Veniturile din drepturi de autor în 2024: cum vor fi calculate câștigurile nete. Impozitele datorate de angajați către ANAF

Vineri, 05 Ianuarie 2024, ora 22:14
12280 citiri
Veniturile din drepturi de autor în 2024: cum vor fi calculate câștigurile nete. Impozitele datorate de angajați către ANAF
Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se va determina prin scăderea a 40% din venitul brut, reprezentând cheltuieli forfetare. FOTO Unsplash

Legea 296/2023, publicată la finalul anului trecut, a regândit modalitatea de calcul a impozitelor și contribuțiilor sociale pentru numeroase categorii de venituri impozabile, pe lângă cele aferente unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Conform prevederilor articolului 70 din Codul Fiscal, veniturile provenite din drepturi de proprietate intelectuală se referă la câștigurile obținute din exploatarea drepturilor industriale, precum invenții, know-how, mărci înregistrate, francize și alte drepturi similare, care sunt recunoscute și protejate prin documente oficiale emise de instituții specializate.

Acesta include, de asemenea, contractele de drepturi de autor (CDA) și drepturile conexe. Veniturile pot proveni și din drepturi care sunt subiectul contractelor de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licență, franciză, precum și cele transmise prin succesiune, indiferent de modalitatea de compensare, fie că este vorba de remunerație directă, secundară, onorariu, redevență sau alte forme similare.

Anul 2024 aduce ca schimbare principală faptul că venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se calculează prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. Totodată, dacă venitul net depășește pragul de 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilii sunt obligați să achite și contribuțiile sociale, contribuția la fondul de pensii (CAS), în valoare de 25% și asigurarea de sănătate (CASS) în procent de 10%.

Ce spun ultimele prevederi legate de baza impozabilă de calcul a contribuțiilor sociale pentru CDA-uri în 2024

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, Art. 70 din Codul Fiscal stabilește că venitul net se calculează prin scăderea unei cote forfetare de 40% din venitul brut. Este o abordare simplificată, care facilitează calculul venitului net pentru contribuabili. De exemplu, "în cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, venitul net se determină prin scăderea sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli".

Art. 72 și 73 abordează modul de impozitare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. Impozitul pentru aceste venituri este calculat și reținut de plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 10% la venitul brut și trebuie plătit la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare. Există, de asemenea, opțiunea pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, cu o cotă de impozitare de 16% asupra venitului brut.

Indivizii pot întâmpina situații unde sunt necesare plăți pentru două tipuri de contribuții la asigurările de sănătate. Dacă o persoană obține într-un an fiscal venituri atât din activități independente, cât și din alte surse (cum ar fi drepturi de proprietate intelectuală, investiții, vânzarea de bunuri, sau alte tipuri de venit), aceasta va trebui să achite o contribuție la asigurările de sănătate (CASS) separat pentru veniturile din activități independente și o altă contribuție pentru suma celorlalte venituri. În trecut, toate aceste tipuri de venituri erau incluse într-o unică bază de impozitare, arată expertul contabil Dănuț-Nicolae Botea într-un articol explicativ.

Pentru anul 2024, impozitul pe veniturile din drepturi de autor se determină prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului net. Acest impozit este reținut la sursă de către entitățile care plătesc aceste venituri, în momentul efectuării plății.

Pentru a calcula venitul net din drepturile de autor în 2024, se aplică cota menționată de 10% asupra venitului brut, după deducerea cheltuielilor necesare obținerii acestui venit.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care au venituri din chirii, dividende, investiții, drepturi de autor și alte surse similare, va fi bazată pe plafoanele stabilite de 6, 12, sau 24 de salarii minime brute pe țară. Aceste plafoane se aplică prin cumularea mai multor tipuri de venituri, cu excepția veniturilor din activități independente, pentru care CASS se calculează separat. Aceste reglementări vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024.

Exemplu de calcul al venitului net pentru un CDA

Venitul net obținut din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea operelor de artă monumentală, este calculat de către entitățile plătitoare (persoane juridice sau alte organizații ce țin evidența contabilă) prin scăderea din venitul brut a unei cote forfetare de 40%. De exemplu, la un contract cu valoarea brută de 10.000 lei, impozitul se va calcula scăzând 40% din suma brută. Astfel, impozitul reținut la sursă va fi de 10% din 6.000 lei (10.000 lei minus cota forfetară), adică 600 de lei, potrivit unui exemplu de calcul realizat de platforma de contabilitate Accountingstudio.ro.

Pentru drepturile de autor în anul 2024, impozitul calculat și reținut trebuie declarat și achitat la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.

În privința altor taxe pentru veniturile din drepturi de autor în 2024, dacă venitul net anual depășește 12 salarii minime brute pe țară (aproximativ 26.760 lei), se datorează și contribuțiile sociale: Contribuția de Asigurări Sociale (CAS) de 25% și Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) de 10%. Dacă persoana în cauză depășește acest prag pentru multiple contracte, contribuțiile sociale vor fi plătite doar de o singură instituție. Contribuabilul va desemna entitatea responsabilă pentru plata CAS și CASS, iar aceasta va depune declarația fiscală 112 până pe data de 25 a lunii următoare pentru obligațiile fiscale datorate.

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

Google a anunțat lansarea unei noi aplicații de productivitate. Ce funcții oferă
Google a anunțat lansarea unei noi aplicații de productivitate. Ce funcții oferă
Google a anunțat lansarea unei noi aplicații de productivitate, Google Vids, concepută pentru a optimiza crearea prezentărilor animate în mediul corporate. Aceasta a fost prezentată în...
Elon Musk vrea să taxeze noii utilizatori X pentru a fi sigur că nu sunt boți. Cât trebuie plătit pentru a posta pe fostul Twitter
Elon Musk vrea să taxeze noii utilizatori X pentru a fi sigur că nu sunt boți. Cât trebuie plătit pentru a posta pe fostul Twitter
Proprietarul platformei de socializare X, Elon Musk, a decis să impună o taxă utilizatorilor noi ai serviciului. Scopul este de a se asigură că nu sunt boți. Fostul Twitter a impus deja o...
#impozite, #drepturi de autor, #drepturi de autor taxate, #Legea 296 2023, #codul fiscal, #proprietate intelectuala, #CASS CAS , #calculator impozit