Câte găini pot fi crescute într-o curte? Disputa câștigată de un cetățean acuzat că are prea multe păsări pe proprietate

Sambata, 25 Martie 2023, ora 04:25
61938 citiri
Câte găini pot fi crescute într-o curte? Disputa câștigată de un cetățean acuzat că are prea multe păsări pe proprietate
O hotărâre a Consiliului Local Oradea prevede că într-o gospodărie din oraș pot fi crescute cel mult 10 găini FOTO Pixabay

Un orădean sancționat cu „avertisment” pentru că „creşte păsări, într-un adăpost amenajat în fundul curţii imobilului, peste numărul maxim admis, prin aceasta producând disconfort vecinilor” a obținut anularea sancțiunii în instanță. Sentința este a doua care îi dă câștig de cauză orădeanului.

Tribunalul Bihor a pronunțat sentința finală într-un dosar în care un orădean a cerut anularea unui proces-verbal prin care Poliția Locală Oradea l-a sancționat cu avertisment pentru că crește într-o curte de pe strada Făcliei peste 300 de găini.

Sancțiunea a fost aplicată în iulie 2021 în baza Hotărârii de Consiliu Local Oradea care prevede că „adăposturile pentru creșterea animalelor de fermă şi păsărilor în curțile persoanelor particulare (de cel mult 5 capete în total porcine, bovine, ovine, caprine, cabaline sau cel mult 10 alte animale/păsări) se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor”.

Orădeanul a contestat sancțiunea în instanță, la Judecătoria Oradea, arătând că are deja o sentință prin care un proces-verbal de contravenție similar a fost anulat. În plus, orădeanul a arătat că „textul legal face expres trimitere la modalitatea de amplasare și exploatare a adăposturilor pentru păsări în curțile persoanelor particulare, impunând o distanță minimă de 10 m față de cea mai apropiată locuință învecinată şi nu fată de limita de proprietate”.

Proprietarul s-a mai apărat susținând că „nu se poate admite că printr-o simplă paranteză care cuprinde o enumerare, textul parantezei fiind lipsit de subiect și predicat, să se instituie Ia nivelul întregului oraș interdicția de a crește în curtea proprie 15 găini”.

„Dacă legiuitorul urmărea un atare rezultat, această interdicție s-ar fi regăsit explicit reglementată în cuprinsul regulamentului, cel puțin printr-o frază cu subiect și predicat și nu printr-o paranteză interpretabilă. Nu se poate pune semnul egal între o proprietate de 6.000 m2 aflată în cartier de case și zonă de livezi, cum este proprietatea mea, și o proprietate de 500 de m2 aflată în centrul orașului unde o astfel de interdicție ar face sens”, a arătat orădeanul.

Judecătoria Oradea i-a respins plângerea orădeanului pentru că hotărârea de Consiliu Local în baza căruia a fost aplicată amenda „precizează în mod expres numărul maxim, respectiv 10 păsări, chiar dacă sunt amplasate la mai mult de 10 m de fondul vecin”.

„Instanţa reţine că din probele administrate rezultă că în adăpostul amenajat în curtea imobilului petentul creşte un număr de 20-30 de păsări. Chiar şi din fotografiile anexate la dosar de petent, reiese că în acel adăpost sunt crescute păsări peste numărul admis de lege, de 10 păsări”, se arată în sentința Judecătoriei Oradea.

Hotărârea a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Tribunalul Bihor. Judecătorii de aici i-au dat câștig de cauză cetățeanului, dispunând anularea procesului-verbal de contravenție.

„Potrivit planșelor foto depuse în probațiune de petentul apelant, se constată că adăpostul de păsări aflat în curtea locuinței apelantului nu este amplasat la o distanță mai mică de 10 metri față de cea mai apropiată locuință învecinată, ci, dimpotrivă, la 32,45 metri de cel mai apropiat imobil.

Instanța de apel va reține faptul că conținutul constitutiv al contravenției prevăzute de art. 43 lit. o) din H.C.L. nr. 873/2018 impune, ab initio, a se stabili dacă adăposturile pentru creșterea animalelor de fermă și păsărilor sunt amplasate la mai puțin de 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată.

Astfel, Tribunalul apreciază că prin raportare la elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art, 43 lit, o) din H.C.L. nr. 873/2018, se impune a se constata că nu este îndeplinită condiția ca adăpostul de păsări să fie amplasat la mai puțin de 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată, element constitutiv esențial al contravenției”, se arată în sentința Tribunalului Bihor, care este definitivă.

#gaini, #Curte, #oradea, #oras, #proces , #stiri sociale