Conferința privind viitorul Europei. Propunerile cetățenilor germani pentru „O economie mai puternică”

Sambata, 25 Iunie 2022, ora 19:19
1864 citiri
Conferința privind viitorul Europei. Propunerile cetățenilor germani pentru „O economie mai puternică”

În cadrul Conferinței privind viitorul Europei (CoFE), în Germania a avut loc în ianuarie 2022 un grup de dezbatere al cetățenilor la nivel național, organizat de Ministerul Afacerilor Externe în strânsă cooperare cu ifok. La 5 și 8 ianuarie, prin intermediul unor runde de dezbateri digitale, aproximativ 100 de cetățeni selectați aleatoriu și-au prezentat viziunea asupra viitorului Europei și au formulat subiectele care, în opinia lor, sunt cele mai importante, în cadrul a cinci așa-numite grupuri de dezbatere tematice.

Conferința finală a grupului de dezbatere al cetățenilor din Germania privind viitorul Europei a avut loc la 15 și 16 ianuarie 2022. În acest context, participanții au elaborat în comun câte două propuneri de măsuri concrete pentru fiecare dintre domeniile tematice următoare: „Rolul UE în lume”, „O economie mai puternică”, „Climă și mediu”, „Justiție socială” și „Stat de drept și valori”.

Propunerile de măsuri au fost prezentate în sesiunea plenară finală și supuse votului participanților. Toate cele zece propuneri au atins procentul de 70 % necesar pentru adoptare. Propunerile au fost apoi „transferate” pe cale electronică ministrei federale a afacerilor externe, Annalena Baerbock. Aceasta a făcut observații pe marginea propunerilor, alături de reprezentanții guvernului federal, ai Bundestagului și ai landurilor reuniți în Adunarea plenară a Conferinței privind viitorul Europei, precum și de reprezentanta dialogurilor cu cetățenii germani și de alți reprezentanți la nivel înalt ai guvernului federal.

Aceste propuneri de măsuri au fost prezentate de reprezentanta dialogurilor cu cetățenii germani, dna Stephanie Hartung, la sesiunile Adunării plenare ale Conferinței privind viitorul Europei de la Strasbourg din ianuarie și martie 2022. Ele ai fost, de asemenea, disponibile pe platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei. Propunerile vor contribui la procesul paneuropean, ale cărui rezultate au fost prezentate la 9 mai 2022. Instituțiile UE vor examina apoi care dintre recomandările cetățenilor pot fi puse în aplicare și în ce mod.

În cadrul celui de al doilea grup de dezbatere tematic, cetățenii au discutat despre modalitățile de consolidare a economiei europene. În acest sens, au conturat imaginea unei UE mai echitabile din punct de vedere social, cu legi uniforme în materie de fiscalitate și protecție a forței de muncă, în care tot mai multe țări adoptă moneda euro ca mijloc de plată, o UE cu o infrastructură digitală solidă și care produce bunuri ce respectă mediul și

inovare tehnologică. Au fost discutate, de asemenea, implicațiile digitalizării tot mai mari pe piața forței de muncă. Cetățenii au subliniat totodată necesitatea protecției datelor și a securității cibernetice în UE.

În grupurile mici s-a ajuns la un consens cu privire la necesitatea de a armoniza standardele și legislația în domeniul condițiilor de muncă, de formare și de producție și al sistemelor de impozitare din UE. Astfel, mulți cetățeni s-au pronunțat în favoarea unui salariu minim mai ridicat, uniformizat la nivel european, precum și pentru standarde comune de

protecție a climei și rate comune de impozitare pentru întreprinderi.

Participanții au solicitat, de asemenea, ca investițiile economice și subvențiile în UE să țină cont într-o măsură mai mare de criteriile de durabilitate și de protecție a climei. Acest lucru ar trebui să conducă la inovații și tehnologii mai favorabile mediului și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Cetățenii au subliniat că ar dori să se dezvolte oportunități transfrontaliere de educație și formare, precum și programe de studiu, în cadrul cărora ar putea fi împărtășite și exemple de bune practici. Participanții au considerat că este foarte important ca astfel să se contribuie la o mai mare convergență în rândul persoanelor în UE.

Un număr mare de contribuții, la fel ca în grupul de dezbatere tematic „Rolul UE în lume”, au exprimat dorința de a exista o mai mare independență față de alte țări, în special în ceea ce privește importurile de bunuri. În acest scop, participanții au considerat că o creștere a capacității de producție pentru toate tipurile de bunuri este esențială în Europa. De asemenea, s-a discutat despre modul în care ar putea fi instituite stimulente suplimentare pentru promovarea inovării în UE.

Un alt aspect-cheie în discuțiile din cadrul grupurilor mici a fost digitalizarea. În această privință s-a solicitat introducerea rapidă a fibrei optice și un acces egal la internet rapid în toate statele membre. În cursul conferinței finale, digitalizarea a devenit subiectul central al unuia dintre grupurile mici. Participanții au propus o clasificare a nivelului de

digitalizare a întreprinderilor din UE. Tot legat de digitalizare, dar cu accent pe schimbul de cunoștințe și de experiență, celălalt grup mic a propus crearea unei platforme digitale de informații la nivelul întregii UE în domeniul educației/formării și perfecționării, potrivit futureu.europa.eu.

Prima propunere: Digi-Score – puncte pentru o economie digitală puternică în întreaga UE

-Participanții au recomandat ca UE și, în acest caz, DG Connect să introducă un sistem de puncte accesibil publicului, DigiScore. Acesta este un sistem de evaluare detaliat care indică nivelul actual de digitalizare a întreprinderilor, permițând compararea acestora.

Prin acest sistem, dorim să creăm un stimulent pentru intensificarea digitalizării. Ar trebui ca întreprinderilor cu un Digi-Score scăzut să li se pună la dispoziție sprijin specific, pentru a le ajuta să recupereze decalajul. Acest obiectiv este important pentru noi, deoarece s-ar crea astfel condiții pentru creșterea productivității, a eficienței și a vânzărilor,

consolidându-se, prin urmare, Europa ca loc de producție.

A doua propunere: Platformă de informare pentru un schimb de cunoștințe și de experiențe la nivelul UE

-participanții au recomandat ca UE să creeze o platformă (de informare) care să fie utilizată pentru schimbul de cunoștințe și de experiențe pe scară largă (/la scara UE). Obiectivul nostru este de a se pune în comun informații privind cursurile transnaționale de

educație/formare și perfecționare în UE, de se a prezenta exemple de bune practici și de a li se oferi cetățenilor posibilitatea de a prezenta noi idei pentru schimburi transfrontaliere. În plus, cu privire la aspecte-cheie (de exemplu energie, mediu, digitalizare) ar putea fi furnizate informații suplimentare referitoare la forurile de experți tehnici disponibile.

Aceste obiective sunt importante pentru noi întrucât cetățenii au nevoie de transparență în ceea ce privește cursurile transfrontaliere de educație/formare și perfecționare care sunt disponibile. Aceștia ar trebui să primească orientări mai bune la nivelul UE cu privire la

forurile și platformele existente în domenii specifice.”

Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB

Orașul unde își va face sediu noua agenție UE pentru spălarea banilor: ”Poate spune acum în mod justificat că este capitala euro”
Orașul unde își va face sediu noua agenție UE pentru spălarea banilor: ”Poate spune acum în mod justificat că este capitala euro”
Decizia ca sediul noii agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor să fie la Frankfurt consolidează şi mai mult poziţia de centru financiar de vârf a Germaniei, a afirmat...
Ucraina urmează să primească 4,5 miliarde de euro de la UE. Este o primă tranșă din ajutorul financiar în valoare de 50 de miliarde de euro
Ucraina urmează să primească 4,5 miliarde de euro de la UE. Este o primă tranșă din ajutorul financiar în valoare de 50 de miliarde de euro
Comisia Europeană va transfera în luna martie Ucrainei o primă tranşă, de 4,5 miliarde de euro, din ajutorul macrofinanciar în valoare totală de 50 de miliarde de euro care va fi oferit...
#Uniunea Europeana, #conferinta privind viitorul europei, #dezbateri, #propuneri, #cetateni, #economie, #Germania , #Viitorul Europei