Corpul de Control dezvaluie nereguli grave la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, in perioada in care era condus de Radu Preda

Vineri, 28 Februarie 2020, ora 15:34
8686 citiri
Corpul de Control dezvaluie nereguli grave la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, in perioada in care era condus de Radu Preda
Foto: Facebook/ Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Achizitii publice realizate doar prin procedura directa, nereguli la angajarea unor persoane sau la deplasarile externe ale fostului presdinte executiv, Radu Preda, sunt doar o parte dintre problemele identificate de Corpul de Control al premierului la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER).

Actiunea de documentare la IICCMER a vizat perioada 1 ianuarie 2016 - 31 ianuarie 2019, cand la conducerea acestuia s-a aflat teologul Radu Preda.

Unul dintre obiective a fost sa verifice respectarea prevederilor legale de organizare si functionare a institutului. Totodata, s-au verificat atribuirea, incheierea si derularea contractelor de achizitii publice, precum si organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante in perioada analizata.

Nota de informare a fost finalizata pe 14 ianuarie 2020 si a fost transmisa catre prim-ministru (spre informare), Cancelaria prim-ministrului (spre informare), Secretariatul General al Guvernului (spre informare si valorificare), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (spre valorificare), Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (spre informare) si Curtea de Conturi a Romaniei (spre informare si valorificare).

Numit de Ponta, reinvestit de Dancila

Pe 15 ianuarie 2020, teologul Radu Preda a fost eliberat din functia de presedinte executiv al IICCMER, imediat dupa ce premierul Ludovic Orban a primit informarea Corpului de Control.

Radu Preda era sef la IICCMER din martie 2014, el fiind numit in functie de premierul de atunci, Victor Ponta. In 29 martie 2019, el a fost reinvestit de catre premierul Viorica Dancila in fruntea IICCMER pentru inca cinci ani.

Teologul Radu Preda a fost hirotonit preot in 18 mai 2019, iar in septembrie 2019 a fost instalat ca preot paroh al bisericii comunitatii romanesti din Munchen.

Sursa: Facebook/ Trudi Dumitrescu

Principalul rol al IICCMER este acela de a investiga si identifica abuzurile si incalcarile drepturilor omului pe durata dictaturii comuniste in Romania si de a sesiza organele indreptatite sa ia masuri in aceste cazuri.

Principalele constatari

Iata care sunt principalele constatari ale actului de control asa cum apar intr-o sinteza a actiunilor de control publicata vineri de Guvernul Romaniei.

1. In perioada 1 ianuarie 2016 - 31 ianuarie 2019, Consiliul Stiintific din cadrul IICCMER, avand rolul de a stabili obiectivele generale de activitate ale Institutului si de a analiza rezultatele obtinute, nu s-a intrunit in nicio sedinta de lucru, ceea ce a avut drept consecinta neindeplinirea acestor activitati.

2. In perioada 1 ianuarie 2016 - 31 ianuarie 2019, presedintele executiv al IICCMER a emis un numar de 57 de decizii, prin care si-a delegat atributiile manageriale pentru un numar total de 353 zile lucratoare, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu.

3. Incepand cu data de 18 ianuarie 2019, finantarea oferita anual IICCMER de catre Fundatia Konrad Adenauer Bucuresti a fost suspendata din cauza deficientelor aparute in derularea unor proiecte comune, intampinate atat in activitatea de planificare a proiectelor ce urmau a fi finantate de fundatie, cat si in modul de realizare a acestora, existand cazuri in care implementarea lor a fost doar partiala sau nu s-au mai realizat.

4. La data verificarilor, fisele de post ale angajatilor IICCMER nu erau actualizate si aprobate, in conformitate cu ROF (Regulament de organizare si functionare - n.red.) aflat in vigoare.

5. In perioada 1 noiembrie 2016 - 30 aprilie 2017, IICCMER a avut in derulare un contract de prestari servicii de securitate si sanatatea muncii, incheiat cu un salariat din cadrul compartimentului financiar-administrativ, desi, potrivit Regulamentului de organizare si functionare aflat in vigoare la acel moment, printre atributiile stabilite in sarcina compartimentului mai sus mentionat se regaseau si organizarea si asigurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si activitatea de protectie a muncii. Documentele privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor aferente contractului de prestari servicii sus-mentionat au fost semnate de catre acest salariat, atat in calitate de prestator de servicii, cat si in calitate de responsabil cu viza CFPP, cu incalcarea dispozitiilor legale.

6. In perioada 15 octombrie 2018 - 31 decembrie 2018, IICCMER a avut in derulare un contract de prestari servicii pentru implementarea dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE protectia datelor (Regulamentul general privind protectia datelor), incheiat cu o persoana care detinea si calitatea de salariat, desi, potrivit art. 37 alin. (6) si art. 38 alin. (6) din Regulamentul nr. 679/2016, Institutul avea posibilitatea sa desemneze un responsabil cu protectia datelor prin atribuirea de sarcini in acest sens salariatilor IICCMER si obligatia sa se asigure ca nu se genereaza un conflict de interese, in vederea asigurarii unei bune gestiuni financiare in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din G. privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv nr. 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. In ceea ce priveste desemnarea persoanelor care sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu (CFPP), s-au constatat urmatoarele:

- In perioada cuprinsa intre 09.01.2019 - 19.02.2019, presedintele executiv nu a desemnat nicio persoana care sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) din G. nr. 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Incepand cu data de 20.02.2019, prin decizia presedintelui executiv, exercitarea controlului financiar preventiv propriu se realizeaza de insusi presedintele executiv al IICCMER, fara acordul ordonatorului principal de credite (Secretariatul General al Guvernului - SGG), cu incalcarea prevederilor legale.

8. Din verificarile efectuate s-a constatat ca, in ceea ce priveste masurile/ recomandarile dispuse de SGG si Curtea de Conturi a Romaniei ca urmare a controalelor efectuate, acestea au fost implementate partial de catre conducerea IICCMER, astfel:

- Nu au fost implementate masurile dispuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei in legatura cu nerespectarea, in totalitate, a prevederilor legale referitoare la modul de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu, precum si cu neproiectarea, la nivelul IICCMER, a unui sistem de control managerial adecvat tuturor activitatilor desfasurate in cadrul acestuia;

- Nu au fost implementate trei recomandari din totalul celor sase dispuse de catre SGG, respectiv doua cu privire la operationalizarea activitatii Consiliului Stiintific si promovarea/monitorizarea programelor IICCMER si una cu privire la desemnarea unui inlocuitor al titularului care acorda viza CFPP.

9. In perioada 1 ianuarie 2019 - 27 mai 2019, in cadrul IICCMER, s-au aflat in curs de derulare doar opt proiecte, dintre care sapte aveau ca obiect editarea de volume si un proiect avea ca obiect activitatea de cercetare. S-a constatat astfel ca, la data efectuarii verificarilor, Institutul nu desfasura proiecte care tin si de celelalte scopuri ale acestuia, prevazute la art. 2 din HG privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc nr. 1372/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. In procesul de derulare a achizitiilor publice, la nivelul IICCMER a fost aplicata doar procedura "achizitie directa". De asemenea, prin modul in care au fost efectuate "achizitiile directe", IICCMER nu a avut in vedere o consultare reala a ofertelor publicate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, in sensul ca la momentul achizitionarii unor produse/servicii existau disponibile oferte cu preturi mai mici decat cele la care au fost realizate aceste achizitii. Procedand astfel nu a fost indeplinit scopul de a se realiza achizitionarea de bunuri/servicii in conditii de eficienta economica, enuntat la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Intrucat, pe parcursul efectuarii verificarilor, nu au fost identificate situatii centralizate care sa cuprinda date complete cu privire la achizitiile desfasurate, rezulta ca, in perioada analizata, la nivelul IICCMER nu a existat o preocupare din partea conducerii institutiei pentru planificarea, monitorizarea si pastrarea unor evidente certe a achizitiilor publice derulate, nefiind respectate astfel prevederile incidente in materia achizitiilor publice.

12. In perioada 2016 - 2018, IICCMER a incheiat noua contracte de prestari servicii de transport, in conditiile in care Institutul avea la dispozitie un microbuz pentru transport persoane/marfa, achizitionat in anul 2014 (acesta fiind utilizat doar in lunile octombrie si noiembrie ale anului 2017).

13. In ceea ce priveste gestionarea unor servicii de telefonie mobila, s-a constatat ca printre abonamentele active au fost regasite trei abonamente repartizate unor persoane care nu mai au calitatea de salariati ai IICCMER.

Problemele de la angajari

14. In urma analizarii dosarelor aferente concursurilor organizate in perioada 1 ianuarie 2016- 31 decembrie 2018, la nivelul IICCMER, au rezultat urmatoarele:

- Comisia de concurs a declarat "ADMIS" un candidat care nu a indeplinit conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite si fara a avea pregatirea necesara pentru a indeplini obligatiile exercitarii functiei, asa cum au fost prevazute in anuntul de concurs;

- Comisia de concurs a declarat "ADMIS" un candidat din al carui dosar lipsea un inscris necesar in vederea aplicarii pentru postul vacant, asa cum era prevazut in anuntul de concurs;

- Constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru anumite posturi, de catre conducerea IICCMER, a fost realizata la o data ulterioara celei de publicare a anuntului, cu nerespectarea dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si Procedurii de sistem - Organizarea concursului de ocupare a posturilor in cadrul IICCMER, editia I, 19 iunie 2015, revizia 0, aprobata prin Ordinul presedintelui executiv al IICCMER nr. 15/19 iunie 2015;

- Un proces-verbal privind selectia dosarelor depuse pentru anumite posturi a fost semnat doar de catre presedintele comisiei, nefiind asumat de secretarul comisiei si de catre membrii acesteia;

- Nu au fost identificate procese-verbale de selectie a dosarelor pentru anumite posturi, intocmirea si asumarea, prin semnatura, a acestora de catre secretarul comisiei de concurs si membrii comisiei fiind obligatorii;

- Nu au fost identificate planurile de interviu si punctajele maxime stabilite/acordate de catre membrii comisiei de concurs pentru fiecare dintre criteriile prevazute in respectivele planuri;

- Nu au fost identificate centralizatoarele nominale cu punctajele finale pentru concursurile organizate pentru anumite posturi.

Deplasarile lui Radu Preda

Cu privire la deplasarile presedintelui executiv, in perioada analizata, din verificarile efectuate prin sondaj, au rezultat urmatoarele:

- Nu au fost intocmite informari/rapoarte privind deplasarile efectuate, astfel fiind incalcate prevederile art. 6 alin. (1) din HG. nr. 189/2001 privind unele masuri referitoare la efectuarea deplasarilor in strainatate, in interes de serviciu, de catre demnitarii si asimilatii acestora din administratia publica;

- Un memorandum aferent unei deplasari, efectuata in anul 2017, nu a fost aprobat de catre SGG, astfel fiind incalcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din HG. nr. 189/2001;

- Un memorandum aferent unei deplasari, efectuata in anul 2017, a fost supus aprobarii SGG dupa efectuarea deplasarii.

In perioada analizata, deplasarile externe efectuate de presedintele executiv al IICCMER au totalizat urmatoarele procente:

- In anul 2016, acesta a fost de 31.978,57 lei (41,52%) din total cost deplasari;

- In anul 2017, acesta a fost de 25.238,46 lei (41,61%) din total cost deplasari;

- In anul 2018, acesta a fost de 20.371,08 lei (79,90%) din total cost deplasari.

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

Ședință aprinsă în Coaliție pe tema candidaturii la Capitală. PSD-PNL înclină spre retragerea lui Cîrstoiu SURSE
Ședință aprinsă în Coaliție pe tema candidaturii la Capitală. PSD-PNL înclină spre retragerea lui Cîrstoiu SURSE
Coaliția PSD-PNL discută luni, 22 aprilie, la Palatul Victoria, situația candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei. Surse din cadrul coaliției au declarat pentru...
Marcel Boloș, așteptat în plenul Camerei Deputaților la solicitarea AUR. Pentru ce trebuie Ministrul Finanțelor să dea socoteală
Marcel Boloș, așteptat în plenul Camerei Deputaților la solicitarea AUR. Pentru ce trebuie Ministrul Finanțelor să dea socoteală
Ministrul Finanţelor Marcel Boloş este aşteptat luni, 22 aprilie, la ”Ora Guvernului”, la plenul Camerei, după ce parlamentarii AUR au solicitat acest lucru. Ministrul va fi chestionat în...
#Corpul Control Radu Preda, #Corpul Control IICMER, #Coprul Control Preda IICMER, #Studiul Comunismului , #premier