Deficitul bugetar a urcat la 2,48% din PIB, dupa patru luni

Miercuri, 27 Mai 2020, ora 22:04
3620 citiri
Deficitul bugetar a urcat la 2,48% din PIB, dupa patru luni

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,48% din produsul intern brut dupa primele patru luni ale acestui an, la 26,82 miliarde de lei, iar peste jumatate este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, informeaza Ministerul Finantelor.

"Cresterea deficitului bugetar aferent primelor patru luni ale anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata in principal de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in lunile martie si aprilie ca urmare a amanarii platii unor obligatii fiscale de catre agentii economici pe perioada starii de urgenta (11,1 miliarde de ei) si a restituirilor suplimentare de TVA de 3,11 miliarde de lei pentru sustinerea lichiditatii in sectorul privat cu un impact semnificativ in martie, in timp ce in luna aprilie dinamica veniturilor a revenit in teritoriul pozitiv.

De asemenea, pe partea de cheltuieli, fata de cresterea bugetara prin efectul legilor s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor de investitii cu 3,15 miliarde de lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, precum si plati cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 1,2 miliarde de lei", arata MFP.

Soldul negativ consemnat in primul trimestru a fost de 18,06 miliarde de lei (1,67% din PIB) in timp ce, anul trecut, bugetul general consolidat inchidea primele patru luni cu un deficit bugetar de 1,1% din PIB.

In perioada ianuarie-aprilie 2020, veniturile bugetului general consolidat au insumat 98,21 miliarde de lei, in scadere cu 1,3% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile s-au cifrat la 125,03 miliarde de lei, in crestere, in termeni nominali, cu 12,7%. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au inregistrat o crestere cu 1,1 puncte procentuale, de la 10,5% din PIB 2019 la 11,6% din PIB in 2020, precizeaza Ministerul Finantelor.

Scaderea veniturilor reflecta, potrivit MFP, contractia incasarilor bugetare in martie (-25,1% an/an), ca urmare a facilitatilor fiscale acordate pentru sustinerea economiei in contextul instituirii starii de urgenta. In luna aprilie, veniturile totale au crescut cu 1,16 miliarde de lei, respectiv 4,7%, sustinute de dinamica veniturilor fiscale (impozit pe profit, impozit pe salarii si venit si accize) si sumele primite de la UE in contul platilor efectuate.

Incasarile din impozitul pe salarii si venit au inregistrat 7,85 miliarde de lei in primele patru luni ale anului curent, cu 7,9% mai mari fata de perioada similara a anului trecut. Aceasta majorare a fost sustinuta de cresterea numarului de salariati cu 0,5% si a castigului mediu brut la nivelul economiei cu 8,5% in perioada decembrie - martie 2020 comparativ cu perioada similara a anului precedent. In structura, cea mai importanta categorie, incasarile din impozitul pe salarii au crescut cu 3,1%.

"Dupa un avans insemnat in primele doua luni, se remarca o decelerare in martie-aprilie (datorata atat prorogarii termenului de plata a impozitului pe venit, odata cu instituirea starii de urgenta, cat si incetinirii castigului salarial in economie la 6,7% in martie)", mentioneaza sursa citata.

In ceea ce priveste impozitul pe venit, contributiile de asigurari au inregistrat 36,24 miliarde de lei in primele patru luni ale anului 2020 si prezinta o crestere de 1,1% fata de nivelul inregistrat in perioada corespunzatoare a anului trecut. Similar evolutiei veniturilor din impozitul pe venit, dinamica incasarilor din contributii sociale a fost influentata de decelerarea fondului de salarii din economie. Totodata, contributiile sociale au fost afectate de modificarea bazei de calcul a CAS si CASS datorata de salariatii cu contract individual de munca cu timp partial si de prorogarea termenului de plata a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie 2020 la data de 25 mai 2020 inclusiv. Prorogarea termenului de plata a condus la reducerea veniturilor din contributii sociale in luna aprilie (-1,7%, an/an), incasarile fiind cu 1,46 miliarde de lei mai reduse decat obligatiile fiscale declarate de catre contribuabili.

Incasarile din impozitul pe profit au insumat 6,46 miliarde de lei in primele patru luni ale anului curent, in scadere cu 8,2% (-0,57 miliarde de lei) fata de perioada corespunzatoare a anului trecut. Evolutia negativa este explicata de amanarea achitarii unor obligatii fiscale in luna martie de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit (OUG nr. 29/2020) si de bonificatiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici si mijlocii, acordate pentru plata la scadenta a impozitului pe profit (OUG 33/2020, impact de 219 milioane lei). Totusi, acordarea bonificatiilor a condus la o dinamica pozitiva a veniturilor din impozitul pe profit in aprilie, de 27,6% (an/an).

Incasarile din TVA au fost de 15,94 miliarde de lei in primele patru luni ale anului 2020, in scadere cu 18,8% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut.

"Evolutia incasarilor nete de TVA in primele patru luni ale anului a fost influentata negativ de: cresterea rambursarilor de TVA cu 51,7% (an/an), nivelul record al acestora fiind atins in luna martie, odata cu instituirea starii de urgenta, cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar pe perioada starii de urgenta; prorogarea termenului de plata pentru lunile martie - aprilie; evolutiile economice nefavorabile din sectoarele economice, incepand cu luna martie, pe fondul instituirii starii de urgenta: comertul cu amanuntul, serviciile de piata prestate populatiei si industria", explica Finantele.

Veniturile din accize au insumat 10,15 miliarde de lei in primele patru luni ale anului 2020 si prezinta un avans de 12,5% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut. Veniturile din accizele pentru produse energetice au scazut in primele patru luni ale anului cu 9,6% an/an, in principal ca urmare a reducerii incasarilor in lunile martie (-10,9% an/an) si aprilie (-36,6%), de altfel asteptata in contextul instituirii starii de urgenta. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au inregistrat in primele patru luni ale anului un avans semnificativ de 40,34% (an/an), sustinut si de majorarea nivelului accizei la tigarete cu 4,2%.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au inregistrat 1,97 miliarde de lei, in crestere cu 50,6% comparativ cu primele patru luni ale anului 2019, inclusiv incasarile din taxele pentru prelungirea unor licente a frecventelor radio (HG nr. 226/2020).

Veniturile nefiscale au inregistrat 7,36 miliarde de lei in primele patru luni ale anului 2020, in crestere cu 7% fata de incasarile din aceeasi perioada a anului 2019. Dinamica pozitiva a veniturilor nefiscale a fost atenuata de scaderea incasarilor din luna aprilie, arata MFP.

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si donatii au totalizat 5,9 miliarde de lei in primele patru luni ale anului 2020, in crestere cu 15,2% fata de perioada similara a anului trecut.

Care au fost cheltuielile

Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 125,03 miliarde de lei, au crescut in termeni nominali cu 12,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au inregistrat o crestere cu 1,1 puncte procentuale de la 10,5% din PIB 2019 la 11,6% din PIB in 2020.

"Majorarea cheltuielilor se datoreaza si masurilor care au fost avute in vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finantarii in regim de urgenta a cheltuielilor de gestionare a situatiei epidemiologice cauzate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum si a masurilor cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de masurile adoptate pentru limitarea infectarii in randul populatiei. Astfel, doar in luna aprilie s-au platit 312 milioane de lei pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, 95,9 milioane de lei pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionisti, precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 0,2 milioane de lei pentru indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant", precizeaza institutia.

Cheltuielile de personal au insumat 35,07 miliarde de lei, in crestere cu 6% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, reflectandu-se majorarile salariale, indemnizatia de hrana, atat cele aplicate incepand cu 1 ianuarie 2019, acordate in temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cat si majorarile salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere in PIB, cheltuielile de personal reprezinta un nivel de 3,2% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul din aceeasi perioada a anului anterior. Cheltuielile de personal in luna aprilie au fost de 8,85 miliarde de lei, inregistrandu-se anumite economii fata de lunile precedente.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 16,70 miliarde de lei, in crestere cu 19,5% fata de anul precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile fata de medie se inregistreaza la nivelul administratiei locale (22,9%) si la institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii (22,5%), majorari determinate in special de plati suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi si alte produse necesare diagnosticarii si tratarii pacientilor infectati cu coronavirusul SARS-CoV-2.

De asemenea, o crestere se reflecta si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de 14,8% fata de aceeasi perioada a anului anterior determinata de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat si pentru decontarea serviciilor medicale in ambulatoriu.

Cheltuielile cu asistenta sociala au fost de 43,72 miliarde de lei, in crestere cu 17,2% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala a fost influentata, in principal, de majorarea punctului de pensie, incepand cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizatiei sociale pentru pensionari garantata cu 10%, majorarea alocatiilor de stat pentru copii incepand cu 1 mai 2019, precum si indexarea acestora cu rata inflatiei din anul 2019, incepand cu 1 ianuarie 2020.

Totodata, Ministerul Finantelor precizeaza ca, incepand cu luna aprilie, s-au realizat plati determinate de masurile care au fost luate cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19, cum ar fi plata pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului in valoare de 312 milioane de lei si pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionisti, precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2 in valoare de 95,9 milioane de lei.

"De asemenea, se continua ritmul accelerat de decontari ale indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale in scopul diminuarii stocului de plati restante aferente acestora, astfel ca in luna aprilie platile au fost de 365,9 milioane de lei", potrivit documentului citat.

Cheltuielile cu subventiile au fost de 3 miliarde de lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate catre sectorul agricol, respectiv ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal si zootehnic.

Alte cheltuieli au fost de 1,91 miliarde de lei, reprezentand, in principal, sume aferente titlurilor de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare, burse pentru elevi si studenti, alte despagubiri civile, precum si indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (0,2 milioane de lei).

Cheltuielile privind proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subventiile de la Uniunea Europeana aferente agriculturii) au fost de 6,91 miliarde de lei, cu 20,5% mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost in valoare de 9,96 miliarde de lei, cu 46,3% mai mult decat aceeasi perioada a anului precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile apar la bugetul de stat si la bugetele locale atat din fonduri nationale, cat si aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au platit 191,9 milioane de lei pentru achizitionarea de produse - stocuri de urgenta medicala, inclusiv scannere termice pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Deficitul bugetar calculat pe metodologia europeana ESA este prognozat pentru finalul anului 2020 la 6,7% din PIB, in crestere cu aproximativ 2,4 puncte procentuale fata de nivelul din 2019, pe fondul majorarii cheltuielilor la 39,5% din PIB si a veniturilor la 32,7% din PIB, potrivit Programului de convergenta 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

Citeste si:
România cu inima curată: nu e totul pierdut cât mai luptă Camelia Bogdan
România cu inima curată: nu e totul pierdut cât mai luptă Camelia Bogdan
Că românii sunt dezamăgiți, pe cine să mire? Că n-au încredere în potentați, pe cine să uimească? Fericită e, totuși, o țară cu magistrați gen Camelia Bogdan. Hidra o hărțuiește....
Reprezentanții cultelor cer ca accesul la slujbe să nu fie condiționat de certificatul digital. Răspunsul premierului Nicolae Ciucă
Reprezentanții cultelor cer ca accesul la slujbe să nu fie condiționat de certificatul digital. Răspunsul premierului Nicolae Ciucă
Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joi, după o întâlnire cu reprezentanţii cultelor, că a fost o solicitare din partea acestora ca cetăţenii să aibă libertatea de a participa la slujbe...