Tarom estimeaza pierderi de peste 230 milioane lei in 2021. Peste 1.100 de angajati vor lucra inca in companie la sfarsitul anului

Duminica, 23 Mai 2021, ora 16:10
4286 citiri
Tarom estimeaza pierderi de peste 230 milioane lei in 2021. Peste 1.100 de angajati vor lucra inca in companie la sfarsitul anului
Pierderile din 2021 ar urma sa se reduca la jumatate fata de anul anterior FOTO Hepta

Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 230,13 milioane lei in 2021, la jumatate fata de cele raportate in anul 2020, de 431,3 milioane lei.

Veniturile totale preconizate pentru acest an sunt de 1,19 miliarde lei, aproape duble fata de 2020. De asemenea, potrivit scenariului standard, considerat cel mai realist, anul 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar anul 2023 ar fi anul in care fluxurile de numerar devin pozitive, arata un proiect de Ordin al ministrului Transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Tarom.

Conform proiectului, se impune si in anul 2021 necesitatea continuarii programului de somaj tehnic prin suspendarea contractelor individuale de munca pentru aproximativ 300 de angajati/luna, prin rotatie, pentru 6 luni din anul 2021 pana in luna iulie, cand are loc restructurarea personalului, ca urmare a reducerii temporare a activitatii companiei.

"Numarul de personal prognozat la data de 31.12.2021 de 1.141 salariati, din care: 1.137 angajati cu contract individual de munca incheiat in Romania, conform Planului de Restructurare si 4 angajati localnici la agentiile externe, a fost redus cu 393 salariati fata de numarul de personal aprobat in anul 2020 prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nr.2213/2020 si mai mic cu 410 salariati fata de numarul de personal existent la data de 31.12.2020", indica datele din proiect.

La Tarom restructurarea se face prin "plecari voluntare". Cati angajati urmeaza sa plece din companie

La 31 decembrie 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom a inregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) in valoare de 431,3 milioane lei, plati restante in valoare de 120,38 milioane lei si o pierdere contabila din anii precedenti in valoare de 3,18 miliarde lei.

"In planul de restructurare, profitabilitatea viitoare a societatii comerciale Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - Tarom a fost analizata in diferite scenarii, reflectand potentiale schimbari in conditiile interne si de piata, respectiv in 'scenariul de baza' - scenariul standard, considerat cel mai realist, potrivit caruia anul 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile iar anul 2023 ar fi anul in care fluxurile de numerar devin pozitive si 'scenariul pesimist' - scenariu construit pornind de la scenariul de baza, cu anumite ajustari potrivit caruia anul 2027 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar dupa 2029 fluxurile de numerar ar deveni pozitive@, arata proiectul.

Efectele pandemiei au dus la incertitudinea economica mondiala iar evolutia viitoare este greu de estimat, se mentioneaza in document.

Programul de operare al curselor regulate si charter constituie elementul fundamental in elaborarea indicatorilor economico-financiari in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, in care se estimeaza cresteri ale indicatorilor fizici fata de programul operat in anul 2020, astfel: numarul de curse regulate si charter creste cu 59,04%; numarul de ore zbor creste cu 73,86%; numarul de pasageri creste cu 93,16%.

"Tinand cont ca activitatea companiei este afectata si in anul 2021 de restrictiile impuse de pandemia COVID-19, Romania aflandu-se inca sub incidenta starii de alerta care are efect direct asupra activitatii operationale si asupra rezultatelor financiare prin reducerea zborurilor catre si dinspre regiunile din toata lumea si in special din Europa, se impune si in anul 2021 necesitatea continuarii programului de somaj tehnic prin suspendarea contractelor individuale de munca pentru aproximativ 300 de angajati/luna (prin rotatie pentru 6 luni din anul 2021 pana in luna iulie, cand are loc restructurarea personalului), in conditiile prevazute la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a reducerii temporare a activitatii companiei. Reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile lucratoare pentru personal va conduce la reducerea cheltuielilor cu personalul dar si adoptarea altor masuri echilibrate de natura a asigura sustenabilitatea afacerii", mai arata proiectul.

Astfel, Tarom a programat pentru anul 2021 o pierdere in valoare de 230,13 milioane lei si plati restante in valoare de 126,61 milioane lei.

"Veniturile totale au fost estimate la valoarea de 1,19 miliarde lei, mai mari cu 90,09% decat cele realizate la data de 31 decembrie 2020, iar in valoare absoluta cresterea este in suma de 567,29 miliaone lei. In structura veniturilor totale, veniturile din exploatare detin o pondere 80,70%, iar veniturile financiare detin o pondere de 19,30%", arata documentul.

Cheltuielile totale in anul 2021 sunt estimate la 1,42 miliarde lei, in crestere cu 34,51% fata de cele realizate in anul 2020, iar in valoare absoluta cresterea este in suma de 366,12 milioane lei.

"Numarul de personal prognozat la data de 31.12.2021 de 1.141 salariati, din care: 1.137 angajati cu contract individual de munca incheiat in Romania, conform Planului de Restructurare si 4 angajati localnici la agentiile externe, a fost redus cu 393 salariati fata de numarul de personal aprobat in anul 2020 prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nr.2213/2020 si mai mic cu 410 salariati fata de numarul de personal existent la data de 31.12.2020", releva proiectul.

Cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021 vor fi de 112,92 milioane lei, in crestere cu 183,74% fata de cele realizate in 2020.

Platile restante programate in anul 2021 sunt in crestere cu 5,18% fata de cele realizate anul trecut, in suma de 126,6 milioane lei.

"Ca urmare a pierderilor suferite in ultimii cinci ani, activele nete au scazut la mai putin de jumatate din capitalul social subscris si varsat. Deteriorarea situatiei financiare a societatii comerciale 'Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - Tarom' - in ultimii 5 ani, se datoreaza in principal cresterii accelerate a cheltuielilor in comparatie cu cresterea veniturilor, fapt ce a determinat un rezultat negativ la nivelul activitatii operationale si implicit deteriorarea marjei brute din exploatare. Dificultatile prin care trece societatea comerciala 'Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - Tarom' - sunt sporite si de necesitatea absoluta de modernizare a flotei datorita vechimii si gradului mare de uzura, care genereaza cheltuieli de mentenanta semnificative. Flota existenta numai este eficienta din punct de vedere al consumului de combustibil, al emisiilor, lucru ce antreneaza cheltuieli suplimentare de achizitionare a certificatelor verzi", spun autorii proiectului.

Tarom a elaborat un plan de restructurare care a fost avizat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr.18/3 august 2020, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr.14/12 august 2020 si notificat Comisiei Europene in data de 24 august 2020, in vederea aprobarii unui ajutor de stat pentru restructurare.

In prezent, planul de restructurare este analizat de catre Comisia Europeana in conformitate cu Orientarile privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate (2014/C 249/01), putand oricand suferi modificari sau completari, pana la emiterea deciziei de aprobare a ajutorului.

In data de 3 noiembrie 2020 Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul nr.40090/ 6 iunie 2020 care prevede parcurgerea unor etape legale in vederea aprobarii unui ajutor de stat, in valoare de pana la 923,63 miliaone lei (aproximativ 190,8 milioane euro) ajutor acordat sub forma de grant (ajutor de stat nerambursabil) pentru o perioada de cinci ani.

"In urma evaluarilor facute de companie impreuna cu consultantul sau, valoarea ajutorului de restructurare va fi in cuantum de pana la 748 milioane lei (aproximativ 154,1 milioane euro) la care se va adauga si suma acordata sub forma ajutorului de salvare, respectiv 175,63 milioane lei (aproximativ 36,7 milioane euro) care a fost acordata si utilizata de companie in perioada aprilie - august 2020, astfel ca valoarea totala a ajutorului de restructurare va fi de pana la 923,63 milioane lei (aproximativ 190,8 milioane euro). Asadar, pentru asigurarea implementarii masurilor din planul de restructurare necesare revenirii companiei la o sustenabilitate pe termen lung, este urgent nevoie de acordarea unui ajutor individual pentru restructurare, care va fi acordat numai dupa si in conditiile aprobarii planului de restructurare de catre Comisia Europeana", se mentioneaza in proiect.

Valoarea totala a costurilor asociate masurilor de restructurare va fi pana la de 1,84 miliarde milioane lei (aproximativ 380,3 milioane euro) care va include si contributia companiei de 50% din valoarea lui, iar valoarea ajutorului de stat individual de restructurare, solicitat statului roman va fi de maxim 923,63 milioane lei (aproximativ 190,8 mililiane euro), dupa cum urmeaza: 175,63 milioane lei (aproximativ 36,7 milioane euro) valoarea ajutorului de salvare autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C 1160/24.02.2020, care a fost acordat si utilizat in perioada aprilie - august 2020 si care va fi transformat in ajutor de restructurare (ajutorul de salvare este purtator de dobanda si trebuie returnat in termen de 6 luni de la acordare, cu exceptia cazului in care in acest termen beneficiarul elaboreaza si notifica la Comisia Europeana un plan de restructurare in vederea aprobarii unui ajutor de restructurare elaborat in conformitate cu obligatia instituita prin Decizia Comisiei Europene); 160,24 miliaone lei (aproximativ 33,1 milioane euro) - restructurarea financiara, suma necesara acoperirii potentialului deficit de lichiditati pentru a fi utilizata exclusiv, in situatia in care compania nu reuseste eliminarea deficitului de lichiditati prin amanarea unor plati catre furnizori.

"Mentionam ca in functie de forma de acordare a ajutorului de restructurare, compania va inregistra la sfarsitul anului 2022 un deficit de lichiditati rezultat din activitatea de investitii, care nu va fi acoperit din excedentul obtinut din activitatea operationala, acesta fiind impactat de efectele pandemiei COVID 19 pana la revenirea pietei de transport aerian la nivelul anterior pandemiei, urmand ca din anul 2023 sa inregistreze excedent de numerar pe toata perioada de restructurare", arata proiectul de ordin.

Alte 587,76 miliaone lei (aproximativ 121 milioane euro) reprezinta costul implementarii masurilor de restructurare.

Tarom va suporta cel putin 50% din costurile restructurarii, respectiv 919,79 milioane lei (aproximativ 190 milioane euro).

"Printre masurile principale identificate prin planul de restructurare de companie impreuna cu consultantul independent, pentru restaurarea viabilitatii companiei pe termen lung se numara: reinnoirea flotei, ceea ce presupune continuarea demersurilor incepute deja de companie; optimizarea comerciala care va include optimizarea rutelor operate, inchiderea agentiilor Tarom proprii, generarea de venituri auxiliare prin negociere cu partenerii actuali si aplicarea unei strategii de pricing; restructurarea de personal are ca scop atat redimensionarea directiilor/departamentelor principale cat si a departamentelor suport. Numarul total al angajatilor va scadea cu aproximativ 33%; optimizarea Directiei Tehnice; optimizarea costurilor", se mentioneaza in document.

Necesarul de finantare din anul 2020 a fost acoperit partial de imprumutul de trezorerie acordat sub forma ajutorului de salvare, in valoare de 175,63 milioane lei si de creditul accesat de companie de la Banca Transilvania in valoare de 19,3 milioane euro, garantat de statul roman prin Ministerul de Finante (pentru care compania a garantat cu activele fixe pe care le-a detinut ca fiind libere de sarcini).

Ajutorul de restructurare cuprinde valoarea ajutorului de salvare in suma de 175,63 milioane lei la care se va adauga si suma care va fi acordata din fonduri publice pentru finantarea unor masuri din planul de restructurare, in cuantum de aproximativ 748 milioane lei (aproximativ 154,1 milioane euro) care va include si suma suplimentara destinata acoperirii deficitului de capital de lucru.

Acordarea acestui ajutor va permite companiei acoperirea cheltuielilor generate de procesul de restructurare.

Compania Tarom a mai fost beneficiara unui ajutor de restructurare in cuantum de 715,36 milioane dolari, autorizat prin Decizia nr.130/16 aprilie 2004 a Consiliului Concurentei.

Eveniment Quarterly Report

Strategii de extindere și fuziune în sistemul medical privat românesc. Clinica Oana Nicolau și dezvoltarea principiului de sănătate la 360 de grade
Strategii de extindere și fuziune în sistemul medical privat românesc. Clinica Oana Nicolau și dezvoltarea principiului de sănătate la 360 de grade
Sorin Nicolau este Co-Fondator al Clinicii Oana Nicolau, parte din rețeaua de clinici Regina Maria, un antreprenor care a apucat un drum neobișnuit pentru piața de business din România, și...
Românii, fruntași când vine vorba de internet. Procentul covârșitor de gospodării cu acces la rețea de acasă
Românii, fruntași când vine vorba de internet. Procentul covârșitor de gospodării cu acces la rețea de acasă
Ponderea gospodăriilor care au acces la reţeaua de internet de acasă a fost de 85,7%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). ”Din totalul gospodăriilor din...
#bilant tarom, #angajari Tarom, #restructurare Tarom , #stiri Tarom