1. Termeni generali

Termenii si conditiile de utilizare a serviciului Widget Ziare.com ("Serviciul") furnizat prin intermediul site-ului ziare.com (denumite in continuare "Termeni si Conditii") stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate include in pagina de internet aflata in administrarea sa, prin intermediul aplicatiei informatice Widget Ziare.com, o parte din fluxul de stiri publicate pe site-ul ziare.com.

In intelesul prezentelor Termeni si Conditii: Site-ul inseamna in continuare pagina de internet ziare.com; Administratorul Site-ului inseamna in continuare MOARA DE FOC IMOBILI SA, cu sediul in Bd-ul Pierre De Coubertin nr. 3-5, LOT 3/1, Cladirea Office Building, Et. 6, Camerele 6G si 6F, Sector 2, Bucuresti, Cod Postal 021901; Utilizatorul inseamna in continuare orice persoana care acceseaza continutul paginilor sectiunii https://ziare.com/widget/ (Sectiunea), care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul; Aplicatia Informatica inseamna in continuare programul informatic Widget Ziare.com in integralitatea sa, precum si orice componenta a acestuia, inclusiv codul-sursa, imagini, text, design, dar fara a se limita la acestea.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate in prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata utilizarea Serviciului si/sau accesarea prezentei sectiuni din Site; accesarea sau vizitarea in continuare a prezentei sectiuni din Site, si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea. Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul accepta prevederile acestor Termeni si Conditii si intelege sa utilizeze Serviciul in stricta conformitate cu acestea.

2. Drepturile asupra continutului Site-ului. Drepturile transmise Utilizatorilor.

Sectiunea si intreg continutul sau sunt protejate de prevederile legislatiei romane cu privire la dreptul de autor si apartin Administratorului Site-ului. Acestea sunt create special pentru folosirea lor de catre Utilizatori cu prilejul utilizarii Serviciului, putand fi utilizate cu autorizarea Administratorului Site-ului numai in stricta concordanta cu prevederile acestor Termeni si Conditii.
Toate materialele si informatiile disponibile pe Sectiune, inclusiv dar fara a se limita la continutul si elementele de grafica ale acesteia, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, apartin Administratorului Site-ului, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzatoare acestora apartin Administratorului Site-ului.
Termenul de "continut" include in mod special aplicatia informatica Widget Ziare.com, in integralitatea sa si orice componenta a acesteia, incluzand codul sursa, imagini, text, design, dar fara a se limita la acestea. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopurile prevazute in prezentul document si doar cu repectarea termenilor si conditiilor prevazute in acesta, precum si cu respectarea instructiunilor furnizate de Administratorul Site-ului prin intermediul Sectiunii.

Orice utilizare a continutului Site-ului si / sau a Serviciului de catre terte persoane in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul document se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al reprezentantului legal al Administratorul Site-ului. Astfel, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat pentru utilizarea Serviciului cu respectarea prezentelor Termeni si Conditii.
Utilizatorul se va conforma in intregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si oricaror informari si restrictii referitoare la utilizarea Serviciului, asa cum sunt publicate in Sectiune de Administratorul Site-ului.

Utilizatorul se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, continutul acestuia, inclusiv Serviciul, orice modul sau componenenta a acestuia sau in legatura cu utilizarea acestora.

Administratorul Site-ului ofera Utilizatorului dreptul neexclusiv si netransferabil de a afisa pe pagina aflata in administrarea sa aplicatia Widget Ziare.com, asa cum este furnizata de Administratorul Site-ului prin intermediul Sectiunii. Utilizatorul nu are dreptul de a transmite, vinde, distribui Aplicatia Informatica, nici de a o incorpora in materiale ce urmeaza a fi distribuite, vandute sau transmise altei persoane cu titlu oneros sau gratuit, fara acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site-ului. Utilizatorul nu are dreptul de a modifica codul sursa al Aplicatiei Informatice furnizat de Administratorul Site-ului sub nicio forma si in niciun mod, nici de a efectua orice alte transformari asupra Aplicatiei Informatice, indiferent ca este vorba de design sau de functionalitatea acesteia Utilizatorul nu va altera in niciun mod si nici nu va elimina din continutul Aplicatiei Informatice sigla Site-ului, nici continutul stirilor livrate catre acesta prin intermediul Widget-ului Ziare.com.

Utilizatorul nu isi va insusi calitatea de autor al articolelor furnizate prin intermediul Aplicatiei Informatice. Nu se transmite implicit catre Utilizator niciun drept asupra Aplicatiei Informatice.

Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

3. Limitarea raspunderii

Utilizatorul intelege si accepta ca prin Sectiune Administratorul Site-ului ofera doar anumite servicii care permit includerea in pagina de internet administrata de Utilizator, prin intermediul aplicatiei informatice Widget Ziare.com, a unei parti din fluxul de stiri publicate pe site-ul ziare.com si ca nu are niciun control si nicio obligatie ori raspundere privind, dar fara a se limita la urmatoarele: continutul articolelor afisate in Aplicatia Informatica; orice consecinte pot deriva din cele mentionate mai sus; actiunile care pot fi / nu pot fi intreprinse de catre oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al expunerii la continutul Aplicatiei Informatice sau al Utilizarii Serviciului. Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in orice mod ori masura pentru orice fel de actiuni desfasurate de catre Utilizator si nici pentru utilizarea in orice mod a Serviciului sau orice alta activitate legata de Aplicatia Informatica ori in legatura cu Site-ul sau Serviciul.

Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Serviciul pus la dispozitia Utilizatorilor prin intermediul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea serviciilor prezentate pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestora, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului Site-ului. Utilizatorul intelege si accepta ca Serviciul precum si tot continutul Sectiunii sunt oferite "asa cum sunt", "asa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Adminsitratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Adminsitratorului Site-ului.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea Serviciului sau din orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

4. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori.

Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare din Utilizatori prin simpla utilizare a Serviciului, ori prin accesarea Sectiunii a Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

5. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate in conformitate cu legea romana in vigoare.

Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.