Propunerile cetățenilor europeni pentru care instituțiile UE căută un răspuns

Marti, 28 Iunie 2022, ora 17:09
10691 citiri
Propunerile cetățenilor europeni pentru care instituțiile UE căută un răspuns

Raportul privind rezultatele finale ale conferinței conține 49 de propuneri și peste 320 de măsuri specifice conexe, prezentate Comitetului executiv al conferinței de către plenul conferinței. Acestea acoperă nouă subiecte: „Schimbările climatice și mediul”; „Sănătatea”; „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă”; „UE în lume”; „Valori și drepturi, statul de drept, securitatea”; „Transformarea digitală”; „Democrația europeană”; „Migrația” și „Educație, cultură, tineret și sport”.

Propunerile și măsurile specifice aferente acestora se bazează în principal pe recomandările formulate de cetățeni în cadrul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor la nivel european și național care au fost organizate în cadrul conferinței. Acestea se bazează, de asemenea, pe ideile împărtășite pe platforma digitală multilingvă a conferinței și pe dezbaterile desfășurate în adunarea plenară a conferinței, inclusiv în grupurile de lucru ale acesteia.

Propuneri și măsuri specifice conexe pentru care instituțiile UE ar putea căuta în continuare un răspuns

În primul rând, multe propuneri și măsuri conexe ar putea fi puse în aplicare prin modificarea cadrului legislativ existent al UE în vederea consolidării unora dintre dispozițiile acestuia. Acesta este, de exemplu, cazul măsurilor specifice care vizează aspectele legate de protecția datelor și bunăstarea animalelor.

În al doilea rând, pentru alte propuneri și măsuri conexe, ar putea fi valorificate, dacă este necesar, o serie de instrumente, programe și structuri care există deja la nivelul UE. De exemplu, procesul semestrului european oferă posibilitatea unei mai bune coordonări a politicii economice de către statele membre și, prin urmare, ar putea aborda un număr mare de măsuri propuse în cadrul subiectului „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă”. În ceea ce privește subiectul „Valori și drepturi, statul de drept, securitate”, unele măsuri menite să facă valorile UE mai tangibile pentru cetățeni ar putea fi acoperite prin consolidarea mai multor

programe de finanțare ale UE. Intensificarea eforturilor de comunicare și continuarea punerii în aplicare a strategiilor de comunicare ale instituțiilor UE ar putea aborda, de asemenea, unele măsuri propuse în cadrul subiectelor „Democrația europeană” și „Educație, cultură, tineret și sport”.

În al treilea rând, multe propuneri ar putea fi puse în aplicare prin intermediul unor noi acte legislative ale UE bazate pe cadrul actual al tratatului. De exemplu, în cadrul subiectului „Valori și drepturi”, inițiative viitoare, cum ar fi Legea privind libertatea mass-mediei, ar putea acoperi un număr semnificativ de măsuri propuse. În mod similar, inițiativele care decurg din Pachetul privind economia circulară II ar putea aborda unele măsuri care se încadrează în subiectele „O economie mai puternică” și „Schimbările climatice și mediul”.

În plus, în timp ce multe propuneri și măsuri conexe abordează aspecte specifice, altele sunt mai ample și denotă uneori nivelul aspirațiilor. Prin urmare, punerea lor în aplicare ar permite diferite tipuri posibile de inițiative, cu o gamă largă de opțiuni

De asemenea, ar trebui reamintit faptul că, în ceea ce privește propunerile și măsurile specifice conexe care se încadrează în domenii care intră sub incidența competențelor partajate, Uniunii Europene i s-a conferit deja competența relevantă în tratate, prin intermediul temeiurilor juridice relevante în domeniile în cauză, dar până când UE decide să își exercite competența într-un astfel de domeniu, în conformitate cu aceste temeiuri juridice, statele membre își păstrează competența de a acționa în domeniul respectiv.

Prin urmare, este la latitudinea UE să aleagă dacă și în ce măsură să exercite astfel de competențe, utilizarea unei astfel de competențe fiind reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității.

În ceea ce privește propunerile și măsurile conexe în domenii care intră sub incidența competențelor de sprijinire ale UE, majoritatea acestor propuneri nu necesită în mod specific armonizarea la nivelul UE și, prin urmare, ar putea fi puse în aplicare în temeiul tratatelor actuale, cu acțiuni ale UE de sprijinire, coordonare sau completare a acțiunilor statelor membre, inclusiv programe ale UE.

Acesta este, de exemplu, cazul celor mai multe măsuri propuse în domeniul educației (de exemplu, consolidarea educației și formării în mai multe domenii, cum ar fi alfabetizarea mediatică și digitală, promovarea digitalizării educației etc.).

În cele din urmă, unele propuneri și măsuri conexe ar putea fi abordate prin flexibilitățile oferite de actualul cadru al tratatului, cum ar fi dispozițiile tratatului care stabilesc „clauzele pasarelă” generale sau specifice, care permit Consiliului European sau Consiliului să treacă de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată sau la procedura legislativă ordinară, ori clauzele de revizuire simplificate specifice, care permit Consiliului European sau Consiliului să extindă domeniul de aplicare al anumitor temeiuri juridice, sau dispoziții ale tratatului, cum ar fi cooperarea consolidată, prin care se permite statelor membre care doresc să avanseze într-un anumit domeniu să facă acest lucru.

Eveniment Quarterly Report

Afacerea vizelor: UE vrea răspunsuri din partea Poloniei
Afacerea vizelor: UE vrea răspunsuri din partea Poloniei
UE şi Germania au întrebări stringente pentru Polonia. Câte vize Schengen au fost acordate pe sub mână? În plină campanie electorală, Polonia trebuie să prezinte cifre exacte. Bernd...
România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană: ”Instituțiile au început să nu se mai joace”
România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană: ”Instituțiile au început să nu se mai joace”
Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, dar că a observat în ultima vreme o schimbare de atitudine la nivelul...
#Uniunea Europeana, #conferinta privind viitorul europei, #cetateni, #propuneri , #Viitorul Europei