Conferința privind viitorul Europei. Propunerile cetățenilor germani privind „Clima și mediul”

Sambata, 25 Iunie 2022, ora 15:55
1566 citiri
Conferința privind viitorul Europei. Propunerile cetățenilor germani privind „Clima și mediul”

În cadrul Conferinței privind viitorul Europei (CoFE), în Germania a avut loc în ianuarie 2022 un grup de dezbatere al cetățenilor la nivel național, organizat de Ministerul Afacerilor Externe în strânsă cooperare cu ifok. La 5 și 8 ianuarie, prin intermediul unor runde de dezbateri digitale, aproximativ 100 de cetățeni selectați aleatoriu și-au prezentat viziunea asupra viitorului Europei și au formulat subiectele care, în opinia lor, sunt cele mai importante, în cadrul a cinci așa-numite grupuri de dezbatere tematice.

Conferința finală a grupului de dezbatere al cetățenilor din Germania privind viitorul Europei a avut loc la 15 și 16 ianuarie 2022. În acest context, participanții au elaborat în comun câte două propuneri de măsuri concrete pentru fiecare dintre domeniile tematice următoare: „Rolul UE în lume”, „O economie mai puternică”, „Climă și mediu”, „Justiție socială” și „Stat de drept și valori”.

Propunerile de măsuri au fost prezentate în sesiunea plenară finală și supuse votului participanților. Toate cele zece propuneri au atins procentul de 70 % necesar pentru adoptare. Propunerile au fost apoi „transferate” pe cale electronică ministrei federale a afacerilor externe, Annalena Baerbock. Aceasta a făcut observații pe marginea propunerilor, alături de reprezentanții guvernului federal, ai Bundestagului și ai landurilor reuniți în Adunarea plenară a Conferinței privind viitorul Europei, precum și de reprezentanta dialogurilor cu cetățenii germani și de alți reprezentanți la nivel înalt ai guvernului federal.

Aceste propuneri de măsuri au fost prezentate de reprezentanta dialogurilor cu cetățenii germani, dna Stephanie Hartung, la sesiunile Adunării plenare ale Conferinței privind viitorul Europei de la Strasbourg din ianuarie și martie 2022. Ele ai fost, de asemenea, disponibile pe platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei. Propunerile vor contribui la procesul paneuropean, ale cărui rezultate au fost prezentate la 9 mai 2022. Instituțiile UE vor examina apoi care dintre recomandările cetățenilor pot fi puse în aplicare și în ce mod.

În introducere, participanții au prezentat viziunea unei Europe complet autoaprovizionate cu energie din surse regenerabile, care să permită o mobilitate neutră din punct de vedere climatic, să economisească resurse și să le reutilizeze cât mai mult posibil într-o economie circulară, protejând totodată biodiversitatea și ecosistemele. Deși ambele grupuri mici au definit aceste obiective aproape în mod identic, cetățenii au detaliat modalități diferite pentru atingerea lor.

În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, toți participanții au solicitat o extindere rapidă a energiei din surse regenerabile și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili. Nu s-a ajuns însă la un consens cu privire la trei aspecte: când se va putea realiza în mod realist ultimul obiectiv, dacă energia atomică ar trebui să joace în continuare un rol în aprovizionarea cu energie și care sunt tehnologiile care ar trebui să fie prioritare pentru o tranziție energetică rapidă. De asemenea, au existat opinii diferite cu privire la nivelul obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 și la rolul pe care comercializarea emisiilor de CO2 ar trebui să îl joace în atingerea acestora. Participanții și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la impactul social al acțiunilor climatice și al tranziției energetice.

În sectorul transporturilor, cetățenii au dorit un transport public mai bun la nivel local și pe distanțe lungi, precum și trecerea la electromobilitate în transportul privat.

Participanții au considerat că dezvoltarea tehnologiilor moderne de stocare a energiei este esențială atât pentru tranziția energetică, cât și pentru cea din domeniul transporturilor.

În ambele grupuri mici, a fost exprimată în mai multe rânduri dorința de a avea o economie circulară care să gestioneze resursele într-un mod mai judicios. De asemenea, s-a solicitat încetarea creșterii intensive a animalelor și dezvoltarea agriculturii ecologice.

În cele din urmă, ambele grupuri mici au discutat și despre modalitățile de sporire a conștientizării individuale cu privire la urgența acțiunilor climatice și la modelele de consum durabile. Una dintre propunerile de măsuri elaborate de cetățeni în cadrul conferinței finale oferă o soluție posibilă sub forma unei campanii publice. A doua propunere abordează problema obsolescenței programate a produselor, potrivit futureu.europa.eu.

Prima propunere: Un regulament privind durata de viață garantată a produselor

-participanții au recomandat ca UE să introducă legislație care să

asigure o durată de viață garantată mai lungă, specifică fiecărui produs, pentru produsele fabricate și vândute în UE și să o facă transparentă pentru consumatori.

Resursele sunt limitate și ar putea fi economisite prin această măsură, care ar putea contribui și la evitarea generării de deșeuri, aducând astfel beneficii mediului, climei și consumatorilor. "Dorim ca producătorii să fie astfel încurajați să introducă pe piață produse mai durabile și care pot fi reparate.”

A doua propunere: O campanie pe termen lung a UE pentru un consum durabil și un stil de viață durabil

-paricipanții au recomandăm ca un organism european să fie dotat cu sucursale în țările UE și cu resurse proprii și să conducă campania. Obiectivul este de a ne asigura că toți cetățenii UE au o identitate comună, că devin mai conștienți de necesitatea unui consum durabil și a unui stil de viață durabil și că adoptă acest mod de viață. Aceste obiective sunt importante pentru noi, deoarece dorim să generăm o motivație intrinsecă pentru adoptarea unui stil de viață durabil.”

Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB

Orașul unde își va face sediu noua agenție UE pentru spălarea banilor: ”Poate spune acum în mod justificat că este capitala euro”
Orașul unde își va face sediu noua agenție UE pentru spălarea banilor: ”Poate spune acum în mod justificat că este capitala euro”
Decizia ca sediul noii agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor să fie la Frankfurt consolidează şi mai mult poziţia de centru financiar de vârf a Germaniei, a afirmat...
Ucraina urmează să primească 4,5 miliarde de euro de la UE. Este o primă tranșă din ajutorul financiar în valoare de 50 de miliarde de euro
Ucraina urmează să primească 4,5 miliarde de euro de la UE. Este o primă tranșă din ajutorul financiar în valoare de 50 de miliarde de euro
Comisia Europeană va transfera în luna martie Ucrainei o primă tranşă, de 4,5 miliarde de euro, din ajutorul macrofinanciar în valoare totală de 50 de miliarde de euro care va fi oferit...
#Uniunea Europeana, #conferinta privind viitorul europei, #dezbateri, #propuneri, #Germania, #clima, #mediu , #Viitorul Europei