Programul legislativ pentru anul 2021, dezbatut in sedinta guvernului. Ce proiecte propun ministerele

Joi, 25 Martie 2021, ora 08:21
2601 citiri
Programul legislativ pentru anul 2021, dezbatut in sedinta guvernului. Ce proiecte propun ministerele
Guvernul dezbate joi proiectele de legi/Flotin Citu/Foto: Gov.ro

Executivul va discuta in sedinta de joi programul legislativ pentru anul 2021, care a fost intocmit pe baza Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2021 si a propunerilor comunicate in scris de ministerele/institutiile interesate. Documentul cuprinde, la nivel de lege, masurile legislative, initiatorii, termenele pentru prezentarea proiectelor de lege in sedintele Guvernului, precum si scopul acestora.

Ministerul Muncii a venit cu cele mai multe propuneri legislative, printre acestea fiind si legea de reglementare a activitatilor casnice.

Proiect de Lege privind desfasurarea activitatilor casnice - iunie

- reglementarea desfasurarii activitatilor casnice de catre o persoana fizica avand calitatea de salariat casnic in folosul unei alte persoane fizice denumita angajator, prin introducerea unui nou tip de contract individual de munca.

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice - iunie

- eliminarea discrepantelor salariale existente in prezent in sistemul bugetar, precum si restabilirea ierarhiilor functiilor in cadrul domeniilor de activitate, precum si intre domenii de activitate, ierarhie care a fost denaturata prin modificarile legislative succesive ale Legii-cadru nr.153/2017 in vigoare in Parlament;

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - iunie

- modificarea definitiei tanarului NEET ca fiind persoana cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 30 de ani, care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala;

- optimizarea sistemului de acordare a indemnizatiei de somaj si a valorii acesteia;

- modificarea modului de stabilire a stagiului de cotizare pentru persoanele care au contract de munca cu timp partial;

- stabilirea modalitatii de acordare a unei prime de formare pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in perioada participarii la programe de formare profesionala.

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - iulie

- eliminarea inechitatilor din sistemul public de pensii si intarirea principiului contributivitatii si al egalitatii de tratament pentru toti asiguratii sistemului public de pensii. Introducerea unei formule de calcul care sa reflecte principiile enuntate anterior.

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor - noiembrie

- stabilirea unei perioade minime de cel putin 2 luni a concediului pentru cresterea copilului, care nu poate fi transferata intre parinti, precum si introducerea unei mai mari flexibilitati la nivelul formei in care se poate lua concediul pentru cresterea copilului (pe baza de norma intreaga sau de fractiune de norma, sau in alte forme flexibile), avand in vedere faptul ca flexibilitatea mareste sansele ca parintii, in special tatii, sa faca uz de dreptul lor la un astfel de concediu. directiva va permite parintilor si persoanelor curesponsabilitati de ingrijire sa reconcilieze mai bine sarcinile profesionale si cele de ingrijire.

Ministerul Sanatatii, doar doua propuneri legislative

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope - martie

- completarea corespunzatoare a legislatie nationale in scopul punerii sub control a noi substante stupefiante si psihotrope la recomandarea Organismului International pentru Controlul Stupefiantelor al Organizatiei Natiunilor Unite

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - octombrie

- completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu un nou-titlu XXI Registrul National al Profesionistilor din Sistemul de Sanatate.

Proiectele de legi pentru care se propune ca finalizarea procedurii parlamentare sa se realizeze pana la sfarsitul actualei sesiuni parlamentare, sunt incluse in Lista prioritatilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinara a anului 2021. Dupa aprobarea in sedinta Guvernului, Programul legislativ al Guvernului pe anul 2021 va fi comunicat celor doua Camere ale Parlamentului. Ministerele/institutiile responsabile urmeaza sa ia masurile necesare in vederea promovarii proiectelor de legi cuprinse in program, in termenele asumate.

Ministerul Afacerilor Interne, proiect de lege pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - aprilie 2021

- stabilirea termenului pentru obligatia obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pana la 31 decembrie 2021 pentru constructiile si amenajarile pentru care se face dovada alocarii fondurilor necesare pentru conformarea constructiei la cerinta securitate la

incendiu;

- exceptarea de la obligatia de obtinere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu in cazul lucrarilor care urmaresc, preponderent, imbunatatirea altor cerinte fundamentale ale constructiilor;

- crearea posibilitatii legale ca, pentru obiectivele de investitii publice, avizul de securitate la incendiu sa se emita, in etapa studiu de fezabilitate sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, iar pentru celelalte obiective de investitii respectivul act se emite in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

- debirocratizarea procesului de autorizare prin mentinerea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu in cazul constructiilor la care se schimba destinatia, in conditiile in care noua destinatie respecta toate prevederile reglementarilor tehnice de proiectare

privind cerinta securitate la incendiu;

- reducerea poverii administrative in ceea ce priveste obligatia din textul actual ce revine institutiilor publice de a angaja un cadru tehnic, fara a reglementa stabilirea unor criterii in acest sens;

- intarirea rolului de autoritate si stabilirea unor sanctiuni din ce in ce mai severe in raport cu producerea, introducerea pe piata si comercializarea unor mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor necertificate (sanctiuni care merg pana la suspendarea

activitatii si stabilirea ca fapta penala a continuarii activitatii dupa suspendare).

Programul Legislativ Al Guvernului Romaniei by Laurentiu Sirbu on Scribd

#Guvernul Romaniei, #legislatie, #ministerul muncii, #ministerul sanatatii , #magistrati