Scrisoare deschisă către Iohannis, împotriva schimbărilor privind analiza plagiatelor: „Modificările propuse de Cîmpeanu, o formă mascată de amnistiere individuală”

Miercuri, 28 Iulie 2021, ora 12:17
2919 citiri
Scrisoare deschisă către Iohannis, împotriva schimbărilor privind analiza plagiatelor: „Modificările propuse de Cîmpeanu, o formă mascată de amnistiere individuală”
Klaus Iohannis a primit solicitari de la mediul academic/ FOTO Administratia Prezidentiala

Treisprezece organizații și mișcări civice, alături de peste 160 de profesori universitari și cercetători din România și străinătate, îi solicită președintelui Klaus Iohannis să ia atitudine publică față de recenta inițiativă legislativă a ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, care vrea să modifice legislația Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Potrivit semnatarilor, legislația crează "mecanisme legale de salvare a plagiatorilor, dar și instrumente care vor îngreuna sau vor face imposibilă emiterea unor verdicte de plagiat”, se arată într-un comunicat de presă al acestora.

Scrisoare deschisă

Domnului Klaus Iohannis, Președintele României

28 iulie 2021

Domnule Președinte,

Cu o zi înainte să faceți public raportul proiectului „România Educată”, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a pus în dezbatere o propunere de ordin ministerial care, după opinia noastră, periclitează ireversibil eforturile mediului academic de a promova etica și integritatea în universități.

Vă solicităm ca, în calitate de inițiator al proiectului național „România Educată”, să vă exprimați public punctul de vedere față de consecințele pe care le va avea asupra funcționării CNATDCU – și a “culturii integrității” pe care proiectul dvs. își propune să o clădească – recenta inițiativă a ministrului Sorin Cîmpeanu.

Concret, proiectul propus de ministrul Educației modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și aduce schimbări de substanță în metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat.

Acest proiect a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației la data de 13.07.2021, deși a fost respins de Consiliul general al CNATDCU cu 15 voturi „împotrivă” și 3 abțineri.

Modificările propuse de ministrul Sorin Cîmpeanu reprezintă, în opinia noastră, o formă mascată de amnistiere individuală a plagiatorilor și încurajează frauda academică.

În plus, schimbările creează mecanisme legale de salvare a plagiatorilor, dar și instrumente care vor îngreuna – sau chiar vor face imposibilă – emiterea unor verdicte de plagiat.

1. Analizarea unei teze de doctorat in integrum reprezintă cea mai periculoasă capcană mascată a acestui proiect de modificare a legislației CNATDCU.

O teză de doctorat poate fi declarată plagiată și dacă în conținutul ei se regăsesc câteva pagini plagiate, nefiind necesară analizarea ei in integrum pentru a se emite un verdict. La fel de bine, într-o teză de doctorat se poate constata plagierea unei idei, care se poate concentra într-o singură pagină. În multe situații, verificarea integrală a unei teze de doctorat este imposibil de realizat din cauza limitărilor obiective pe care le poate avea o comisie de analiză: accesul la surse bibliografice sau cunoașterea de către experți a tuturor lucrărilor publicate vreodată pe un anumit subiect/domeniu. De asemenea, analizarea in integrum a unei teze de doctorat poate prelungi excesiv de mult emiterea unui verdict, ducând la o tolerare de facto a plagiatelor pe perioade care pot să acopere aproape întreaga carieră academică sau profesională a unor persoane. Prin comparație, în prezent, deși termenul legal de emitere a unui verdict este de 45 de zile și se analizează strict doar porțiunile sesizate de un reclamant, există teze de doctorat pentru care nu s-a emis un verdict nici după cinci ani de la înregistrarea unei sesizări. Este ușor de înțeles de ce obligativitatea analizei in integrum ar putea duce la amânarea unui verdict sine die.

2. Conform proiectului, sesizările care vizează teze de doctorat deja analizate vor fi declarate admisibile doar dacă vizează alte capitole dintr-o teză sau dacă aduc elemente noi, care nu au fost cunoscute anterior de CNATDCU. Pot exista situații în care lucrările-sursă sunt cunoscute de comisie, dar sunt excluse din analiză din cauza accesului limitat la acestea.

Prin această măsură se încearcă eliminarea posibilității de a depune o nouă sesizare pentru o parte dintr-o teză de doctorat care a fost declarată neplagiată într-un mod fraudulos sau părtinitor. S-ar ajunge astfel la situații în care unei persoane să-i fie refuzat dreptul legitim de a face o sesizare – chiar dacă este vorba despre un autor care constată că el însuși a fost plagiat într-o teză de doctorat. Astfel, deși un autor plagiat ar putea identifica dovezi solide de plagiat care nu au fost analizate din toate perspectivele de o comisie anterioară, acesta nu ar putea să depună o nouă sesizare.

3. O altă modificare majoră se referă la înființarea unei noi structuri – Serviciul Secretariat CNATDCU – ale cărei atribuții vor include pronunțarea asupra condițiilor de admisibilitate a unei sesizări care se referă la conținutul științific al unei teze de doctorat.

Această procedură de triere birocratică a sesizărilor prin Serviciul Secretariat CNATDCU devine un instrument de selecție a priori, de către persoane care nu au competențele necesare pentru a se pronunța asupra conținutului științific al tezelor de doctorat, care acoperă toate domeniile doctorale recunoscute prin legislația românească. CNATDCU funcționează prin intermediul unor comisii de specialitate, în care cadre didactice și cercetători cu o mare expertiză pe un anumit domeniu academic analizează tezele de doctorat și de abilitare. De asemenea, în procedura de admitere a sesizărilor a fost inclusă și Direcția Juridică a Ministerului Educației, care ar urma să ateste legalitatea referatului de admitere întocmit de Serviciul Secretariat CNATDCU, fapt care va birocratiza și va îngreuna excesiv procedura de sesizare.

Stimate domnule Președinte Klaus Iohannis,

Aceste modificări sunt contrare demersului declarat al “României Educate” de promovare a unei “culturi a integrității” în mediul universitar, una în care “buna guvernanță, etica și integritatea devin valori fundamentale” până în 2030.

Credem că este nevoie ca actorii politici să își asume importanța educației ca pilon central pentru o Românie democratică și prosperă prin promovarea valorilor profesionalismului și integrității.

Un sistem academic care nu se află sub semnul integrității este un sistem fără viziune, sortit eșecului, iar România contemporană nu își poate permite un eșec sistemic la nivelul învățământului doctoral și al cercetării științifice.

În calitatea dumneavoastră de inițiator al proiectului „România Educată”, vă solicităm pe această cale să împiedicați transformarea propunerii de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CNATDCU, inițiată tocmai de ministrul pe care l-ați desemnat să implementeze proiectul, într-o modalitate legală de salvare a plagiatorilor.

Demersul de reașezare a valorilor în domeniul educației, până în 2030, este unul ambițios.

Aveți, ca promotor al “României Educate”, și responsabilitatea morală de a veghea ca valorile-cheie care definesc mediul academic să nu fie deturnate.”

Semnatarii scrisorii către Iohannis, în ordine alfabetică:

AD ASTRA

ASOCIAȚIA ROMÂNIA VIE

ASOCIAŢIA VOCI PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI JUSTIŢIE – VEDEM JUST

CORUPȚIA UCIDE

FEDERAȚIA SINDICALĂ HERMES

FUNKY CITIZENS

FREEDOM HOUSE

GEEKS FOR DEMOCRACY

GRUPUL PENTRU DIALOG SOCIAL

INIȚIATIVA ROMÂNIA

#REZISTENȚA

RESET

VĂ VEDEM DIN SIBIU

CRISTINA ALBU, profesor asociat University of Missouri – Kansas City, Department of Art and Art History

SORIN ALEXANDRESCU, profesor emerit al Universității din Amsterdam, profesor asociat la Universitatea din București

LIVIU ANDREESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Sociologie)

RALUCA ANDREESCU, lector universitar

MIRCEA ANGHELESCU, profesor universitar emerit

MARIAN APRODU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)

BRÎNDUȘA ARMANCA, jurnalistă, profesor universitar

IULIANA ARMAȘ, profesor universitar, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)

LUCIAN ANCU, data scientist

ANDREI AVRAM, profesor universitar

CĂTĂLIN AVRAMESCU, conferențiar universitar

VIOREL BARBU, profesor universitar, membru al Academiei Române, fost președinte CNATDCU

ALEXANDER BAUMGARTEN, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)

CEZAR BĂLĂȘOIU, lector universitar

VLAD BEDROS, lector universitar

IOANA BICAN, profesor universitar, membră a Consiliului Științific al UBB, membră a CNATDCU (Comisia Filologie), membră a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS)

LIDIA BODEA, doctor în litere, editor

VASILE BRÎNZĂNESCU, cercetător științific gradul I, membru Consiliul general CNATDCU (președinte Panelul nr. 1)

PAUL BRUSANOWSKI, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)

CONSTANTIN EMIL BUCUR, asistent universitar

DUMITRU BULGARIU, profesor universitar

CAROL CĂPIȚĂ, profesor universitar

DORU VALENTIN CĂSTĂIAN, profesor la Liceul “Dimitrie Cuclin” Galați, profesor asociat la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

CARMEN CHIFIRIUC, profesor universitar

CĂTĂLIN CIOABĂ, lector universitar, scriitor

NICU CIOBOTARU, cercetător științific gradul III

CIPRIAN CIOCAN, facilitator comunitar

ALEXANDRA CIOCÂRLIE, cercetător științific gradul II

LIVIUS CIOCÂRLIE, profesor universitar emerit, scriitor

ADRIAN CIOFLÂNCĂ, istoric

COSMIN CIOTLOȘ, lector universitar

ALEXANDRU LAURENȚIU COHAL, cercetător

ROBERT CORAVU, lector universitar

ANDREI CORNEA, profesor universitar

SORANA CORNEANU, conferențiar universitar

PAUL COZIGHIAN, jurnalist și regizor

VALENTIN CRĂCIUN, cercetător științific gradul I

PETRICĂ CRISTEA, conferenţiar universitar

ANCA CRIVĂȚ, profesor universitar

CLAUDIA DĂRĂBAN, cercetător postdoctoral

SORIN DĂSCĂLESCU, profesor universitar, membru al CNATDCU (Comisia Matematică)

MIHAI DEMETRIADE, istoric

CAIUS DOBRESCU, profesor universitar

CRISTIAN DOGARU, Associate Professor, School of Social Sciences and Humanities, University of Suffolk

DACIAN DRAGOȘ, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Juridice), președinte al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)

SIMONA DRĂGAN, conferențiar universitar

CRISTIAN DUCU, expert în Etică, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics

GELU DUMINICĂ, profesor asociat, Universitatea din București

CARMEN DUMITRESCU, jurnalist

LUCIAN IONEL DUMITRESCU, cercetător la HORTING

MARIUS DUREA, profesor universitar

GEORGE EPURESCU, cercetător științific gradul II

MIHAI LAURENȚIU FUIOREA, profesor doctorand

ȘTEFAN FIRICĂ, lector universitar

NICOLETA MIHAELA FLOREA, cercetător științific gradul III

SANDA FOAMETE, regizor și producător video, activist civic

CĂTĂLIN GALEŞ, profesor universitar

DINU GHEORGHIU, profesor emerit, fost membru CNATDCU

SIMONA GHERGHINA, profesor universitar

LUCIANA ALEXANDRA GHICA, conferențiar universitar

OLGA GRĂDINARU, asistent universitar

MIRCEA GUINĂ, profesor (Optoelectronică), Universitatea Tampere

ANDREEA GUȘĂ, cadru didactic asociat, Universitatea din București

ANDREEA GROZA, cercetător științific gradul II, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

ATTILA IAKOB, cercetător

ARLEEN IONESCU, profesor universitar, membră a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

EMIL IONESCU, profesor universitar

GEORGETA-ANCA IONESCU, redactor de carte Ed. Humanitas

DELIA IONESCU-KRUSE, cercetător științific gradul I, membră CNATDCU (Comisia Matematică)

MIHAELA IRIMIA, profesor universitar emerit, director CESIC

EUGEN ISTODOR, lector universitar

DANA JALOBEANU, conferențiar universitar

GABRIELA JURUBIȚĂ, lector universitar

IOSIF KIRÁLY, profesor universitar

MIRCEA KIVU, sociolog

GABRIEL LIICEANU, scriitor

SILVIA MARTON, conferențiar universitar

MIHAI MACI, lector universitar

MARINA MANEA, cercetător senior, membră CNATDCU (Comisia Științele pământului)

LIVIU MARIN, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)

LUCIAN MATICIUC, conferențiar universitar

RALUCA MĂRGINEAN, cercetător științific gradul III

CLAUDIU MESAROȘ, conferențiar universitar, membru CNATDCU (Comisia Filosofie)

LAURA MESINA, conferențiar universitar

MIHAI MICLĂUȘ, cercetător științific gradul II

OCTAVIAN MICU, cercetător științific gradul I

CIPRIAN MIHALI, conferențiar universitar

SERGIU MIȘCOIU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)

ANGELO MITCHIEVICI, profesor universitar

CARMEN MUȘAT, profesor universitar

LUCIAN NASTASĂ-KOVACS, cercetător științific gradul I, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

IRINA NASTASĂ-MATEI, asistent universitar

VALENTIN NAUMESCU, profesor universitar, președinte al Inițiativei pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)

ZOLTÁN NÉDA, profesor universitar

OANA NEGRU, jurist

MĂDĂLINA NICOLAESCU, profesor universitar

IONUȚ CRISTI NICU, cercetător, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)

MIHAI NICULIȚĂ, conferențiar universitar

ADRIAN NIȚĂ, conferențiar universitar

MÓZES NÓDA, profesor universitar

RALUCA OANCEA, lector universitar

ANDREI OIȘTEANU, cercetător

ALEXANDRU ONACA, lector universitar

CEZAR ONICIUC, profesor universitar

LIVIU ORNEA, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Comisia Matematică)

ANCA OROVEANU, profesor universitar

DAMIANA OTOIU, lector universitar

LIVIU PAPADIMA, profesor universitar, membru CNATDCU (președinte Comisia Filologie)

RALUCA PARASCHIV, lector universitar

CRISTIAN VALERIU PATRICHE, cercetător științific gradul I, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)

DAN PAVEL, conferențiar universitar, scriitor

OVIDIU PÂȚU, cercetător științific gradul II

MIHAI PEDESTRU, lector universitar

CRISTINA PETRESCU, profesor universitar

DRAGOȘ PETRESCU, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științe Politice)

VIRGIL PODOABĂ, profesor universitar

MARIAN POPESCU, director onorific Centrul pentru Integritate al UB, membru al Biroului Institutului de Cercetare a Fraudei și Plagiatului Academic (Geneva)

RĂZVAN POPESCU, asistent universitar

CATERINA PREDA, conferențiar universitar

CRISTIAN PREDA, profesor universitar

GABRIEL PREDA, data scientist

CRISTIAN PRESURĂ, cercetător științific

RALUCA-NICOLETA RADU, profesor universitar, fost membru CNATDCU (Științe sociale)

MARIA RĂDOANE, profesor universitar

LAURENȚIU ROZYLOWICZ, profesor universitar, membru CNATDCU (vicepreședinte comisia Științele pământului)

COSIMA RUGHINIȘ, profesor universitar

DUMITRU SANDU, profesor universitar emerit, membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

PAUL GABRIEL SANDU, asistent universitar

TIBERIU BOGDAN SAVA, cercetător științific gradul II

MICHAEL SHAFIR, profesor universitar emerit

RADU SILAGHI-DUMITRESCU, profesor universitar

CRISTIAN SILVESTRU, profesor universitar, membru al Academiei Române, membru CNATDCU (președinte Comisia Chimie)

EMANUEL-MIHAIL SOCACIU, conferențiar universitar

FLAVIUS SOLOMON, cercetător științific gradul I, membru al Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

ADA SOLOMON, producător de film

ALEXANDRU SOLOMON, conferențiar universitar și cineast

LUCIAN STAN, asistent cercetător științific

MIRON STANCIU, lector universitar

OANA-VALENTINA SUCIU, lector universitar

ȘTEFAN EUGEN SZEDLACSEK, cercetător științific

EMILIA ȘERCAN, lector universitar

ANDREI ŞIPERCO, profesor universitar

SIMONA ȘTEFAN, conferențiar universitar

ARIADNA ȘTEFĂNESCU, profesor universitar

BOGDAN ȘTEFĂNESCU, profesor universitar

NARCISA ALEXANDRA ȘTIUCĂ, profesor universitar

OANA TINCA, doctorandă, asistent universitar colaborator

CLAUDIU TUFIȘ, conferențiar universitar

LUCIAN TURCESCU, profesor universitar, Canada, membru CNATDCU (singurul membru extern al Comisiei Teologie)

CLAUDIU TURCUŞ, conferenţiar universitar

MIHAELA URSA, profesor universitar

RADU VANCU, conferențiar universitar, scriitor

EUGEN VARVARUCA, profesor universitar

NATALIA VASILENDIUC, conferențiar universitar

MIRCEA VASILESCU, profesor universitar

OVIDIU VERDEȘ, profesor universitar

EUGEN VASILIU, jurist expert în proprietate intelectuală

ALFRED VESPREMEANU-STROE, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Științele pământului)

CAMELIA FLORELA VOINEA, conferențiar universitar

SANDA VOINEA, lector universitar

SMARANDA VULTUR, conferenţiar universitar, doctor în litere, scriitoare

EMILIA CORINA ZAMFIR, profesor universitar, membră a CNATDCU (vicepreședinte Comisia Teologie)

DUMITRU A. VANCA, profesor universitar, membru CNATDCU (Comisia Teologie)

BOGDAN VOICU, fost membru CNATDCU (Științe sociale)

FLORIN ZĂINESCU, cercetător științific

CONSTANTIN ZĂLINESCU, profesor universitar (emerit), membru corespondent al Academiei Române, fost membru al CNATDCU (Comisia de Matematică)

MARIAN ZULEAN, profesor universitar

Eveniment Quarterly Report

Opinie: Cum a distrus Iohannis Justiția - pas cu pas
Opinie: Cum a distrus Iohannis Justiția - pas cu pas
Justiția autohtonă a rămas pe cont propriu după 16 ani în care a fost împinsă de la spate și obligată să meargă înainte. Primul efect: marea corupție e lăsată să crească și să se...
Avionul de lux cu care zboară Klaus Iohannis la New York. Pentru confort, scaunele pot fi convertite în patru paturi FOTO
Avionul de lux cu care zboară Klaus Iohannis la New York. Pentru confort, scaunele pot fi convertite în patru paturi FOTO
Președintele Klaus Iohannis zboară duminică, 17 septembrie 2023, de la Sibiu spre aeroportul Teterboro de lângă New York (SUA) pentru a participa la Adunarea Generală a ONU. Potrivit...
#Klaus Iohannis, #Iohannis, #solicitari, #mediul academic , #educatie