Ziare.com

Principalele modificari economice si fiscale care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2019

Marti, 01 Ianuarie 2019, ora 14:33

   

Principalele modificari economice si fiscale care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2019
Ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial imediat dupa Craciun, cu doar cateva zile inainte de momentul intrarii in vigoare.

Actul normativ este unul foarte vast si aduce multiple proiecte in domeniul economic, dar si multe modificari in domeniul fiscal. Vom parcurge punctual modificarile din domeniul economic si vom analiza mai atent modicarile fiscale.

In domeniul economic, sunt propuse masuri de dezvoltare a unor sectoare de activitate. Sa le urmarim:

1) Se infiinteaza Fondul de Dezvoltare si Investitii, fara personalitate juridica, gestionat de comisia nationala de strategie si prognoza. Fondul este in limita a 10 miliarde de euro, finantat prin imprumuturile date de Trezoreria statului, cand aceasta are excedent.

Cele mai dorite beneficii extrasalariale la cele mai bune costuri pentru compania ta: card de masa Up Dejun cu 0 costuri de emitere + abonament medical Regina Maria la cel mai bun pret de pe piata: de la 3 euro/luna/angajat. Obtine oferta AICI!

Fondul finanteaza proiecte de investitii ale unitatilor administrativ teritoriale, in domeniile sanatate, educatie, apa-canalizare, retele de energie electrica si gaze, transporturi, salubrizare.

2) Se infiinteaza Programul de finantare pentru "Programul statiuni balneare". Acesta este finantat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Programul reprezinta un program de ajutor de stat pentru proiecte din statiuni balneare.

Prin schema de minimis, se acorda un ajutor de stat in procent de 50% din valoarea investitiei, iar finantarea din buget este de pana la 200.000 de euro.

3) Se aproba programul "growth-investim in copii, investim in viitor", pentru constructia sau amenajarea unor gradinite cu profil sportiv. Programul asigura finantarea cu pana la 500.000 de euro pentru un obiectiv si se acorda dupa ce investitia este finalizata.

Se acorda, de asemenea, o garantie de stat de 50% din valoarea creditelor folosite de investitor (daca acesta se finanteaza bancar).

4) In anul 2019, punctul de pensie se mentine la valoarea de 1.100 lei, pana la data de 31 august 2019, iar incepand cu data de 1 septembrie 2019 se majoreaza la valoarea de 1.265 de lei.

In anul 2019, pensia sociala se mentine la valoarea de 640 lei pana la data de 31 august 2018, iar incepand cu data de 1 septembrie 2019 se majoreaza la suma de 704 lei.

5) Pentru salariatii din sistemul public, orele lucrate peste programul de lucru se vor compensa doar cu timp liber. Aceste persoane vor beneficia de vouchere de vacanta. Masura se aplica pentru perioada anilor 2019 - 2021.

6) Nivelul existent al indemnizatiei pentru luna decembrie 2018 se mentine la acelasi nivel in perioada 2019 - 2021, pentru mai multe categorii de persoane, cum sunt: persoane persecutate politic, veterani si vaduve de razboi, fostii arestati politic, cadrele militare indepartate abuziv din armata etc.

7) Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat aflati in sfera OUG nr. 26/2013 vireaza in termen de 60 de zile de la aprobarea situatiilor financiare, "sub forma de dividende", procentul de 35% din sumele repartizate la alte rezerve.

8) Producatorii inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic, care desfasoara activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa vanda cu pretul de 68 lei/MWh, cantitatile de gaze naturale rezultate catre furnizori clienti finali eligibili. Aceasta limitare a pretului de aplica in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022.

9) Casa de Comert Agroalimentara Unirea, infiintata prin HG nr. 933/2018 publicata in Monitorul oficial din data de 05 decembrie 2018, primeste o majorare de capital social pe seama sumelor neutilizate dupa finalizarea programului SAPARD, precum si din sume incasate de buget din restituirea unor imprumuturi garantate.

10) Persoanele ce participa la un fond de pensii administrat privat pot opta in baza unei cereri individuale dupa o perioada de 5 ani sa se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile detinute pana la data transferului raman in contul personal al participantului pana la deschiderea dreptului la pensia privata.

11) Se infiinteaza Fondul de finantare a contractelor de parteneriat public-privat. Acest fond este utilizat pentru cofinantarea programelor dezvoltate in parteneriat public-privat. Finantarea fondului se va face din sume repartizate de ordonatorii principali de credite, sume stabilite prin hotarare de Guvern, in conditia legii bugetului de stat din anul respectiv.

Masuri fiscale

1) Impozitul special pe activitatea cu caracter de monopol din sectorul energiei electrice si al gazului natural, adoptat prin OG nr. 5/2013, respectiv impozitul pe exploatarea resurselor naturale prevazut de OG nr. 6/2013, se proroga pana la data de 31 decembrie 2021.

Nota: acestea trebuiau sa se abroge la data de 31 decembrie 2018, potrivit cadrului normativ actual.

2) Organizatorii de jocuri de noroc aflati in sfera OUG nr. 77/2009 privind exploatarea jocurilor de noroc datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie 2019 o taxa anuala reprezentand 2% din totalul taxelor de participare, incasate in anul anterior. Taxa trebuie declarata si platita pana in data de 25 februarie din anul curent. Pentru operatorii noi infiintati, taxa este de 2% din incasarile lunii precedente. Aceasta trebuie platita pana pe data de 25 a lunii urmatoare.

Oficiul National al Jocurilor de Noroc infiinteaza o activitate privind responsabilitatea sociala in domeniul jocurilor de noroc. Aceasta activitate se finanteaza in mod exclusiv prin contributii anuale ale operatorilor licentiati din jocuri de noroc. Contributia este diferita in functie de clasa de licentiere si tipul de joc de noroc practicat. Valoarea contributiei este intre 1.000 si 5.000 euro.

3) Termenele de restituire a taxei de prima inmatriculare (indiferent de denumirea acesteia), prevazute de OUG nr. 52/2017, se prelungesc pana la data de 30 iunie 2019.

4) Se reduc domeniile in care pot fi angajati zilieri conform Legii nr. 52/2011 privind zilierii. Vor mai putea fi angajati zilieri doar in urmatoarele 3 sectoare de activitate:
a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03.

5) Se extinde categoria persoanelor fizice scutite de impozitul pe venitul din salarii pentru salariati la care angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructiilor. Se acorda scutire la impozitul pe venitul din salarii pentru aceste persoane, daca salariul brut este intre suma de 3.000 lei si 30.000 lei lunar. Masura se aplica in perioada 01 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028.

Contributia de asigurari sociale pensii pentru angajatii din constructii se reduce de la 25% la 21,25%, pentru perioada 01 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028. In acelasi timp, aceste persoane sunt scutite la plata contributiei la fondul de pensii administrat privat, avand in vedere reducerea amintita.

Aceasta categorie de salariati beneficiaza si de scutirea la plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.

Observam ca reglmentarea se aplica doar salariilor mai mari de 3.000 de lei. Nu este obligatoriu ca acesta sa fie salariul minim de incadrare in munca si nu devine aceasta suma salariul minim in constructii. Salariul minim in constructii ramane in continuare suma de 2.080 lei sau 2350 lei in functie de vechimea in munca si existenta studiilor superioare absolvite de salariat.

Pentru salariile brute cu sume mai mici de 3.000 lei se impoziteaza veniturile cu taxele uzuale platite pentru salarii.

Angajatorii trebuie sa realizeze o cifra de afaceri de minim 80% din activitatea de constructii. Analiza se realizeaza la fiecare calcul de salarii, prin cumularea cifrei de afaceri de la inceputul exercitiului la zi.

6) Se unifica regimul fiscal al biletelor de valoare. Veniturile persoanelor fizice primite sub forma tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor cadou, tichetelor de cresa, tichetelor culturale sunt asimilate veniturilor salariale date in natura si se impoziteaza cu 10%.

Pentru acestea NU se datoreaza asigurari sociale obligatorii daca acestea sunt acordate conform Legii nr. 165/2018 privind biletele de valoare - aplicabila de la 01.01.2018. Reglementarea a existat si in perioada anterioara, acum se extinde si pentru tichetele culturale.

7) Se reglementeaza baza de calcul pentru contractele de munca cu timp partial cand nu exista o exceptie de la scutirea la recalculare. Baza de calcul pentru asigurarile sociale obligatorii (contributia la pensie si contributia la sanatate) este salariul minim brut corespunzator cu vechimea si nivelul studiilor impuse de activitatea desfasurata.

Exemplu: O societate recent infiintata angajeaza un economist pentru functia de contabil sef cu salariu brut de 1.800 lei, program de lucru 4 ore/zi. Acesta are atributii de conducere a contabilitatii si intomirea situatiilor financiare. Acest contract este singurul contract de munca al persoanei fizice.

In aceasta situatie, baza de calcul pentru asigurarile sociale obligatorii este de 2.350 lei, deoarece Legea contabilitatii obliga persoana ce intocmeste si semneaza situatiile financiare anuale sa detina studii superioare, iar pentru cazul de fata nu intervine nici o exceptare.

Desigur, sunt aplicabile si celelalte proceduri conexe in sensul ca pentru salariat baza de calcul a asigurarilor sociale este salariu brut, iar difenta este suportata de angajator suplimentar de cheltuiala cu salariul.

8) Se reglementeaza tratamentul fiscal al indemnizatiei de hrana si indemnizatiei de vacanta acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Aceste sume sunt considerate venituri din salarii si sunt impozitate cu impozitul pe venit si se retin asigurarile sociale obligatorii - contributia la pensii si contributia la sanatate.

9) Se clarifica situatia veniturilor din dividende distribuite catre persoanele fizice in perioada anterioara datei de 01.01.2018, dar platite dupa aceasta data, din punctul de vedere al contributiei la sanatate. Reglementarea stabileste ca sunt in sfera declaratiei unice doar dividendele distribuite si platite dupa 01.01.2018. Se evita acum plata dublei contributii la sanatate.

Avem urmatorul exemplu:
O persoana fizica rezidenta in Romania, cetatean roman este asociat unic al socitatii EXEMPLU SRL - persoana juridica romana, infiintata conform Legii nr. 31/1990 privind societatile. In decembrie 2017 societatea distribuie dividende catre persoana fizica in suma de 45.000 lei. Dividendele se platesc in data de 10 ianuarie 2018. Veniturile din dividende sunt singurele venituri ale persoanei fizice. Potrivit legislatiei din 2017 se datoreaza contributie la sanatate doar pentru calitatea de dividende distribuite. In anul 2018 se mai datoreaza contributie de sanatate pentru ca sunt incasate in acest an. Practic fara aceasta modificare normativa se achita contributia de sanatate de doua ori la aceleasi dividende. Prin modificarea aprobata se elimina plata dubla a contributiei pentru aceleasi dividende.

10) Se imbunatateste procedura esalonarii la plata. Pe perioada de valabilitate a esalonarii pot fi solicitate si aprobate suplimentarea sumelor esalonate la plata cu anumite categorii de creante bugetare (nu cu toate) . Intr-un an calendaristic sau, dupa caz, intr-o fractiune de an, pot fi depuse doua cereri.

11) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilitati publice au calitate de persoana impozabila din punctul de vedere al TVA pentru asigurarea serviciilor de utilitati publice. Acest lucru inseamna ca dupa depasirea plafonului de scutire de TVA, acestea vor factura serviciile de utilitati publice cu TVA.

12) Operatorii economici aflati in sfera de licentiere ANRE pentru obiectul de licentiere energie electrica, energie termica si energie termina in cogenerare cu energia electrica platesc o contributie de 2% din cifra de afaceri ce face obiectul licentei acordate. Aceasta contributie se va plati catre ANRE.

13) Se prelungeste pana la data de 30 iunie 2022 masura de simplificare pentru TVA - taxare inversa pentru livrarea de:
 • Livrarea de cereale si plante tehnice;
 • Certificate de emisie de gaze;
 • Livrarea de energie electrica catre un comerciant cumparator revanzator;
 • Certificate verzi;
 • Telefoane mobile;
 • Microprocesoare;
 • Tablete si laptop-uri.

Se pastreaza desigur pe termen nedeterminat masura de taxare inversa a TVA pentru livrari de deseuri, livrari de mase lemnoase, livrari de constructii si terenuri, livrari de aur de investitii. Masura de simplificare pentru TVA presupune si respectarea celorlalte obligatii legale.

14) Institutiile bancare platesc o taxa pe activele financiare in situatia in care media trimestriala a dobanzii ROBOR este mai mare de 2%. Acest procent de 2% este un prag de referinta.

Taxa se datoreaza in cote progresive, astfel:
 • daca media trimestriala a ratelor ROBOR este pana la 0,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,1%;
 • daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 0, 51 - 1 punct procentual, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,2%;
 • daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,01 - 1,5 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,3%;
 • daca media trimestriala a ratelor ROBOR este intre 1,51 - 2,0 puncte procentuale, inclusiv, peste pragul de referinta, cota este de 0,4%.

Daca media trimestriala ROBOR este cu peste 2 puncte procentuale peste pragul de referinta, cota taxei pe active este de 0,5%. Taxa se achita trimestrial, pana pe data de 25 a lunii urmatoare.

Consultant Fiscal,
Auditor Financiar,
Adrian Benta


Citeste si Cele mai importante schimbari legislative de la 1 ianuarie 2019
Urmareste Ziare.com pe Facebook  si pe Instagram  Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 15992 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
18 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

an electoral

furt masiv pentru pomeni

atacul asupra bancilor va distruge sute de mii de familii

 

Tu iti platesti impozitele in ruble.

Un leu = 17,06 ruble

 

...

Acum se poate observa foarte ușor ce presă este finanțată din exterior!

 

Te bucuri, ba, ca apar taxe noi si distrugem economia

Ca tu esti platit de Moskva, dusmanul istoric al romanilor.

Zau

pai eu platesc taxe si impozite mai mari decat aia
de la rds/digi !!! casa ,masina ,teren... e normal sa plateasca 1500 de lei aia impozit pe profit ? cand toata infrastructura s-a facut cu lovelele abonatilor ,de zecile de milioane deeuroi date pt transmiterea infectiei de campionat nu mai zic nimic... "albalux" spala bine !

acum se poate observa foarte usor cat (nu) te duce capul.

e imposibil ca tu sa fii economist. probabil ai luat cu greu bacul. la Galati sau Braila.

Bac?

Chir crezi ca au ajuns asa departe trolii?

Totzi julaii sunt azi economisti si finantzisti.

Pana ieri au fost profesori de limbi.
Ca's profesori de dat cu jula'n buzunare la metrou, de asta sunt sigur.
Asa loaze vrei sa intzeleaga economie pulitica. Stropi!
Bah, bacu se i-a muncind si invatzand, nu dand cu jula pentru o pacioaca de iarba.

 

"ce presă este finanțată din exterior"

Voi trolii de derviciu de unde sunteti finantati?
Buget psd
Buget urss
Furt ban public ?

De Fonduri Europene ai auzit?!?!?

.

MasorCoceanu' 15.13

"Va multumim pentru interesul manifestat. Acest comentariu a mai fost raportat ca neadecvat, dar s-a considerat ca respecta politica de exprimare a opiniilor pe Ziare.com"

"LOÁZA, loaze, s. f. (Regional) Om de nimic, netrebnic, secatura. O loaza ca tine nu ma opre?te pe mine in cale. SLAVICI, O. I 162. Vii sa ma rogi pentru vreo loaza de elev de-ai mei! CARAGIALE, O. II 286"

Chestie stufoasa! Cu cat mai stufoasa,...

...cu atat mai usor ascunde hotii care profita de ea!
In spatele fiecarei investitii, spagi pentru obtinerea contractului, spagi pentru aprobarea platilor partiale, materiale de proasta calitate, umflarea devizelor, alte spagi pentru acceptarea executiei.
Asta asa, la prima vedere, fiindca imaginatia hotilor este infinita!

 

Persoane persecutate politic, veterani si vaduve de razboi,

fostii arestati politic nu vor mai primi nici macar indexarile cu rata inflatiei. In schimb parlamentarii, militienii, jandarmii nu numai ca li se indexeaza dar vor avea si mariri. Pai credeti ca a uitat baiatul militianului Dragnea cand taica-sau ii plesnea peste cap cu bulanul pe chiaburi si deportatii politic ???? Pentru el, aia sunt dusmani, ii prigoneste si acum. Aia care si-au pierdut o mana sau un picior in razboi, aia sunt dusmanii lui. Oricine isi doreste un stat democratic modern, este dusmanul lui dinti-cariati. Lui i-a placut in dictatura, l-a adulat pe Ceausescu, i-a placut puterea pe care o avea taica-sau militianul, cand lega taranii cu catuse la postul de politie si le aplica lovituri care nu lase urme, ca nu vor sa se inscrie in colectiva. Dejectiile societatii conduc Romania

Te bucuri, ba, ca apar taxe noi si distrugem economia

Ca tu esti platit de Moskva, dusmanul istoric al romanilor.

 

Nu rumegati ce va dau penalii astia

Rcs a platit 16% din 300.000.000 in 2017. Are 12.000 de angajati pt care si care platesc impozite la stat. Lasa vrajeala dictata de sefii tai. Foloseste-ti capsorul si da o cautare pe Internet si vezi top profit firme cu venitul lor net pe care se aplica 16%. O sa vezi acolo toate multinationalele si bancile care “nu platesc" taxe.
Dar, DA, exista firme care ascund profituri, dar asta nu inseamna ca "incendiezi" economia pt ca nu poti taxa aceste companii. Le tratezi punctual daca e cazul. Daca ai tantari/soricei in casa, ma gandesc ca nu o incendiezi si faci alta.

 

Jaf la drumul mare

!

 

atentie! la probleme esentiale, ziare.com face trimiteri la alte pub

licatii astfel incat sa nu poata fi postate comentarii la subiect. Este cazul articolului de la 13:31 referitor la Augustin Lazar.

Celor interesati, iata ce scrie Cotidianul despre potlogariile acestui Lazar:

https://www.cotidianul.ro/afacerea-bankoop-acuzatii-bomba-la-adresa-lui-lazar-si-sri/

Cel mai important punct din OUG la care se face trimitere in acest articol este la numarul 1): Se infiinteaza Fondul de Dezvoltare si Investitii, fara personalitate juridica, gestionat de comisia nationala de strategie si prognoza. Fondul este in limita a 10 miliarde de euro, finantat prin imprumuturile date de Trezoreria statului, cand aceasta are excedent.
Fondul finanteaza proiecte de investitii ale unitatilor administrativ teritoriale, in domeniile sanatate, educatie, apa-canalizare, retele de energie electrica si gaze, transporturi, salubrizare...
Avand in vedere ca pentru accesarea banilor europeni cota statului s-a redus de la 25 la 15%, rezulta ca investitiile totale posibile vor fi de (10.000.000.000/15)*100, adica 666,7 miliarde Euro... e ceva!... autostrada Tg. Mures - Iasi devine o bagatela...

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor