Iata raportul UEFA care poate duce la excluderea cluburilor romanesti din Europa

Miercuri, 17 Iunie 2009, ora 13:09
2584 citiri
Iata raportul UEFA care poate duce la excluderea cluburilor romanesti din Europa

Inspectorul disciplinar UEFA, Kemal Kapulloglu, a intocmit un raport defavorabil FRF, forul roman fiind acuzat de nereguli grave in procesul de licentiere al cluburilor romanesti din prima liga pentru sezonul competitional 2008-2009.

In urma acestui document, s-a decis initierea procedurii disciplinare impotriva federatiei romane, decizia urmand a fi luata de Comisia de Disciplina din cadrul UEFA in data de 23 iunie 2008.

In cel mai rau caz, masurile forului continental pot fi chiar si de excludere a cluburilor din Romania din competitiile europene.

Iata reoprtul inspectorului Kemal Kapulloglu, asa cum a fost publicat pe site-ul FRF:

Inspectorul disciplinar UEFA, dl. Kemal Kapulluoglu (TUR)

Catre: Comisia de disciplina

Subiect: Incalcarea Regulamentului UEFA de licentiere a cluburilor

Asociatia in cauza: Federatia Romana de Fotbal

Cluburile controlate:

* FC CFR 1907 Cluj SA (denumit in prezentul Cluj)

* FC DINAMO 1949 SA BUCURESTI (denumit in prezentul Dinamo)

* FC POLITEHNICA 1921 TIMISOARA & INVEST SA (denumit in prezentul Timisoara)

* FC RAPID SA BUCURESTI (denumit in prezentul Rapid)

* FC STEAUA BUCURESTI SA (denumit in prezentul Steaua)

* AFC UNIREA VOLUNTARI URZICENI (denumit in prezentul Unirea)

..................................................

Conform punctului 4 din Raportul de audit, FC Dinamo a inaintat situatii financiare anuale incomplete si nesatisfacatoare:

* Clubul a inaintat situatiile financiare obligatorii si situatiile financiare retratate, care nu respectau insa cerintele minime de prezentare a informatiilor pentru bilant, contul de profit si pierderi si note (Art. 45, alineat 3 din RULC).

* Conform expertului financiar al FRF, raportul de audit contabil disponibil a acoperit numai situatiile financiare obligatorii; prin urmare, nu au fost efectuate niciun fel de verificari suplimentare de catre auditor sau de catre FRF in ceea ce priveste valorile retratate. Calitatea auditului este indoielnica deoarece informatiile financiare prezentate sunt inconsecvente si prezinta numeroase greseli de aritmetica (de exemplu, tabelul cu informatii despre jucatori) (Art. 45, alineat 4 din RULC).

Conform punctului 4 din Raportul de audit, Timisoara a inaintat situatii financiare anuale incomplete si nesatisfacatoare:

* Situatiile financiare consolidate nu sunt conforme cu niciunul din standardele contabile aplicabile.

* Situatiile financiare nu sunt conforme cu cerintele minime de prezentare a informatiilor pentru bilant, contul de profit si pierderi si note.

* Situatiile financiare nu includ raportul financiar al conducerii (art. 45, alineat 2, litera e).

* Formularea si formatul opiniei de audit sunt incorecte si contin numeroase inconsecvente. Se afirma ca situatiile financiare au fost intocmite in baza Standardelor Internationale de Audit in loc de reglementarile contabile nationale! Nu este clar daca raportul de audit acopera situatiile financiare individuale sau pe cele "consolidate". In cazul in care raportul de audit acopera situatiile financiare individuale, atunci cele "consolidate" nu au fost verificate de un auditor. Prin urmare, pot fi puse sub semnul intrebarii profesionalismul clubului si calificarea auditorului.

Conform punctului 4 din Raportul de audit, Rapid a inaintat situatii financiare anuale incomplete si nesatisfacatoare:

* FC Rapid a prezentat 3 seturi de situatii financiare, din care 2 obligatorii (o societate cu raspundere limitata si o asociatie) si un set de situatii financiare "consolidate". Entitatile incluse in consolidare sunt: FC Rapid SA (societate cu raspundere limitata) si Asociatia FC Rapid (asociatie). Consolidarea nu a fost efectuata corect, respectiv nu a fost efectuata in conformitate cu niciun standard contabil, fiind o simpla combinatie intre cele doua entitati. Situatiile financiare consolidate contin anumite inconsecvente (de exemplu, tablourile fluxurilor de trezorerie nu corespund cu bilantul). In plus, consolidarea a fost realizata in mod gresit pentru FC Rapid SA, desi actionarul principal este asociatia FC Rapid! In pus, formatul opiniei de audit nu respecta cerintele standardelor de audit. Prin urmare, poate fi pus sub semnul intrebarii atat profesionalismul clubului, cat si al auditorului.

Conform punctului 4 din Raportul de audit, Steaua a inaintat situatii financiare anuale incomplete si nesatisfacatoare:

* Clubul a intocmit 2 seturi de situatii financiare, cele obligatorii si cele suplimentare, retratate, in conformitate cu reglementarile privind licentierea. Cu toate acestea, situatiile financiare originale nu au fost inaintate catre FRF, impreuna cu opinia de audit aferenta. Numai situatiile financiare suplimentare, retratate, au fost inaintate catre FRF impreuna cu raportul de constatare al auditorului. Situatiile financiare retratate nu contin raportul financiar al conducerii si prezinta anumite inconsecvente cu notele corespunzatoare.

.................................................. ....

In conformitate cu punctul 6 din Raportul de audit, Dinamo nu a putut dovedi in mod valabil ca nu avea angajamente financiare neachitate rezultate din activitati de transfer, catre alte cluburi de fotbal:

* Dinamo a inaintat un tabel incomplet cu angajamentele financiare din transferuri, care nu specifica datele scadente ale angajamentelor financiare neachitate la 31 decembrie 2007. In plus, in urma compararii tabelului cu lista jucatorilor achizitionati, se poate constata ca anumite transferuri nu apar in tabel (Balace Silviu, Bratu Florin, Izvoranu Silviu), acestea nefiind, prin urmare, luate in calcul de catre auditor. Tabelul a fost semnat, dar nu a fost datat de reprezentantul clubului. Totalul angajamentelor financiare conform tabelului nu corespunde cu situatiile financiare.

In conformitate cu punctul 6 din Raportul de audit, Timisoara nu a putut dovedi in mod valabil ca nu avea angajamente financiare neachitate rezultate din activitati de transfer, catre alte cluburi de fotbal:

* Clubul a inaintat un tabel incomplet cu angajamentele financiare din transferuri, care contine greseli de calcule si care nu specifica datele scadente ale angajamentelor financiare neachitate la 31 decembrie 2007. Totalul angajamentelor financiare nu corespunde cu bilantul in care apare "zero" la valoarea angajamentelor financiare rezultate din activitati de transfer.

In conformitate cu punctul 6 din Raportul de audit, Rapid nu a putut dovedi in mod valabil ca nu avea angajamente financiare neachitate rezultate din activitati de transfer, catre alte cluburi de fotbal:

* Clubul a inaintat un tabel incomplet cu angajamentele financiare din transferuri, in sensul in care nu se specifica sumele achitate/de achitat si nu exista nicio corespondenta intre angajamentele financiare neachitate si confirmarile de plata corespunzatoare. De asemenea, clubul a inaintat si un raport special de audit in care se arata ca suma totala a angajamentelor financiare neachitate (nu numai restante) a fost platita pana la data de 21 martie 2008. Cu toate acestea, totalul angajamentelor financiare conform tabelului (2,6M RON) nu corespunde cu valoarea aferenta din bilant (2,3M RON), la 31 decembrie 2007. Diferenta reprezinta angajamentele financiare neachitate rezultate din activitati de transfer catre Asociatia FC Rapid. Bilantul reflecta numai transferurile FC Rapid SA. La solicitarea UEFA, clubul a prezentat contractul de transfer al lui Mazilu Ionut (2,1M RON) si platile aferente din februarie 2008.

.................................................. ....

In conformitate cu punctul 7 din Raportul de audit, Dinamo nu a prezentat suficiente documente prin care sa demonstreze ca nu a avut angajamente financiare restante catre angajati si catre asigurarile sociale/autoritatile fiscale.

* nici unul dintre documentele depuse nu include informatii privind angajamentele financiare restante catre angajati (coloana corespunzatoare din documentul depus lipseste)

* Raportul special pregatit in vederea stabilirii existentei de angajamente restante catre asigurarile sociale/autoritatile fiscale nu preciza decat faptul ca datoriile inregistrate la data de 31 decembrie 2007 (fara ca acestea sa fie precizate), au fost achitate pana la data de 31 martie 2008 (fara a se preciza datele efectuarii platilor).

In conformitate cu punctul 7 din Raportul de audit, Rapid nu a dovedit in mod valid ca nu a avut angajamente financiare restante catre angajati si catre asigurarile sociale/autoritatile fiscale.

* FC Rapid a depus un raport special de audit privind angajamentele financiare restante catre angajati, insa jucatorii profesionisti nu erau inclusi in lista de angajati. Prin urmare, absenta angajamentelor financiare restante catre jucatori la data de 31 decembrie 2007 a fost imposibil de determinat. Mai mult decat atat, raportul disponibil privind angajamentele financiare restante catre asigurarile sociale/autoritatile fiscale, datat 24 martie 2008, nu a fost suficient pentru a confirma plata sumelor restante, in cuantum de 3,5 milioane RON (aprox. 0,9 milioane EUR). Raportul de audit privind situatiile financiare mentiona doar existenta unui plan de achitare a acestei sume inainte de data de 31 martie 2008. Doar la solicitarea UEFA a fost depus un raport de audit suplimentar, datat 31 martie 2008, care continea o armonizare detaliata a angajamentelor restante si a confirmarilor de plata corespunzatoare.

In conformitate cu punctul 7 din Raportul de audit, Unirea nu a dovedit in mod valid ca nu a avut angajamente financiare restante catre angajati si catre asigurarile sociale/autoritatile fiscale.

* FC Unirea a depus un raport special de audit privind angajamentele financiare restante catre angajati. Insa documentul justificativ aferent, care consta in lista angajatilor, nu era complet, avand in vedere ca nu includea informatii privind angajamentele financiare restante catre angajati (coloana respectiva lipsea). Mai mult decat atat, nu s-a mentionat in raport pe ce baza a lucrat auditorul in ceea ce priveste angajamentele financiare restante catre angajati si catre asigurarile sociale/autoritatile fiscale, conditie necesara conform Standardului International ISRS 4400 (dimensiunea esantionului, metoda si elementele selectate).

..................................................

4 Declaratia trebuie aprobata de conducere prin intermediul unei declaratii succinte semnate de organul executiv al solicitantului de licenta."

In conformitate cu punctul 8 din Raportul de audit, Rapid, Dinamo, Unirea si Timisoara nu au inaintat o declaratie scrisa de exactitate si exhaustivitate (satisfacatoare).

* Rapid: nu a inaintat nicio declaratie scrisa de exactitate si exhaustivitate;

* Dinamo: a inaintat cu cateva luni mai tarziu o declaratie scrisa de exactitate si exhaustivitate neclara si nedatata;

* Unirea si Timisoara: au depus declaratii scrise de exactitate si exhaustivitate semnate de reprezentanti neautorizati.

In conformitate cu punctul 9 din Raportul de audit, Dinamo, Unirea, Cluj au inaintat o evaluare incompleta si nesatisfacatoare a informatiilor financiare previzionate:

- Cluburile au inaintat un cont previzionat de profit si pierderi si un tablou al fluxurilor de trezorerie previzionat pentru perioada ceruta, 1 ianuarie 2008 - 30 iunie 2009. Informatiile financiare previzionate nu includeau insa informatii privind ipotezele care au stat la baza respectivelor previziuni sau riscurile care ar putea afecta datele previzionate prezentate. Nu au fost explicate, de asemenea, variatiile importante fata de valorile reale.

- Documentele financiare ale cluburilor Dinamo si Unirea prezentau o situatie negativa, ceea ce contravine indicatorilor definiti. Nici FRF, nici auditorul nu au intreprins insa evaluari detaliate ale informatiilor financiare previzionate, pentru a determina capacitatea cluburilor de a-si desfasura activitatea conform principiului continuitatii.

- In special in cazul clubului Dinamo, conform tabloului fluxurilor de trezorerie previzionat, actionarii au fost nevoiti sa injecteze in club suma totala de 34,5 milioane RON (aprox. 8 milioane EUR) in perioada respectiva de 18 luni. In ciuda acestei injectii semnificative de numerar necesare acoperirii activitatilor operationale si de investitii, FRF nu a solicitat documente justificative care sa arate ca suma respectiva era disponibila pentru club. Bugetul actualizat la data de 30 iunie 2008, revizuit de FRF, includea erori de contabilitate prin care s-au minimalizat pierderile nete suferite de club.

- In ceea ce priveste clubul Unirea, contul previzionat de profit si pierderi includea o crestere semnificativa a veniturilor, fara ca niciun document justificativ sa fie solicitat.

In conformitate cu punctul 9 din Raportul de audit, Timisoara a inaintat, de asemenea, o evaluare incompleta si nesatisfacatoare a informatiilor financiare previzionate:

* Clubul a inaintat un cont previzionat de profit si pierderi si un tablou al fluxurilor de trezorerie previzionat pentru perioada ceruta. Totusi, valorile din contul previzionat de profit si pierderi pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007 incluse in informatiile financiare previzionate nu corespundeau cu situatiile financiare "consolidate" auditate. Avand in vedere ca Timisoara nu a respectat indicatorii definiti, valorile previzionate trebuie evaluate in mod extensiv. Simpla indicare de catre auditor a notei "avizat" nu este in conformitate cu niciun standard international.

In drept:

In calitate de membra a UEFA, era de datoria Federatiei Romane de Fotbal, conform art. 5 din RULC, sa asigure, prin procesul propriu de licentiere, implementarea corespunzatoare, de catre cluburile afiliate, a sistemului schitat de UEFA pentru competitiile organizate de aceasta.

Prin acordarea licentei cluburilor susmentionate in ciuda nerespectarii de catre acestea a mai multe cerinte in vederea licentierii, dupa cum s-a prezentat mai sus, FRF a incalcat in mod grav obligatiile sale in acest sens si a aratat ca nu a inteles pe deplin dimensiunea responsabilitatilor sale in aceasta privinta.

Mai precis, FRF a incalcat dispozitiile art. 5 din RULC, care specifica:

"1 Licentiatorul este asociatie membra care raspunde de sistemul de licentiere a cluburilor.

2 In anumite conditii, prevazute in Anexa II, asociatia membra poate delega responsabilitatile aferente sistemului de licentiere a cluburilor ligii afiliate. Cu toate acestea, in relatia cu UEFA asociatia membra este cea care raspunde integral de implementarea corecta a sistemului de licentiere a cluburilor, indiferent daca responsabilitatile aferente au fost sau nu delegate.

3 Licentiatorul raspunde de integrarea prevederilor prezentului regulament in regulamentele nationale referitoare la licentierea cluburilor, de traducerea acestora intr-una dintre limbile oficiale UEFA si de inaintarea acestora administratiei UEFA in vederea revizuirii, conform procedurii definite in Anexa III.

4 Licentiatorul are urmatoarele obligatii:

a) infiintarea unei administratii de licentiere corespunzatoare, conform prevederilor articolului 6;

b) infiintarea a cel putin doua organisme de decizie, conform prevederilor articolului 7;

c) intocmirea unei liste de sanctiuni, conform prevederilor articolului 8;

d) definirea procesului de baza, conform prevederilor articolului 9;

e) evaluarea documentatiei inaintate de cluburi pentru a stabili daca aceasta este corespunzatoare si daca au fost indeplinite toate criteriile, respectiv pentru a stabili daca mai sunt necesare alte informatii, conform prevederilor articolului 10;

f) asigurarea unui tratament egal pentru toate cluburile care solicita licenta si garantarea deplinei confidentialitati in ceea ce priveste informatiile furnizate de cluburi pe parcursul procesului de licentiere, conform prevederilor articolului 11;

g) acordarea sau nu a licentei."

In cazul in care ar fi existat indoieli cu privire la competenta federatiei in acest domeniu, ar fi putut angaja o persoana competenta (sau externaliza auditul) pentru ca aceasta sa se ocupe de evaluarea financiara, avand in vedere ca UEFA a pus la dispozitia membrilor sai o anumita suma pentru a asigura implementarea corespunzatoare a sistemului de licentiere a cluburilor de catre asociatiile membre (cf. art. 1 si 2 ale Regulamentului UEFA Hat Trick si a deciziei luate de Comitetul Executiv al UEFA in decembrie 2008 privind marirea sumei alocate punerii in aplicare a sistemului UEFA de licentiere a cluburilor). Pentru sezonul competitional 2008/09, cuantumul maxim acordat membrilor UEFA pentru implementarea sistemului de licentiere a cluburilor a fost de 250.000 EUR.

Federatia trebuie sanctionata in mod corespunzator (art. 56 din RULC), avand in vedere ca prin actiunile sale a provocat crearea unei situatii care ar fi putut afecta competitiile corespunzatoare UEFA.

In contextul crizei financiare internationale, care afecteaza si cluburile de fotbal, autoritatile din lumea fotbalului trebuie sa fie vigilente, aceasta fiind ocazia potrivita pentru a transmite un semnal puternic familiei fotbalului pentru acordarea atentiei necesare situatiilor financiare ale cluburilor.

Conform art. 5 alineatul 2 din RULC, Organismul Disciplinar si de Control detine, de asemenea, competenta de a sanctiona cluburile care au incalcat Regulamentul UEFA de licentiere a cluburilor (art. 56 din RULC). Trebuie subliniat insa faptul ca, deoarece cluburile implicate nu au constituit obiectul investigatiei efectuate de UEFA, in acest caz singura entitate investigata a fost FRF. In aceste conditii, cluburile susmentionate nu fac obiectul prezentelor masuri disciplinare.

Concluzie:

Avand in vedere gravitatea contraventiei, lipsa grava de control din partea federatiei care a acordat licenta unor cluburi care nu au indeplinit criteriile financiare minime impuse de UEFA si faptul ca respectivele cluburi primesc sume de bani (programul Hat Trick) pentru ca acestea sa poata beneficia de un sistem de licentiere credibil sub jurisdictia romana, subsemnatul solicita organismului disciplinar si de control sa amendeze FRF cu 200.000 EUR, pentru a sublinia importanta garantarii, de catre sistemul UEFA de licentiere a cluburilor, a transparentei, credibilitatii, protectiei creditorilor, in special pentru a proteja desfasurarea in conditii optime a competitiilor UEFA.

Kemal Kapulluoglu

Inspector Disciplinar UEFA

Citeste si:
Diana Șoșoacă a făcut din nou circ în Parlament: "Numai evreii trebuiau să arate un document ca să meargă la alimentară si la lucrurile normale"
Diana Șoșoacă a făcut din nou circ în Parlament: "Numai evreii trebuiau să arate un document ca să meargă la alimentară si la lucrurile normale"
Senatoarea Diana Șoșoacă a făcut din nou scandal în Parlament miercuri, 27 octombrie, după ce Simona Spătaru (USR) le-a cerut colegilor să voteze pentru obligativitatea certificatului...
Proiectul de lege prin care anumite categorii de consumatori vor primi sprijin financiar pentru plata facturilor de energie electrică şi gaze naturale a fost adoptat
Proiectul de lege prin care anumite categorii de consumatori vor primi sprijin financiar pentru plata facturilor de energie electrică şi gaze naturale a fost adoptat
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă privind compensarea creşterii preţurilor la energie, stabilind pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31...
Sursa: Ziare.com