Conferința privind viitorul Europei. Propunerile cetățenilor germani privind „Statul de drept și valorile”

Duminica, 26 Iunie 2022, ora 03:44
2174 citiri
Conferința privind viitorul Europei. Propunerile cetățenilor germani privind „Statul de drept și valorile”

În cadrul Conferinței privind viitorul Europei (CoFE), în Germania a avut loc în ianuarie 2022 un grup de dezbatere al cetățenilor la nivel național, organizat de Ministerul Afacerilor Externe în strânsă cooperare cu ifok. La 5 și 8 ianuarie, prin intermediul unor runde de dezbateri digitale, aproximativ 100 de cetățeni selectați aleatoriu și-au prezentat viziunea asupra viitorului Europei și au formulat subiectele care, în opinia lor, sunt cele mai importante, în cadrul a cinci așa-numite grupuri de dezbatere tematice.

Conferința finală a grupului de dezbatere al cetățenilor din Germania privind viitorul Europei a avut loc la 15 și 16 ianuarie 2022. În acest context, participanții au elaborat în comun câte două propuneri de măsuri concrete pentru fiecare dintre domeniile tematice următoare: „Rolul UE în lume”, „O economie mai puternică”, „Climă și mediu”, „Justiție socială” și „Stat de drept și valori”.

Propunerile de măsuri au fost prezentate în sesiunea plenară finală și supuse votului participanților. Toate cele zece propuneri au atins procentul de 70 % necesar pentru adoptare. Propunerile au fost apoi „transferate” pe cale electronică ministrei federale a afacerilor externe, Annalena Baerbock. Aceasta a făcut observații pe marginea propunerilor, alături de reprezentanții guvernului federal, ai Bundestagului și ai landurilor reuniți în Adunarea plenară a Conferinței privind viitorul Europei, precum și de reprezentanta dialogurilor cu cetățenii germani și de alți reprezentanți la nivel înalt ai guvernului federal.

Aceste propuneri de măsuri au fost prezentate de reprezentanta dialogurilor cu cetățenii germani, dna Stephanie Hartung, la sesiunile Adunării plenare ale Conferinței privind viitorul Europei de la Strasbourg din ianuarie și martie 2022. Ele ai fost, de asemenea, disponibile pe platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei. Propunerile vor contribui la procesul paneuropean, ale cărui rezultate au fost prezentate la 9 mai 2022. Instituțiile UE vor examina apoi care dintre recomandările cetățenilor pot fi puse în aplicare și în ce mod.

Al cincilea și ultimul grup de dezbatere tematic a discutat valorile fundamentale ale Uniunii Europene, democrația și statul de drept. Viziunile cetățenilor descriu o UE care respectă și protejează drepturile fundamentale și drepturile omului, combate discriminarea, respectă diversitatea, creează oportunități egale, în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii și persoanele cu venituri mici, și sancționează încălcările principiilor statului de drept.

Situația democrației și a statului de drept în Polonia și Ungaria a fost un punct de discuție esențial în ambele grupuri mici. Cetățenii au fost de acord că toate statele membre trebuie să respecte principiile democratice, precum și drepturile civile și libertățile fundamentale. Încălcările principiilor statului de drept ar trebui sancționate rapid și eficace și ar trebui abordate în mod activ, inclusiv în afara granițelor Europei. În acest context, s-a solicitat, de asemenea, abolirea regulii unanimității din cadrul Consiliului Uniunii Europene și, în general, o mai mare transparență a proceselor politice din instituțiile UE.

În același timp, participanții au remarcat, de asemenea, că conflictele dintre statele membre ale UE pot rezulta și din tradiții și culturi diferite. Aceștia au solicitat așadar o mai bună înțelegere reciprocă, respectarea diversității existente și solidaritatea între state. În special, ar trebui să se faciliteze o apropiere mai mare și schimburi mai intense între diferitele grupuri și culturi, pentru a se promova integrarea și amestecarea.

Cetățenii au afirmat că doresc reducerea discriminării existente și crearea de șanse egale pentru categoriile defavorizate, cum ar fi persoanele care provin din medii cu venituri mici. În acest scop, un nivel bun de educație a fost identificat ca fiind un element esențial, în special pentru a oferi tuturor cetățenilor din UE o cunoaștere aprofundată a democrației și a statului de drept și o conștientizare aprofundată a acestora încă de la o vârstă fragedă.

În cele din urmă, ambele grupuri mici au dezbătut intens care sunt valorile și convingerile care se află și ar trebui să se afle la temelia Uniunii Europene. De exemplu, unii participanți au remarcat că UE a acceptat un număr mare de noi state membre începând cu anii 1990, dar nu a pus sub semnul întrebării valorile sale fundamentale și nici nu le-a discutat sau evaluat. Prin urmare, s-a solicitat o dezbatere publică privind valorile fundamentale în toate statele membre ale UE și, acolo unde este posibil, cu participarea largă a cetățenilor.

În cursul conferinței finale, participanții au elaborat propuneri de măsuri pentru comunicarea și promovarea concretă a valorilor fundamentale și a principiilor democratice și ale statului de drept în UE. Aceștia au dezbătut dacă nu s-ar putea crea o legătură emoțională cu UE, în special pentru tineri, de exemplu sub forma unei competiții muzicale paneuropene legate de valorile UE sau printr-o comunicare care să vizeze anumite categorii de public.

Printre propunerile concrete s-a numărat, de exemplu, un „pachet de integrare” pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani din UE (cu informații despre valorile UE, dar și cu produse de promovare a identificării cu Europa, de exemplu, pulovere UE). Tot în jurul comunicării ca element central a fost emisă și propunerea de creare a unui canal de televiziune european, potrivit futureu.europa.eu.

Prima propunere: Însușirea valorilor europene și comunicarea lor emoțională

-participanții au recomandat ca valorile europene să fie mai tangibile și

să fie comunicate într-un mod mai emoțional. S-ar putea realiza acest lucru, susțin ei, printr-un pachet de «integrare», prin mass-media, prin elemente interactive și printr-o mai mare implicare a cetățenilor.

"Obiectivul nostru este ca fiecare persoană care trăiește în UE să

cunoască valorile comune și să se identifice cu acestea.

Acest obiectiv este important pentru noi, deoarece stă la baza

coexistenței noastre în comunitatea noastră de valori. Aceste valori

sunt mult prea puțin cunoscute, deoarece lipsește conexiunea

personală, și acesta este lucrul pe care trebuie să îl construim."

A doua propunere: „Viața în UE”

-participanții au recomandat ca UE să își creeze propriul canal de televiziune pentru educație și informare. Scopul acestei propuneri este creșterea gradului de conștientizare în rândul tuturor cetățenilor UE cu privire la valorile noastre comune și să asigurarea un acces ușor și fără obstacole pentru toți.

Aceste obiective sunt importante au susținut participanții, „deoarece dorim să ne formăm o idee despre opinia publică din toate țările din UE, să întărim spiritul comunitar, să promovăm relațiile interpersonale, pentru a spori solidaritatea și pentru a educa oamenii în ceea ce privește statul de drept, în vederea protejării democrației.”

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

Viktor Orban sfidează din nou UE. Premierul ungar merge în SUA pentru a-i cere lui Donald Trump ”să aducă pacea”
Viktor Orban sfidează din nou UE. Premierul ungar merge în SUA pentru a-i cere lui Donald Trump ”să aducă pacea”
Premierul ungar Viktor Orban va pleca în zilele următoare într-o vizită în SUA, unde se va întâlni cu aliatul său, fostul preşedinte republican Donald Trump, a transmis joi, 29 februarie,...
Amazon nu mai poate face lobby în Parlamentul European. Dragoș Pîslaru: „Aici nu glumim”
Amazon nu mai poate face lobby în Parlamentul European. Dragoș Pîslaru: „Aici nu glumim”
Compania Amazon a primit din partea Parlamentului European o interdicție la lobby. Autorul gestului este europarlamentarul român Dragoș Pîslaru, care a explicat motivele din spatele deciziei...
#Uniunea Europeana, #conferinta privind viitorul europei, #dezbateri, #cetateni Germania, #propuneri, #stat de drept valori , #Viitorul Europei