IMM Plus, autorizat de Comisia Europeană. Câți bani vor fi alocați pentru întreprinderile mici și mijlocii românești

Miercuri, 17 Aprilie 2024, ora 17:20
4182 citiri
IMM Plus, autorizat de Comisia Europeană. Câți bani vor fi alocați pentru întreprinderile mici și mijlocii românești
Schema de ajutor de stat IMM PLUS a fost elaborată în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei. FOTO Pixabay

Comisia Europeană a autorizat grantul în valoare de aproximativ 12,5 miliarde de lei dedicat programului IMM Plus prin care vor fi garantate credite sau linii de credit ale companiilor din agricultură, silvicultură, industria alimentară, construcții, comerț, repararea autovehiculelor și informații și telecomunicații, potrivit unei decizii publicate în Jurnalul European.

Schema de ajutor de stat IMM PLUS a fost elaborată în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei și presupune acordarea de garanții de stat antreprenorilor români, relatează Economica.net.

Mai exact, potrivit OUG privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus, se acordă ajutor de stat sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit, valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 de lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 de lei.

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru, cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.

Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

Câți bani poate accesa o companie

Ajutoarele de stat prin IMM Plus se cumulează şi se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 de euro/UAT.

Ajutoarele de stat vor fi acordate cu respectarea prevederilor secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, respectiv:

a) ajutorul total nu depăşeşte 2.250.000 de euro pe întreprindere în orice moment; toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; plafonul se aplică tuturor întreprinderilor active în sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia sectoarelor agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii.

b) ajutorul se acordă cel târziu la data de 30 iunie 2024;

c) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;

d) se poate acorda ajutor întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării de produse agricole, cu condiţia ca acest ajutor să nu fie transferat parţial sau total către producători primari; cuantumul ajutorului nu se stabileşte pe baza preţului sau a cantităţii de produse introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză sau achiziţionate de la producători primari, cu excepţia cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse pe piaţă, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum ar fi distilarea, metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză;

e) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii se aplică și următoarele condiţii:

(i) ajutorul nu depăşeşte 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii primare, respectiv 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

(ii) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;

f) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, însumate, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.250.000 de euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 de euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 de euro pe întreprindere.

Cui se adresează programul

Componentele Programului IMM PLUS, Componenta IMM ROMÂNIA PLUS intermediază accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO PLUS se adresează întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD PLUS presupune acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive, în timp ce componenta RURAL PLUS este gândită pentru acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Pe partea de cercetare și inovație, componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului, în timp ce componenta CONSTRUCT PLUS presupune acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură și Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

Schema de ajutor de stat IMM PLUS va deveni operațională la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare și acordurile de finanțare aferente programului vor fi emise până la 30 iunie 2024.

IMM Invest Plus în 2023

Potrivit lui Dumitru Nancu, vicepreședinte al European Association of Guarantee Institutions și Director General la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), rezultatul implementării IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, în perioada 2020-2023, reprezintă un record european, fiind transpus într-un număr de peste 71.500 de garanții, în valoare de peste 46,5 miliarde de lei, cu finanțări susținute de circa 55 miliarde de lei, relata Financial Intelligence la finalul anului trecut.

„Prin Schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, aprobată prin Decizia Comisiei Europene, România a beneficiat de cel mai mare sprijin financiar aprobat la nivel european care are ca principal obiectiv susținerea IMM-urilor. Dintre cele 73 de scheme de ajutor de stat aprobate la nivel european în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, în valoare de 4 miliarde euro, pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din România a fost cel mai mare sprijin financiar aprobat la nivel European”, a declarat Nancu, potrivit sursei citate.

Quarterly Report - Editia 4

Waze aduce noi actualizări pentru o navigare mai sigură și convenabilă. Ce a îmbunătățit Google
Waze aduce noi actualizări pentru o navigare mai sigură și convenabilă. Ce a îmbunătățit Google
Waze, aplicația de navigație preferată de milioane de șoferi, introduce noi actualizări pentru a îmbunătăți siguranța călătoriilor. Actualizările sunt rezultatul colaborării cu...
Construcțiile, în scădere pe trimestrul I din 2024. Ce nișă a înregistrat totuși creșteri
Construcțiile, în scădere pe trimestrul I din 2024. Ce nișă a înregistrat totuși creșteri
Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut în primul trimestru din acest an faţă de perioada corespunzătoare din 2023 ca serie brută cu 7,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul...
#IMM Invest, #IMM Invest Romania, #IMM finantare, #IMM Romania, #IMM credite, #IMM acces finantare , #finantare imm