De azi se reiau inscrierile in programul Casa Verde. Iata actele necesare

Miercuri, 06 Noiembrie 2019, ora 08:13
11017 citiri
De azi se reiau inscrierile in programul Casa Verde. Iata actele necesare
Foto: Arhiva Pixabay

Programul Casa Verde, care prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, va fi reluat de miercuri, 6 noiembrie 2019, de la ora 10:00.

Incepand de miercuri, instalatorii validati vor putea sa continue inscrierea persoanelor fizice in aplicatia informatica, conform unui anunt al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Lista instalatorilor validati.

Documente necesare inscrierii

Iata ce documente sunt necesare pentru accesarea programului "Sisteme fotovoltaice" de catre persoanele fizice:

  • cererea de finantare (poate fi descarcata de aici);
  • actul de identitate al solicitantului;
  • extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul;
  • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul;

*Situatii deosebite:

Daca sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta in plus si extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren;

Daca din extrasul de carte funciara nu rezulta exact adresa de implementare completata de solicitant in cererea de finantare, se va prezenta in plus si un document, in original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritoriala din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara, prezentata in vederea implementarii proiectului, este aferent adresei mentionate in cererea de finantare;

Daca solicitantul doreste sa implementeze proiectul la o alta adresa decat adresa de domiciliu, se va prezenta in plus si certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul;

Daca cererea de finantare este semnata de alta persoana decat solicitantul (proprietarul

imobilului), se va prezenta in plus si imputernicirea notariala din care sa rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei imputernicite;

Potrivit sursei citate, valoarea contractului de finantare este de 536 milioane lei, suma asigurata din Programul Operational Regional (POR). Valoarea totala a finantarii acordate pentru acest program se ridica la aproximativ 656 milioane lei, Administratia Fondului pentru Mediu asigurand, din Fondul pentru Mediu, sumele necesare pentru regiunea Bucuresti - Ilfov.

"Finantarea se acorda in procent de pana la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita sumei de 20.000 lei. Suma finantata de AFM se scade de catre instalatorul validat din valoarea totala a facturii, iar diferenta se suporta de catre beneficiarul final, din surse financiare proprii", mai precizeaza comunicatul.

Amintim ca programul Casa Verde a inceput pe 10 septembrie, insa inscrierile au fost sistate doar cateva zile mai tarziu, din cauza unei posibile fraude.

Iata mai multe detalii pe acest subiect:

A.D.

#program Casa Verde , #panouri fotovoltaice