Ce se schimbă drastic de la 1 iulie în sistemele RO e-Transport și e-Factura. Amenzile usturătoare la care trebuie să fie atenți contribuabilii

Vineri, 21 Iunie 2024, ora 21:20
9693 citiri
Ce se schimbă drastic de la 1 iulie în sistemele RO e-Transport și e-Factura. Amenzile usturătoare la care trebuie să fie atenți contribuabilii
De la 1 iulie 2024, transmiterea facturilor pentru tranzacțiile B2B între persoane impozabile stabilite în România se va face exclusiv prin sistemul RO e-Factura. FOTO Pixabay

După o perioadă de jumătate de an marcată de controverse când vine vorba despre sistemele naționale de facturare RO e-Transport și e-Factura, începând cu 1 iulie 2024 transmiterea facturilor pentru tranzacțiile între companii din România va fi obligatorie exclusiv prin sistemul RO e-Factura, neconformarea fiind sancționată cu amenzi de până la 10.000 lei pentru marii contribuabili.

Sistemul RO e-Transport va extinde monitorizarea bunurilor cu risc fiscal ridicat pentru a include produse precum carne, pește, lactate și tutun, impunând obligații de raportare stricte pentru diverse categorii de utilizatori, cu sancțiuni de până la 100.000 lei pentru persoane juridice. Contribuabilii nu doar că se expun la aceste amenzi usturătoare, dar pe masa Guvernului zilele acestea este și un proiect de lege care pregătește implementarea obligatorie a facturării electronice pentru operatorii economici în relația business-to-consumer (B2C) de la 1 ianuarie 2025.

Anunțat ca un program pilot în septembrie 2021, sistemul RO e-Factura a fost implementat de ANAF în prima jumătate a anului 2022. Inițial opțională, facturarea electronică a devenit obligatorie din 1 iulie 2022 pentru relațiile business-to-government (B2G) și pentru anumite categorii de produse considerate cu risc fiscal în relațiile business-to-business (B2B). În 2022, România a solicitat Comisiei Europene o derogare de la Directiva TVA pentru a implementa facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile între persoanele impozabile din România. Argumentele prezentate au inclus combaterea fraudei și a evaziunii fiscale, precum și avantajele digitalizării facturării.

De la 1 ianuarie 2024, România a extins obligația transmiterii facturilor prin sistemul RO e-Factura pentru toate relațiile comerciale B2B. Obligația s-a aplicat tuturor persoanelor impozabile, atât rezidente, cât și nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România. Au fost prevăzute excepții, cum ar fi exporturile și livrările intracomunitare, tranzacțiile cu companii nerezidente, facturile simplificate și alte cazuri specifice.

Deși obligativitatea transmiterii facturilor a început la 1 ianuarie 2024, autoritățile au oferit o perioadă de grație până la 31 martie 2024, ulterior extinsă până la 31 mai 2024. Începând cu 1 iunie 2024, nerespectarea obligației de transmitere a facturilor în termenul de cinci zile lucrătoare poate fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 lei. Mediul privat a reclamat în prima jumătate a anului mai multe inadvertențe în legislația care a impus sistemul, aspecte din metodologia de înregistrare a facturilor electronice care s-a trecut cu vederea în OUG 115 sau în Legea 296/2023 care au dat bătăi de cap contabililor. Cel mai recent, Avocatnet a sesizat chiar că există un gol legislativ care ar permite emiterea de amenzi chiar și în perioada de grație, așa că faza a II-a a implementării vine cu o presiune crescândă asupra operatorilor economici.

În ceea ce privește implementarea SAF-T în România, aceasta a început în 2022 pentru marii contribuabili și s-a extins în 2023 la contribuabilii mijlocii. Finalizarea este planificată pentru 1 ianuarie 2025, când toate companiile vor avea obligația raportării D406. Nerespectarea termenelor pentru depunerea D406 poate fi sancționată cu amenzi de până la 5.000 lei. După implementarea completă a SAF-T, este așteptată eliminarea unor declarații TVA, deoarece informațiile vor fi incluse în raportările D406.

Începe etapa a II-a a implementării e-Factura și SAF-T: Obligații și sancțiuni

De la 1 iulie 2024, transmiterea facturilor pentru tranzacțiile B2B între persoane impozabile stabilite în România se va face exclusiv prin sistemul RO e-Factura. Facturile transmise prin alte mijloace nu vor mai fi acceptate pentru deducerea TVA, iar termenul limită de transmitere a facturilor va fi de cinci zile calendaristice de la data emiterii, obligând contribuabilii să își adapteze procedurile interne.

O schimbare în sistemul SAF-T de la 1 iulie ține de faptul că nedepunerea sau depunerea incorectă a D406 va fi sancționată cu amenzi de până la 5.000 lei. Implementarea completă a SAF-T va duce, de asemenea, la eliminarea unor declarații de TVA, deoarece multe informații sunt deja incluse în raportările D406.

Totodată, un aspect crucial de care operatorii economici trebuie să țină con teste că, începând cu 1 iulie 2024, contribuabilii care nu respectă regulile de transmitere a facturilor electronice prin sistemul RO e-Factura vor fi supuși unor sancțiuni stricte. Marii contribuabili vor primi amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 lei, contribuabilii mijlocii vor fi sancționați cu amenzi între 2.500 și 5.000 lei, iar celelalte persoane juridice și persoanele fizice vor primi amenzi de la 1.000 la 2.500 lei.

De asemenea, netransmiterea facturii în sistemul național RO e-Factura, precum și primirea și înregistrarea facturilor fără respectarea prevederilor legale, vor constitui contravenții și vor fi sancționate cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii. În cazul în care sistemul național RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere a facturilor se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului, iar emitenții vor trebui să transmită ulterior facturile emise în această perioadă.

Termenul de transmitere a facturilor prin sistemul RO e-Factura va fi de cinci zile calendaristice de la data emiterii, ceea ce reprezintă o schimbare față de termenul anterior de cinci zile lucrătoare. Mai exact, actorii economici trebuie să își adapteze procesele interne pentru a respecta noul termen mai strict.

Devine obligatoriu sistemul RO e-Transport. Ce înseamnă acest lucru pentru firmele care fac comerț internațional

Începând cu 1 iulie 2024, sistemul RO e-Transport va suferi modificări substanțiale, extinzând lista bunurilor cu risc fiscal ridicat care trebuie monitorizate. Conform Ordinului ANAF nr. 802/2022, bunurile care sunt deja monitorizate includ legume, fructe, băuturi alcoolice, îmbrăcăminte, încălțăminte, fier și oțel. De la 1 iulie 2024, lista va fi extinsă pentru a include carne și organe comestibile, pește și crustacee, produse lactate, miere, tutun, combustibili minerali, produse chimice și articole textile uzate.

Această măsură este prevăzută în proiectul de ordin ANAF, care a fost republicat și urmează să fie aplicat de la 1 iulie 2024. Totodată, conform art. 1 și 2 din OUG 41/2022, sistemul RO e-Transport monitorizează transporturile rutiere naționale și internaționale de bunuri cu risc fiscal ridicat, iar Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 definește transportul internațional ca fiind orice deplasare cu încărcătură între state membre sau către/între țări terțe.

Un aspect important de care trebuie să țină cont contribuabilii care efectuează comerț extern este că obligațiile de raportare în sistemul RO e-Transport, indiferent de condiția de livrare INCOTERMS stabilită în contract, revin diverselor utilizatori, cum ar fi destinatarul înscris în declarația vamală de import, expeditorul în declarația de export, beneficiarul din România pentru achiziții intracomunitare, și furnizorul din România pentru livrări intracomunitare. De asemenea, depozitarul este responsabil pentru bunurile aflate în tranzit sau pentru formarea unui nou transport.

Un element de noutate este și extinderea listei contribuabililor obligați să facă raportări atât pentru produsele cu risc fiscal, cât și pentru cele fără risc, conform OUG 43/2024. Printre acești noi contribuabili se numără prestatorii de servicii și clienții implicați în regimul de stocuri la dispoziția clientului.

Există și două noi excepții de la raportare în e-Transport: transportul produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, și transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale, conform OUG 13/2013.

Ca și în cazul e-Factura, nerespectarea obligațiilor de declarare în sistemul RO e-Transport va fi sancționată sever, însă amenzile e-Factura pălesc în comparație cu neconformarea la RO e-Transport. Contravențiile vor fi amendate cu sume între 10.000 și 50.000 lei pentru persoane fizice și între 20.000 și 100.000 lei pentru persoane juridice, plus confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate. Alte sancțiuni se aplică pentru utilizarea codului UIT peste termenul de valabilitate, declararea unor cantități diferite față de cele transportate și nerespectarea obligațiilor privind actualizarea informațiilor vehiculului. Termenul de valabilitate a codului UIT este de cinci zile calendaristice, extins la 15 zile pentru achiziții intracomunitare sau operațiuni comerciale specifice.

Ultimele propuneri de modificare a e-Factura, pe masa Guvernului

Ultima modificare discutată în plenul Executivului este extinderea facturării electronice în sistemul RO e-Factura pentru firmele și celelalte persoane impozabile care emit facturi către consumatori.

„La nivelul UE este în discuție introducerea facturării electronice obligatorii, bazat pe standardul european, atât în relația B2B, cât și în relația B2C, astfel că această măsură creează premisele pentru implementare. În contextul digitalizării ANAF, informațiile cuprinse în aceste facturi sunt necesare pentru reflectarea cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA a operațiunilor economice realizate de persoanele impozabile. Introducerea acestei măsuri nu generează nicio obligație pentru persoanele fizice, însă va asigura în viitor posibilitatea persoanelor fizice de a accesa toate informațiile raportate de furnizori. Pentru noi este un instrument vital în lupta cu evaziunea fiscală și implicit pentru capacitatea Guvernului de a finanța investițiile în serviciile publice esențiale”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

O schimbare majoră propusă este introducerea facturării electronice obligatorii pentru tranzacțiile între companii și consumatorii finali (B2C), care va deveni obligatorie de la 1 ianuarie 2025. În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, utilizarea sistemului RO e-Factura pentru tranzacțiile B2C va fi opțională.

Pe lângă extinderea utilizării facturării electronice, proiectul prevede și exceptarea temporară de la această obligație pentru asociații, fundații și agricultori persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, până la 30 iunie 2025. După această dată, utilizarea sistemului va deveni obligatorie și pentru aceste categorii. De asemenea, misiunile diplomatice, oficiile consulare și anumite organizații internaționale vor fi exceptate de la utilizarea sistemului, cu excepția cazului în care optează pentru aceasta.

În domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale, se propune înscrierea, la cerere, pe bonul fiscal, a codului de identificare fiscală, în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Bonul fiscal va trebui să includă data și ora emiterii, numărul de identificare și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal sub formă de cod QR, pentru a facilita verificarea de către contribuabili și combaterea evaziunii fiscale. Totodată, în ceea ce privește accizele, acestea vor fi excluse din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare, conform modificărilor aduse Ordonanței Guvernului nr. 6/2019.

Proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG) propune exceptarea de la obligația utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura pentru persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni nesupuse TVA-ului sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA conform Codului fiscal. De asemenea, misiunile diplomatice, oficiile consulare, Comunitatea Europeană și alte organisme internaționale, precum și forțele armate ale statelor membre NATO sunt exceptate de la această obligație, cu excepția cazului în care optează pentru utilizarea sistemului.

Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar până la 30 iunie 2025, având posibilitatea de a opta pentru utilizarea sistemului înainte de această dată. Utilizarea sistemului va deveni obligatorie pentru toate aceste categorii începând cu 1 iulie 2025. Beneficiarii care nu primesc facturile prin sistemul național RO e-Factura în termenul prevăzut pot notifica organele fiscale competente pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării sau prestării.

Un alt aspect relevant este și că organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, vor avea obligația de a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura atunci când emit facturi în numele și în contul furnizorilor - persoane impozabile stabilite în România conform Codului fiscal, și de a organiza un registru în care să figureze aceste organe de executare silită.

Cele mai mari pericole pentru companiile românești înainte de 2025. Radu Burnete: „Nu trebuie să tot dăm electroșocuri economiei”
Cele mai mari pericole pentru companiile românești înainte de 2025. Radu Burnete: „Nu trebuie să tot dăm electroșocuri economiei”
De la începutul anului, climatul politico-economic din România a stârnit un val de fluctuații legislative și ceea ce a fost catalogat de mai mulți comentatori și reprezentanți ai mediului...
ANAF vrea să implementeze un sistem fiscal ca în Vest pentru români. Cum va funcționa noul e-Factura pentru persoane fizice și care sunt temerile contabililor
ANAF vrea să implementeze un sistem fiscal ca în Vest pentru români. Cum va funcționa noul e-Factura pentru persoane fizice și care sunt temerile contabililor
Începând cu 1 iulie 2024, România va extinde obligativitatea utilizării sistemului e-Factura și pentru relațiile business to consumer (B2C), conform Ordonanței de Urgență nr. 69/2024....
#RO e Factura, #e transport, #facturare electronica, #e factura, #e facturare, #fiscalitate romania, #amenzi ANAF, #ANAF colectare taxe , #e-Factura
  1. Care este stadiul lucrărilor pe Valea Oltului după aproape o săptămână de la închiderea circulației. Anunțul directorului CNAIR FOTO
  2. Cea mai impresionantă autostradă din lume, care surprinde prin lățimea ei. Unde a fost construită și câte benzi are VIDEO
  3. Aplicația WhatsApp nu va mai funcționa pentru anumiți utilizatori. Află care sunt modelele de telefoane care vor avea probleme
  4. Pericolul care amenință industria alimentară. Cum ar putea deveni inflația o prezență permanentă
  5. Falimente pe bandă rulantă. Câte firme românești și-au suspendat activitatea în 2024. Creștere masivă față de anul trecut
  6. Noi taxe și impozite în România. Anunț teribil de la un fost secretar de stat al Guvernului: „Nu sunt liniștit pentru 2025"
  7. Profeție despre viitorul omenirii: România și Polonia, creștere masivă în următorii 30 de ani. "E în interesul strategic al SUA"
  8. Intră în vigoare noile bilete pentru trenuri metropolitane, valabile în toată țara. "Oferă libertate călătorului"
  9. Platforma X a lui Elon Musk înșală utilizatorii și încalcă regulile pentru conținutul online, acuză Uniunea Europeană
  10. Funcția pe care toți utilizatorii o așteptau de la căștile Samsung. Cum funcționează Voice Control