Autoritățile locale nu vor mai putea finanța festivaluri și concerte. Guvernul adoptă ordonanța de reducere a cheltuielilor bugetare

Vineri, 27 Octombrie 2023, ora 10:41
2911 citiri
Autoritățile locale nu vor mai putea finanța festivaluri și concerte. Guvernul adoptă ordonanța de reducere a cheltuielilor bugetare
Guvernul adoptă o nouă OUG de reducere a cheltuielilor bugetare FOTO Fcebook/Marcel Ciolacu

Guvernul adoptă vineri, 27 octombrie, o nouă ordonanţă de urgenţă de reducere a cheltuielilor care prevede că autorităţile publice locale nu pot finanţa în 2023 festivaluri, concerte, competiţii locale.

Executivul precizează că, întrucât traiectoria de ajustare asumată de ţara noastră prin intermediul Programului de convergenţă 2022-2025 prevede ca deficitul bugetar pentru anul 2023 să nu depăşească 4,4% din produsul intern brut şi luând în considerare că evoluţia execuţiei bugetare pe primele nouă luni ale anului, în care ritmul de încasare al veniturilor este inferior celui prognozat la elaborarea bugetului, se impun măsuri suplimentare de limitare a cheltuielilor, astfel încât să se asigure premisele încadrării în ţinta de deficit stabilită pentru acest an.

Ordonanţa prevede că în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice ”nu pot încheia angajamente legale pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la următoarele articole de cheltuieli bugetare: a) ”Bunuri şi servicii” pentru alineatele ”Furnituri de birou” şi ”Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”; b) Reparaţii curente; c) Bunuri de natura obiectelor de inventar; d) Cărţi, publicaţii şi materiale documentare; e) Consultanţă şi expertiză; f) Pregătire profesională; g) Studii şi cercetări; h) Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere; i) Alte cheltuieli, cu excepţia alineatelor ”Chirii” şi ”Executarea silită a creanţelor bugetare”; j) Asociaţii şi fundaţii, cu excepţia angajamentelor ce vizează domeniile ”Sănătate” şi ”Asistenţă socială”.

În plus, ”conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a dispune măsurile necesare astfel încât plăţile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2023 la titlul de cheltuieli bugetare ”Bunuri şi servicii”, să fie cel mult la nivelul mediei plăţilor efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023, în limita bugetului aprobat la acest titlu de cheltuieli.

”Prevederile nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acţiuni şi programe de sănătate, precum şi în cazul cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Ordonanţa stipulează că ”în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile şi autorităţile publice locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, nu pot finanţa din fonduri publice, cu excepţia celor provenite din donaţii şi sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiţii locale, festivităţi, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea”.

”Sunt exceptate cheltuielile cu evenimentele ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, precum şi cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârşitul de an. Cheltuielile cu organizarea acestor evenimente nu pot depăşi media cheltuielilor lunare de aceeaşi natură realizate în 3 perioada ianuarie-septembrie 2023. Eventualele cheltuieli de această natură care depăşesc plafonul stabilit anterior pot fi suportate din donaţii şi sponsorizări”, se menţionează în document.

Documentul prevede ca, în anul 2023, ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice să nu încheie angajamente aferente următoarelor categorii de cheltuieli: furnituri de birou, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, reparaţii curente, bunuri de natura obiectelor de inventar, cărţi, publicaţii şi materiale documentare, consultanţă şi expertiză, pregătire profesională, studii şi cercetări, contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere.

Totodată, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a dispune măsuri, astfel încât plăţile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie la titlul „Bunuri şi servicii” să fie de cel mult media plăţilor efectuate în perioada ianuarie-septembrie. Aceste prevederi nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acţiuni şi programe de sănătate, precum şi în cazul cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar. În situaţii temeinic justificate, Guvernul poate aproba pe bază de memorandum depăşirea limitelor de plăţi.

Tranşele aferente anului 2023 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plăţii eşalonate, reglementate prin OUG 114/2018, OUG 130/2021 şi OUG 168/2022, precum şi tranşa aferentă anului 2023 din sumele reprezentând drepturi de natură salarială restante stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, a cărei plată este reglementată prin OUG 3/2019, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se plătesc în anul 2024.

Quarterly Report - Editia 4

Majorări salariale de 10% pentru o categorie de români: "Guvernul atât îşi permite"
Majorări salariale de 10% pentru o categorie de români: "Guvernul atât îşi permite"
Un act normativ care prevede majorări salariale de 10%, în două tranşe, pentru categoriile cu venituri foarte mici, dar şi decontări de ochelari, în limita a 500 de lei, a fost pus în...
Noua ”ofertă” a Guvernului. Cine sunt marii câștigători ai licitațiilor fără termen limită. Asociația Comunelor: ”Oamenilor să le fie bine”
Noua ”ofertă” a Guvernului. Cine sunt marii câștigători ai licitațiilor fără termen limită. Asociația Comunelor: ”Oamenilor să le fie bine”
Guvernul României a decis, în plină campanie electorală, să anuleze termenele fixate inițial pentru semnarea contractelor de finanțare și lansare a licitațiilor pentru construcții în...
#reducere cheltuieli bugetare, #OUG, #Guvernul Romaniei, #organizare evenimente, #autorita i locale , #guvern ordonante