subzistenta care producea pentru consumul propriu cu comercializarea doar a unei mici parti din productia obtinuta pe piata si tranzitia pentru a deveni ferme comerciale. Ferma familiala trebuie sa aiba macar patru membri, sa-si asigure autoconsumul, dar sa iasa si pe piata.

Dezvoltarea fermelor de subzistenta si orientarea lor catre productie este doar un prim pas. Pentru eficientizarea sectorului agricol, esential este si sistemul de colectare si comercializare a produselor obtinute de agricultori. Ce masuri intentionati sa luati in acest sens in 2013?

Impreuna cu masura 123, va fi posibila imbunatatirea sistemului de colectare si comercializare a produselor obtinute de agricultori.

Credeti ca urmatorul pas dupa dezvoltarea fermelor familiale si functionarea acestora pe criterii comerciale ar trebui sa fie comasarea acestora in structuri de productie mai mari si, in consecinta, mai performante? Daca da, cum vedeti sa se intample acest lucru?

O etapa importanta dupa dezvoltarea fermelor familiale este intrarea pe piata a productiei obtinute in cadrul acestor ferme. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesara asocierea in vederea asigurarii comercializarii in comun a produselor, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si distributia produselor.

Citește și:
Topul vizibilității miniștrilor. Bode urcă spectaculos, Grindeanu coboară șapte poziții. Locul ocupat de ministrul Energiei
Topul vizibilității miniștrilor. Bode urcă spectaculos, Grindeanu coboară șapte poziții. Locul ocupat de ministrul Energiei
Ministrul de Interne Lucian Bode a urcat spectaculos pe locul 2 în topul vizibilităţii membrilor Guvernului în luna octombrie, ca urmare a dezbaterilor privind admiterea României în Spaţiul...
Problemele apărute după actualizarea legii electorale. Subvențiile rămân uriașe, iar mai nou partidele pot plăti amenzi din ele
Problemele apărute după actualizarea legii electorale. Subvențiile rămân uriașe, iar mai nou partidele pot plăti amenzi din ele
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a inițiat în urmă cu o lună o modificare a Legii finanțării partidelor politice (Legea 334/2006). Deși în prima variantă legea avea mai numeroase...