Manevre cu bani publici la Spitalul Oltenița: sporuri ilegale, plăți într-un cont clandestin și 130 de abonamente de telefonie achitate nejustificat

Autor: N.G.
Miercuri, 29 Martie 2023, ora 03:25
7248 citiri
Manevre cu bani publici la Spitalul Oltenița: sporuri ilegale, plăți într-un cont clandestin și 130 de abonamente de telefonie achitate nejustificat
Spitalul Municipal Oltenița

Aproape jumătate din totalul prejudiciului constatat de Camera de Conturi Călărași în urma misiunilor de audit desfășurate în 2022, a fost ”acontat” de Spitalul Municipal Oltenița. Astfel, dintr-un prejudiciu total în valoare de 1,55 milioane de lei, 755.000 de lei revine unității medicale menționate.

Potrivit raportului făcut public de Curtea de Conturi a României, în perioada 2020 – 2022, managerul spitalului a beneficiat nelegal de spor pentru condiții de muncă deosebit de periculoase în procent de 80%, în sumă brută totală de 171.000 lei. În aceeași perioadă, managerul și directorul financiar contabil au beneficiat nelegal de indemnizație de hrană în sumă totală de 12.000 lei. Acestea au fost acordate contrar prevederilor dispoziției de numire și contractului de management/ contractului de administrare.

De asemenea, au fost acordate trei stimulente de risc în sumă de 2.500 lei, în loc de maxim două. ”Deși au fost luate măsuri de recuperare, obținând angajamente de plată de la salariați, nu s-a procedat la înregistrarea corespunzătoare a acestora în evidențele contabile și nici la calculul, înregistrarea și recuperarea majorărilor de întârziere aferente, suma totală fiind de 19.000 de lei”, se precizează în document.

În plus, salariile directorului administrativ și directorului financiar contabil au fost stabilite peste cuantumul precizat în Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

”Entitatea a diminuat nivelul salarial incorect stabilit și a introdus acțiune în instanță în anul 2022, doar pentru recuperarea prejudiciului aferent salariului directorului administrativ. Nu a fost luată și măsura de recuperare a diferenței plătite nejustificat directorului financiar contabil, în perioada ianuarie 2021 – mai 2022, în sumă de 66.000 lei. În perioada 2020 - 2021, din contul spitalului deschis la Trezoreria Oltenița, s-au efectuat plăți nelegale în sumă totală de 84.000 lei, pentru bunuri și/sau servicii fictive, prin ordine de plată direcționate către un cont bancar clandestin deschis la o bancă comercială, care nu aparținea beneficiarilor menționați în facturi”, se mai susține în raportul Camerei de Conturi Călărași.

S-a mai efectuat plata unui avans nejustificat, pentru care au fost calculate majorări de

întârziere în sumă de 7.000 de lei. Nu a fost încheiat un contract cadru de furnizare produse și nu au fost înregistrate în evidența contabilă toate facturile fiscale emise de către respectivul

furnizor.

Mai mult, bunuri de natura telefoanelor mobile sau laptopurilor, în sumă de 134.000 de lei,

achiziționate sau primite de la furnizorii de telefonie mobilă în perioada 2019 – 2022, nu au fost înregistrate în contabilitate și nu au fost regăsite faptic la entitate, conform acțiunii de inventariere realizate în timpul misiunii de audit. De asemenea, din cele 173 de abonamente pentru servicii de telefonie mobilă achiziționate de la trei furnizori specializați, s-a constatat existența faptică doar a 39 de abonamente/cartele SIM și a 57 de telefoane mobile. Valoarea abonamentelor plătite nejustificat este de 26.000 lei, niciunul din numerele de telefon din facturile detaliate neregăsindu-se faptic la inventar.

O altă constatare se referă la plăți ilegale în sumă de 115.000 lei, peste valoarea celor trei contracte de asistență juridică încheiate în perioada 2021 - 2022.

#spital oltenita, #bani, #prejudiciu, #Curtea Conturi , #spitale