Ministerul de Finanţe: Deficitul bugetar raportat la PIB a scăzut aproape la jumătate față de aceeaşi perioadă a anului 2020

Luni, 27 Decembrie 2021, ora 18:38
2343 citiri
Ministerul de Finanţe: Deficitul bugetar raportat la PIB a scăzut aproape la jumătate față de aceeaşi perioadă a anului 2020
Încasările din impozitul pe profit au însumat 19,07 miliarde lei FOTO News.ro

Execuţia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 55,98 miliarde lei (4,70% din PIB) în scădere faţă de deficitul de 84,05 miliarde lei (7,94% din PIB) înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020, a anunţat luni, 27 decembrie, Ministerul de Finanţe.

”Execuţia bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 55,98 miliarde lei (4,70% din PIB) în scădere faţă de deficitul de 84,05 miliarde lei (7,94% din PIB) înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020. Această evoluţie a fost determinată de: creşterea veniturilor bugetare cu 1,25 puncte procentuale din PIB (an/an), influenţată preponderent de dinamica încasărilor din TVA; reducerea cheltuielilor bugetare cu 2 puncte procentuale din PIB (an/an), în principal ca urmare a diminuării ponderii în PIB a cheltuielilor cu salariile şi cu asistenţa socială”, arată datele Ministerului de Finanţe.

Totodată, în perioada ianuarie-noiembrie 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 2,98 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 13,04 miliarde lei.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 341,53 miliarde lei în primele unsprezece luni ale anului 2021, cu 17,5% peste nivelul încasat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Această evoluţie a fost influenţată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut - ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificaţii şi scutiri), cât şi de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parţială a unor categorii de venituri (TVA, contribuţii de asigurări, impozit pe venit şi profit). Totodată, cele mai însemnate creşteri nominale se remarcă în cazul TVA şi contribuţiilor de asigurări.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 25,51 miliarde lei în perioada ianuarie-noiembrie 2021, consemnând o creştere de 15,8% (an/an), susţinută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+41,9%), impozitul pe dividende (+32,1%), respectiv Declaraţia unică (+20,7%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,1% - dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 115,12 miliarde lei în primele unsprezece luni ale anului 2021, în creştere cu 13,5% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe venit, evoluţia este superioară dinamicii fondului de salarii şi a fost influenţată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020, cât şi de recuperarea parţială a contribuţiilor amânate la plată în anul anterior.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 19,07 miliarde lei în perioada ianuarie-noiembrie 2021, în creştere cu 24,5% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenţii economici, cu o dinamică pozitivă de 27,2% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 72,79 miliarde lei în primele unsprezece luni ale anului curent, în creştere cu 36,2% (an/an). În acelaşi timp, restituirile de TVA au însumat 20,74 miliarde lei în perioada analizată, cu 7,4% peste nivelul înregistrat în ianuarie-noiembrie 2020. Evoluţia încasărilor din TVA a fost influenţată de baza redusă aferentă anului trecut - când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, de recuperarea parţială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv de redresarea bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 31,38 miliarde lei în ianuarie-noiembrie 2021, în creştere cu 12,8% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 14,8% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice - determinată în principal de normalizarea consumului de carburanţi faţă de perioada de referinţă, respectiv un avans de 9% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susţinut şi de majorarea accizei la ţigarete.

Veniturile nefiscale au însumat 25,12 miliarde lei în ianuarie-noiembrie 2021, înregistrând o creştere de 3,1% (an/an), susţinută şi de dinamica veniturilor din concesiuni şi închirieri (+16,8%), respectiv dividende (+4,1% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 29,45 miliarde lei în primele unsprezece luni ale anului 2021, în creştere cu 8,9% faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 397,51 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 6,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Pe cele unsprezece luni ale anului 2021 cheltuielile de investiţii au fost cu 2,98 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 13,04 miliarde lei.

Cheltuielile de personal au însumat 101,13 miliarde lei, în creştere cu 1,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 8,5% din PIB, cu 0,9 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plăţile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 80,55 milioane lei, precum şi alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicaţi în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 2.248,54 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 53,99 miliarde lei, în creştere cu 10% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. O creştere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 21,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 10%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 6,84 miliarde lei din total bunuri şi servicii reprezintă plăţi pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse necesare diagnosticării şi tratării pacienţilor infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 136,13 miliarde lei în creştere cu 6,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială

a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă şi majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum şi majorările privind alocaţiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aproximativ 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum şi cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plăţile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârşitul lunii noiembrie, s-au plătit pe măsuri active 1.838,19 miliaone lei, respectiv 621,27 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 190,48 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate pentru alţi profesionişti şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 456,05 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părţi a salariului brut al angajaţilor menţinuţi în muncă, 79,58 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum şi 490,82 milioane lei îndemnizaţii acordate pe perioada reducerii temporare a activităţii pentru profesionişti precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăţi restante aferente acestora, astfel că la sfârşitul lunii noiembrie plăţile au fost de 3.579,8 milioane lei.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 6,38 miliarde lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenţii pentru transportul călătorilor, precum şi pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 6,56 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, alte despăgubiri civile, precum şi îndemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 31,81 miliarde lei, cu 11,6% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 44,20 miliarde lei, în creştere cu 7,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 41,22 miliarde lei. De asemenea, se observă o creştere mai accentuată a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 51,32% din totalul cheltuielilor pentru investiţii pe cele unsprezece luni ale anului 2021, cu 5,36 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 201,16 milioane lei pentru achiziţionarea de produse - stocuri de urgenţă medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Eveniment Quarterly Report

România extremelor: Cea mai mare creștere economică din regiune, dar și cea mai ridicată inflație și cele mai scumpe împrumuturi. Tabloul economic polarizat al țării în 2024
România extremelor: Cea mai mare creștere economică din regiune, dar și cea mai ridicată inflație și cele mai scumpe împrumuturi. Tabloul economic polarizat al țării în 2024
Presiunile actuale pe piața muncii din România, combinate cu o inflație încă ridicată, sunt factori cheie care vor determina o creștere semnificativă a salariului nominal în 2024. Această...
Strategii de extindere și fuziune în sistemul medical privat românesc. Clinica Oana Nicolau și dezvoltarea principiului de sănătate la 360 de grade
Strategii de extindere și fuziune în sistemul medical privat românesc. Clinica Oana Nicolau și dezvoltarea principiului de sănătate la 360 de grade
Sorin Nicolau este Co-Fondator al Clinicii Oana Nicolau, parte din rețeaua de clinici Regina Maria, un antreprenor care a apucat un drum neobișnuit pentru piața de business din România, și...
#Ministerul de Finante, #buget, #impozit pe profit, #deficit bugetar , #Ministerul Finantelor Publice