Marea gaură neagră a economiei românești. Statul pompează o avere în societatea de la care au pornit problemele din energie

Marti, 22 Februarie 2022, ora 23:15
8514 citiri
Marea gaură neagră a economiei românești. Statul pompează o avere în societatea de la care au pornit problemele din energie
Complexul Energetic Oltenia este o producător de energie controlat de stat FOTO www.pexels.com

Ministerul Energiei face din nou demersuri să ajute o companie aflată de ani de zile pe pierderi, care pare că nu mai ajunge la liman.

Este vorba de Complexul Energetic Oltenia, care urmează să primească un nou ajutor de stat, de miliarde de lei, ca să poată supraviețui, după cum arată un proiect de Ordonanță de urgență, consultat de Ziare.com.

Compania este de altfel unul din cei mai mari producători de energie din România. Anul trecut, compania a scumpit excesiv prețul per MWh, din cauză ca este obligată să achite sume mari pentru certificatele de emisii de CO2. Ceilalți producători, în mare parte tot companii de stat, nu s-au lăsat mai prejos și au majorat la rândul lor energia electrică, copiind modelul ”Complexul Energetic Oltenia”.

Complexul Energetic Oltenia este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piață fiind de circa 24%.

Complexul Energetic Oltenia asigură și agentul termic pentru încălzirea centralizată și apa caldă menajeră a municipiului Craiova aproximativ 300.000 de locuitori.

”Măsurile propuse vizează în principal următoarele:

- Autorizarea Ministerului Finanţelor să garanteze, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A unul sau mai multe împrumuturi contractate de beneficiar în limita sumei de 195,8 milioane euro, pe o perioadă de 9 ani, cu titlu de ajutor de stat.

- Garanţia de stat va acoperi în procent de 100% valoarea împrumutului.

- Autorizarea Ministerului Energiei să acorde Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A granturi reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 848,6 milioane euro, ca parte a ajutorului de restructurare sub formă de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanțării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025, din care 1.180.446 mii lei, echivalentul a 241,4 milioane euro, grant acordat în anul 2021 pentru achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aferente anului 2020, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății "Complexul Energetic Oltenia" S.A., cu modificările și completările ulterioare.

-Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanțarea achiziției de certificate de gaze cu emisii de efect de seră, se acordă anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație;

- Finanțarea grantului pentru anul 2022, în valoare de 2.675 milioane lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 535 milioane euro, parte a ajutorului de restructurare, în scopul finanțării achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2021, se asigură din venituri rezultate din privatizare și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei.

- Aprobarea participării statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societății ”Complexul Energetic Oltenia” S.A. prin aport în numerar, cu suma de 180 milioane euro.

-Acțiunile emise de Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”- SA în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului revin statului roman și sunt administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea de acționar în numele statului.

- Autorizarea Ministerului Energiei să solicite includerea sumelor necesare pentru participarea la majorarea capitalului social al Societății ”Complexul Energetic Oltenia”-SA în bugetul de stat pentru anul 2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze în trimestrul I al anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei.

- Acordarea de către Ministerul Finanţelor la solicitarea Ministerului Energiei, a unui împrumut din venituri de privatizare, în limita sumei de 1.647 milioane lei, cu tragere integrală.

Fără intervenția statului, Societatea ”Complexul Energetic Oltenia” nu își va putea asigura necesarul de lichidităţi pentru achiziționarea deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la fiecare instalație deținută și pentru restituirea certificatelor aferente cantității de energie electrică produsă, în anul 2021, până la data de 30.04.2022, se arata in motivație.

Fără ajutorul de stat compania nu va dispune de mijloacele financiare necesare pentru restructurarea activității și viabilizarea pe termen lung, astfel încât să poată să își desfășoare activitatea fără sprijin din partea statului.

”Menținerea capacităților de producție la CEO în perioada 2021-2025 este absolut necesară pentru asigurarea securității energetice a României și stabilitatea 5 rețelei naționale de electricitate, datorită contextului regional în care state precum Ungaria și Grecia sunt importatoare nete de circa 3.000 MW în fiecare oră, în timp ce Bulgaria poate exporta numai în anumite perioade ale anului circa 750 MW”, arată nota de fundamentare.

Reducerea capacităților pe lignit până la phase-out trebuie să fie aliniată cu creșterea regenerabilelor în sistem și punerea în operare a unor centrale noi pe gaze, cu posibilitatea utilizării gazelor verzi, pentru a atinge țintele de energie și climă în 2030 și pentru a pregăti sistemul energetic din România pentru neutralitate climatică în 2050, în acord cu Green Deal. Este de importanță strategică pentru România să pună în operare capacități noi de producere pentru a se putea încadra în etapa de tranziție către decarbonare. Proiectele noi ale CEO pe gaze naturale și regenerabile sunt incluse atât în PNIESC cât și în Strategia energetică.

Practic, acest Plan de restructurare al CEO este prima și cea mai mare acțiune de decarbonare a sectorului de producere din România, arata proiectul.

Planul prevede trei etape de închidere a producției de energie electrică pe bază de lignit, cu o dată de finalizare comercială în 2030. Capacitatea instalată pe bază de lignit va fi redusă treptat de la 3.570 MW (începutul anului 2021) la 1780 MW la sfârșitul anului 2022 și 990 MW la începutul anului 2027.

La data de 4 decembrie 2020, a fost notificat Comisiei Europene planul de restructurare al Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SASA 59974 și un ajutor de restructurare în valoare de 1,33 miliarde 3 Euro, compus dintr-un ajutor de salvare în valoare de 0,25 miliarde Euro deja acordat, un împrumut suplimentar garantat de stat de 0,31 miliarde euro și o subvenție de stat în valoare de 0,77 miliarde euro. Planul de restructurare notificat la 4 decembrie 2020 a cuprins perioada 2021-2030, însă perioada de restructurare a acoperit doar anii 2021-2025.

Prin Ordonanța de urgență nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA. Cu modificări și completări, s-a aprobat acordarea unei finanțări sub formă grant Societății Complexul Energetic Oltenia SA, în valoare de 1.180.446 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 241,4 milioane euro, parte din ajutorul de stat pentru restructurare, notificat la data de 4 decembrie 2020.

Problemele crizei din energie au pornit și de la faptul că toate costurile politicilor de decarbonare, adoptate la nivel european, sunt transferate producătorilor de energie pe combustibili fosili (în special cărbune), chiar și în condițiile unor măsuri de restructurare majore, companiile pe cărbune se află în imposibilitatea de a concura în piața de electricitate cu ceilalți producători de energie, bazați pe gaze naturale (pentru care emisiile sunt la jumătate), cu hidroenergia, energia nucleară sau sursele regenerabile de energie.

C.E. Oltenia, ca operator de instalații de producere a energiei electrice, are obligația, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, de a preda, cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră emise în cursul anului precedent.

Nerespectarea obligației de conformare atrage o penalizare de 100 Euro/certificat.

Prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a avut o evoluție impredictibilă, acesta crescând constant în ultimii ani și în ultimele luni, atingând un preț de 80 de Euro/tonă de CO2 în decembrie 2021.

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

Google Pixel 8a, primul model disponibil în România. În ce culori va fi disponibil
Google Pixel 8a, primul model disponibil în România. În ce culori va fi disponibil
Google se pregătește să lanseze noul său smartphone din gama accesibilă, Pixel 8a, care va fi prezentat oficial în cadrul conferinței Google I/O pe 14 mai 2024. Telefonul va fi disponibil...
Aliații lui Putin și amenințarea serioasă asupra democrațiilor occidentale. Cristian Felea: China și Rusia sunt interesate de dominație, un „neo-sclavagism” cu altă față VIDEO
Aliații lui Putin și amenințarea serioasă asupra democrațiilor occidentale. Cristian Felea: China și Rusia sunt interesate de dominație, un „neo-sclavagism” cu altă față VIDEO
Într-un prezent marcat de tensiuni politice și economice ajunse într-un punct critic, Organizația de cooperare economică internațională BRICS ocupă 40% din PIB-ul global, unde Rusia este...
#energie, #ajutor de stat, #Complexul Energetic Oltenia , #criza energie