Satele pot fi recladite cu fonduri europene - Vezi sumele puse la dispozitie

Joi, 07 Aprilie 2011, ora 08:26
4793 citiri

Revitalizarea satelor din Romania este una din prioritatile autoritatilor, atat din punct de vedere al infrastructurii, cat si al accesului la serviciile publice sau crearea de noi locuri de munca in spatiul rural.

Cei care sunt interesati de investitii in vederea renovarii si dezvoltarii satelor pot accesa fonduri nerambursabile in valoare totala de 1,54 de miliarde de euro, prin intermediul masurii 322, ce se incadreaza in Axa III: "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale".

Cea mai mare parte a banilor - 80 la suta - sunt pusi la dispozitie de Uniunea Europeana, iar restul de 20 de procente de statul roman.

Aceste fonduri pot fi accesate de comune, prin reprezentantii lor legali, autoritatile locale sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI), prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa si apa uzata, ADI realizate intre doua sau mai multe comune, ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult si de persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniul cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejare acestui patrimoniu din spatiul rural.

Reprezentantul legal al comunei este primarul, dar poate fi si administratorul public pentru comune si ADI.

Pentru a fi eligibil, proiectul depus trebuie sa respecte mai multe conditii:

- Sa fie realizat in spatiul rural, iar beneficiarul sa se identifice intr-una din categoriile de beneficiari mentionate.

- Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati sau investitii din alte fonduri comunitare sau nationale.

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei.

- Proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei, prin memoriu justificativ sau studiu de fezabilitate.

- Proiectul trebuie sa respecte normele de mediu si legislatia in vigoare cu privire la normele de siguranta in transport si energie.

- Proiectele de investitii in infrastructura de apa/apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional, acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala/judeteana de apa/apa uzata. In cazul in care un astfel de proiect nu se regaseste in situatiile de mai sus, proiectul va fi insotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei.

- Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General.

- Constructia sau extinderea cladirilor trebuie sa respecte sau sa pasteze arhitectura specifica locala.

- Orice beneficiar poate aplica pentru maxim doua proiecte individuale.

- Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza, benficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa, canalizare, gaze, energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor.

- Beneficiarul trebuie sa asigure mentenanta investitiei.

Banii obtinuti pot fi utilizati, printre altele, pentru constructia de drumuri, infiintarea sau imbunatatirea retelei publice de apa, infiintarea sau extinderea retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de iluminat, a retelei publice locale de alimentare cu gaz, infiintarea sau amenajarea spatiilor publice de recreere, renovarea cladirilor, achizitia de microbuze pentru transportul public sau renovarea asezamintelor culturale.

#fonduri europene renovare sate, #fonduri nerambursabile infrastructura sate , #fonduri nerambursabile